Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Online Çözümlü Test Soruları

Sınava çok az bir zaman kala sizler için 2 harika test hazırlamaya karar verdik. Coğrafya aslında çok zevkli ve bir o kadar da kolay bir derstir. Tabi en başta belli kuralları bilmeniz lazım. Bu temeli aldıktan sonra gerisi sizin için adeta bir bulmaca gibi eğlenceli olacaktır.

Aşağıda LYS -YGS ve KPSS için Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Online Çözümlü Test Soruları mevcuttur başarılar…

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Online Çözümlü Test Soruları

Tebrikler - Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Online Çözümlü Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde ekili dikili toprakların oranı daha azdır?
A
Güney Marmara
B
Kıyı Ege
C
Yukarı Sakarya
D
Orta Fırat
E
Doğu Karadeniz
1 numaralı soru için açıklama 
Doğu Karadeniz’de yerşekilleri dağlık ve engebeli olduğu için ekili dikili toprakların oranı diğer bölümlere göre daha azdır. Cevap: E
Soru 2
2. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki toplam üretiminde Orta Fırat Bölümü’nün payı diğerlerine göre daha fazladır?
A
Buğday
B
Zeytin
C
Pamuk
D
Tütün
E
Fasulye
2 numaralı soru için açıklama 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batısında yer alan Orta Fırat Bölümü’nde sulamanın artmasıyla pamuk üretim alanlan genişlemiştir. Güneydoğu Anadolu, pamuk üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Cevap: C
Soru 3
3. Aşağıdakilerden hangisi Menteşe Yöresi ve Hakkari Bölümü için ortak bir özellik değildir?
A
Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
B
Yerşekillerinin engebeli olması
C
Arıcılık faaliyetinin yoğun olarak yapılması
D
Demiryolu ağının bulunmaması
E
Yaz mevsiminde nüfus yoğunluğunun artması
3 numaralı soru için açıklama 
Menteşe Yöresi (Muğla civarı) ile Hakkari Bölümü’nde yerşekillerinin engebeli olması nedeniyle tarım alanı az olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Buralarda demiryolu ağı yoktur.Bitki örtüsünün zenginliği ve çeşitliliğine bağlı olarak arıcılık yaygındır Menteşe Yöresi’nde Fethiye, Dalaman, Datça ve Marmaris gibi turistik yerlerde yaz mevsiminde turizm faaliyetine bağlı olarak nüfus yoğunluğu artmaktadır. Bu durumun Hakkari Bölümü’nde görüldüğü söylenemez. Cevap: E
Soru 4
4. Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden biri değildir?
A
Tahıl tarımı yaygındır.
B
Geniş tarım alanlarına sahiptir.
C
Yaz kuraklığı şiddetlidir.
D
Küçükbaş hayvancılık yaygındır.
E
Aritmetik nüfus yoğunluğu azdır.
4 numaralı soru için açıklama 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus yoğunluğu az değil, fazladır. Bölgenin 2007 yılı nüfus sayımına göre nüfus miktarı 7,2 milyondur. Nüfus yoğunluğu ise 117,5 kişi/km²dir.Bu rakamla Güneydoğu, Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu durum üzerinde bölgenin yüzölçümünün küçük olması etkili olmuştur. Cevap: E
Soru 5
5. Aşağıdakilerden hangisinde, Doğu Anadolu’da en çok üretilen ürünler birlikte verilmiştir?
A
Arpa, buğday, zeytin, tütün
B
Buğday, pamuk, üzüm, çay
C
Şekerpancarı, arpa, buğday, tütün
D
Ayçiçeği, zeytin, üzüm, tütün
E
Pamuk, kayısı, üzüm, mısır
5 numaralı soru için açıklama 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde karasal iklimin etkili olması nedeniyle buğday ve arpa yaygın olarak yetiştirilmektedir. Sulanabilen ovalarda ise şekerpancarı,Bitlis ve Muş çevresinde tütün yetiştirilmektedir. Cevap: C
Soru 6
6. Türkiye’de ormanların oran olarak en fazla ve en az yer tuttuğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A
İç Anadolu - Doğu Anadolu
B
Karadeniz - Güneydoğu Anadolu
C
Marmara - Ege
D
Akdeniz - İç Anadolu
E
Karadeniz - İç Anadolu
6 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde orman bakımından en zengin bölge Karadeniz (% 27), en fakir bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir {% 3). Cevap: B
Soru 7
7. Adana Bölümü ile Antalya Bölümü karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Adana Bölümü’nde ulaşım daha gelişmiştir.
B
Adana Bölümü’nde sulu tarım, Antalya’da seracılık yaygındır.
C
Antalya Bölümü’ndeki limanlarda turizm, Adana Bölümü’ndeki limanlarda ticaret önemlidir.
D
Antalya Bölümü’nde delta oluşumu dağların uzanış biçiminden dolayı daha kolaydır.
E
Adana Bölümü’nde verimli tarım arazileri Antalya Bölümü’nden fazladır.
7 numaralı soru için açıklama 
Adana Bölümü’nde de Antalya Bölümü’nde de dağlar genelde kıyıya paralel uzanmaktadır. Antalya Bölümü’nde dağların kıyıya daha yakın uzanması ve kıyının derin olması nedeniyle delta oluşumu kolay değil, zordur. Cevap: D
Soru 8
8. Türkiye’de İç Anadolu’da küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Bu durum üzerinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A
Düz alanlann geniş yer kaplaması
B
Buğday tarımının yaygın olması
C
Yükseltisinin az olması
D
Nadas tarımının yaygın olması
E
Bozkır bitki örtüsünün yaygın olması
8 numaralı soru için açıklama 
İç Anadolu’da step bozkır örtüsü yaygındır.Gür otlak isteyen büyükbaş hayvancılık için fazla elverişli olmayan bölge, küçükbaş hayvancılık için elverişlidir. Cevap:E
Soru 9
9. Aşağıdakilerden hangisi, İç Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden biri değildir?
A
Tahıl tarımı yaygın olarak yapılır.
B
Yazları kuraktır.
C
Bitki örtüsü steptir.
D
Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.
E
Bölge içerisinde iklim şartları fazla değişiklik göstermez.
9 numaralı soru için açıklama 
Tarım alanları geniş olduğu için, tarımla uğraşan nüfusa düşen tarım alanları fazladır. Bu nedenle tarımsal nüfus yoğunluğu azdır. Cevap: D
Soru 10
10. Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz ve Ege kıyılarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile yerşekillerinin uzanışı arasında bir ilişki yoktur?
A
Denizlerin tuzluluk oranları.
B
Koy-körfez sayısı.
C
Kıta sahanlığının genişliği.
D
Doğal liman sayısı
E
Kıyıların gerçek uzunlukları ile kuş uçuşu uzunlukları arasındaki fark
10 numaralı soru için açıklama 
Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar denize dik uzandığı için koy-körfez sayısı az, kıta sahanlığı dar,doğal liman sayısı az, kıyıların gerçek uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki fark azdır.Dağların denize dik uzandığı Ege Bölgesi’nde ise bu durumların tersi görülür. Denizlerin tuzluluk oranı ile enlemin etkisine bağlı olarak güneyden kuzeye doğru sıcaklık azaldığı için tuzluluk oranı azdır. Cevap: A
Soru 11
11. Marmara Bölgesi’nde birçok sanayi kolu gelişmiş durumdadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu bölgede gelişen sanayi kollarından biri değildir?
A
Ferro-krom
B
Petro-kimya
C
Otomotiv
D
İlaç
E
Dokuma ve hazır giyim
11 numaralı soru için açıklama 
Ferro-krom sanayisi, toprak altından çıkarılan krom cevherinin işlenerek mamül veya yarı mamül hale getirilmesidir Bu tür tesisler Antalya ve Elazığ’da bulunmaktadır. Marmara Bölgesi’nde gelişmemiştir. Cevap: A
Soru 12
12. Coğrafi bölümün çeşitli yöreleri arasında yetiştirilen tarım ürünleri bakımından farklılıklar görülebilir. Aşağıdaki bölümlerin hangisinde bu farklılık diğerlerine oranla daha belirgindir?
A
Ergene
B
Dicle
C
Konya
D
Doğu Karadeniz
E
Orta Fırat
12 numaralı soru için açıklama 
Doğu Karadeniz Bölümü’nde dağların kıyıya çok yakın uzanması ve yükseltisinin fazla olması nedeniyle deniz etkisi iç kesimlere giremez. Bundan dolayı kıyı ile iç kesim arasında yetiştirilen tarım ürünleri tamamen farklılık gösterir. Kıyıda yetişen çay ve fındık gibi ürünler iç kesimlerde yetiştirilemez. Cevap: D
Soru 13
s13
A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
13 numaralı soru için açıklama 
Ege Bölgesi’nde kaplıcaların yaygın olmasının nedeni dağların uzanışı değil yer yapısının kırıklı (faylı) olmasıdır. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Online Çözümlü Test Soruları - 2

Tebrikler - Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri Online Çözümlü Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Marmara
B
Ege
C
Doğu Anadolu
D
Karadeniz
E
Akdeniz
1 numaralı soru için açıklama 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin denizden uzak olması ve yüksek olması nedeniyle yıllık sıcaklık farkı fazla, kışlar uzun ve sert geçmektedir. Cevap: C
Soru 2
2. Konya Bölümü’nde yerşekillerinin sade olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A
Makineli tarımın yaygın olarak yapılması
B
Kısa mesafelerde iklim değişikliklerinin az olması
C
Kara ve demiryolu ulaşımının kolay olması
D
Yıllık sıcaklık farkının fazla olması
E
Tarım alanlarının geniş yer kaplaması
2 numaralı soru için açıklama 
Konya Bölümü’nde yıllık sıcaklık farkının fazla olması üzerinde yerşekillerinin sade olması değil,nem miktarının az olması ve yükseltinin fazla olması etkilidir. Cevap: D
Soru 3
3. Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde bütün mevsimlerin yağışlı olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkilidir?
A
Güneşleme süresi
B
Deniz ulaşımı
C
Bitki örtüsü
D
Akarsu ağı
E
Tarım ürünleri
3 numaralı soru için açıklama 
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde bütün mevsimlerin yağışlı olması nedeniyle güneşlenme süresi azdır, tarım ürünleri su isteği fazla olan (çay, fındık gibi) bitkilerdir, bitki örtüsü ise ormandır. Yağışın fazla olması nedeniyle akarsu sayısı fazladır. Deniz ulaşımı üzerinde yağış şartlarının fazla bir etkisi yoktur. Cevap: B
Soru 4
s4
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
II ve V
E
III ve V
4 numaralı soru için açıklama 
Doğu ve Batı Karadeniz’de dağlar kıyıya çok yakın uzandığı için kıyı derindir. Bundan dolayı delta oluşumu zordur. Cevap: D
Soru 5
5. Aşağıdakilerden hangisinde, İç Anadolu’daki volkanik dağlar bir arada verilmiştir?
A
Aydın, Bozdağ, Erciyes, Yunt
B
Köroğlu, Mescit, Küre, Yalnızçam
C
Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı
D
Erciyes, Melendiz, Hasandağı, Karacadağ
E
Karacadağ, Ağrı, Melendiz, Süphan
5 numaralı soru için açıklama 
Erciyes, Melendiz, Hasandağı ve Karacadağ İç Anadolu’da yer alan volkanik dağlardır. Cevap: D
Soru 6
6. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nin özelliklerinden biri değildir?
A
Tarımda makina kullanımının yetersiz olması
B
Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması
C
Halkın asıl geçim kaynağının madenciliğe dayalı olması
D
Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması
E
Tarım ürünü çeşidinin az olması
6 numaralı soru için açıklama 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yerşekilleri yüksek ve engebelidir. Bundan dolayı tarımda makine kullanımı zordur ve akarsuların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Sıcaklık ortalamasının düşük olduğu bölgede tarım ürünü çeşidi azdır. Bölge yer altı kaynaklan bakımından zengindir. Fakat bu kaynakların çıkarılması ve işlenmesinde çalışan kişi sayısı az olduğu için halkın asıl geçim kaynağı madencilik değil, tarım ve hayvancılıktır. Cevap: C
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız V
C
I ve III
D
II ve III
E
II ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Obruk ve Cihanbeyli platoları Konya Bölümü’nde, Uzunyayla Platosu Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde,Taşeli Platosu Adana Bölümü’nde, Haymana Platosu ise Yukarı Sakarya Bölümü’nde yer almaktadır. Cevap: E
Soru 8
8. Ege Bölgesi aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer almaz?
A
Zeytin
B
Turunçgiller
C
Tütün
D
Üzüm
E
İncir
8 numaralı soru için açıklama 
Ege Bölgesi, zeytin, incir, üzüm ve tütün üretiminde ilk sırada, turunçgil üretiminde ise Akdeniz Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Cevap: B
Soru 9
9. Doğu Karadeniz Bölümü’nde yöreler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin farklar görülürken Güney Marmara Bölümü’nde bu tür farklılıkların az olmasının temel  nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yerşekillerinin sade olması
B
Kıyılarında deniz suyu sıcaklığının fazla olması
C
Yüzölçümünün küçük olması
D
Daha güneyde yer alması
E
Akdeniz ikliminin etkili olması
9 numaralı soru için açıklama 
Güney Marmara Bölümü’nde yerşekilleri sade olduğu için iklim şartlarında fazla bir değişme olmaz ve buna bağlı olarak bitki örtüsü değişikliği az olur. Cevap: A
Soru 10
10. Akdeniz Bölgesi ile Ege Bölgesi doğal koşullar dikkate alınarak karşılaştırıldığında, Ege Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kıyı uzunluğu daha fazladır.
B
Yıllık yağış miktarı daha azdır.
C
Tarım yapılabilecek alanların oranı daha fazladır.
D
Graben ovaları daha geniş yer kaplar.
E
Kıta sahanlığı daha dardır.
10 numaralı soru için açıklama 
Ege Bölgesi’nde dağlar denize dik uzandığı için Akdeniz’de olduğu gibi kıyıda bir anda derinleşme olmaz. Bundan dolayı kıta sahanlığı geniştir.(Kıta sahanlığı kıyıdan itibaren 200 metre derinliğe kadar olan kısımdır.) Cevap: E
Soru 11
11. Adana Bölümü’nde nüfusun Antalya Bölüm' üne göre daha yoğun olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
A
Sanayisinin gelişmiş olmasıyla
B
Ulaşımın daha kolay olmasıyla
C
Tarım alanlarının daha geniş ve verimli olmasıyla
D
Turizm etkinliklerinin daha yoğun olmasıyla
E
Yeryüzü şekillerinin daha sade olmasıyla
11 numaralı soru için açıklama 
Adana Bölümü’nde nüfus yoğunluğunun Antalya Bölümü’nden fazla olmasında yerşekillerinin sade olması, ulaşımın kolay olması, sanayinin gelişmiş olması ile geniş ve verimli tarım alanları etkilidir. Turizm etkinlikleri ise Adana değil Antalya Bölümü’nde daha yoğundur. Cevap: D
Soru 12
12. Aşağıdakilerden hangisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun olarak üretilen ürünler birlikte verilmiştir?
A
Pamuk, buğday, mercimek
B
Buğday, üzüm, haşhaş
C
Arpa, şekerpancarı, mısır
D
Buğday, turunçgil, pamuk
E
Şekerpancarı, mısır, ayçiçeği
12 numaralı soru için açıklama 
Pamuk, buğday ve mercimek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun olarak üretilen ürünlerdir. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git