Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, sınavlara hazırlanmanızda yardımcı olacak çözümlü deneme sınavları paylaşmaya devam ediyoruz. Yine tarih dersi konularından olan Türkiye’de Nüfus ve Yerleşim konu başlıklı online testimizle sizlerleyiz. Gireceğiniz kpss, lys, ygs ve öss sınavlarında çıkması muhtemel tarih konu başlıklarından derlediğimiz tüm tarih sorularını sizlerle paylaşacağız. Bu online testlere katılarak, çözdüğünüz yaprak testlere, deneme sınavlarına çözümlü soru bankalarına ek olarak başarınızı daha fazla artırabilirsiniz. Tarih dersi çok test çözmek ile pekişecek bir derstir. Özellikle çözümlü soru bankalarında ki, çözümlü testlerde ki soruları çözüp çözümlerini incelemeniz, geçmiş yıllardaki öss, ygs, lys ve kpss sınavlarda çıkmış sorulardan çözmekte başarınızı artıracaktır. Tarih konuları ile çözümlü online testlerle tekrar sizlerle olacağız. Hepinize başarılar diliyorum.

Türkiye' Nüfus ve Yerleşme Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Türkiye' Nüfus ve Yerleşme Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
B.C, D ve E seçeneklerinde verilen taralı alanlarında toplam nüfus fazla tarım alanları ise geniştir. A seçeneğinde verilen taralı alanda ise toplam nüfus fazla ve tarım alanları yer şekillerinin engebeli olmasına bağlı olarak dardır. Bu nedenle fizyolojik yoğunluk diğer yörelere oranla daha yüksektir,
Soru 2
blank
A
Eğitim seviyesinin yükselmesi
B
İnsanların giderek daha bilinçlenmesi
C
Kadının ekonomik hayata katılması
D
Şehirleşme oranının giderek artması
E
Tarımda insan gücünün giderek önem kazanması
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de nüfus artış hızının gidererek azalmasında; eğitim seviyesinin yükselmesi, insanların giderek daha bilinçlenmesi, şehirleşme ve diğer nedenlerle kadının aile içindeki yerinin değişmesi, aile planlaması ve aile içinde çocuğun rolündeki değişiklik, ailelerin bakabilecekleri kadar çocuk sahibi olma istekleri, tarımda makineleşmenin artması ile tarımda işgücüne olan ihtiyacın azalması, kırsal nüfusun azalması tarım arazilerinin miras yoluyla giderek küçülmesi vb. faktörler etkili olmuştur. Tarımda insan gücüne olan ihtiyacın artması nüfus artış hızını arttırır.
Soru 3
Aşağıda verilen özelliklerden hangisinin Türkiye'deki nüfus dağılışı üzerindeki etki­sinden söz edilemez?
A
İklim koşullarının
B
Maden yataklarının
C
Ulaşım imkanlarının
D
Volkanik arazilerin
E
Fay hatlarının
3 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizdeki nüfus dağılışı üzerinde fay hatlarının etkisinden söz edilemez. Eğer fay hatları etkili olsaydı en tenha bölgelerimizin Marmara ve Ege Bölgeleri olması gerekirdi.
Soru 4
blank
A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
4 numaralı soru için açıklama 
Doğum oranının düşük, nüfus artışının yüksek olduğu bir bölge dışarıdan göç almaktadır. Böyle bir bölgede iş olanakları fazladır.
Soru 5
blank
A
Kağıt endüstrisi
B
Elektrik-elektronik
C
Besin endüstrisi
D
Maden endüstrisi
E
Kimya endüstrisi
5 numaralı soru için açıklama 
Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı fazla olduğundan tüketimde fazladır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkemizde ilk gelişen sanayi kolunun, nüfusun beslenmesini sağlayan besin endüstrisi olması gerekir.
Soru 6
Türkiye'de nüfusun düzensiz dağılımında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A
Yer şekilleri
B
Sanayi
C
İklim
D
Ulaşım
E
Enlem
6 numaralı soru için açıklama 
Enlem faktörünün ülkemiz nüfus dağılışında etkisi yoktur.
Soru 7
blank
A
I-III-II
B
I-II-III
C
II-III-I
D
III-II-I
E
III-I-II
7 numaralı soru için açıklama 
Gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışan nüfus fazladır. Az gelişmiş ülkelerde ise tarım sektöründe daha fazla insan çalışır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarımsal nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına neden olarak gösterilebi­lir?
A
Tarım alanlarının verimli olması
B
Kentsel nüfusun fazla olması
C
Bölge sınırlarının geniş olması
D
Tarım alanlarının sınırlı olması
E
Hayvancılığın gelişmiş olması
8 numaralı soru için açıklama 
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yükselti fazla ve yer şekilleri engebelidir. Bu nedenle bölgede tarım arazileri çok az yer kaplar. Bölgede engebenin fazla olmasına bağlı olarak makineli tarım sınırlıdır. Tarım faaliyetleri daha çok insan gücüne dayandığı için tarımsal nüfus yoğunluğu yüksektir.
Soru 9
blank
A
Gelibolu Yarımadası
B
Mardin Eşiği
C
Taşeli Platosu
D
Tuz Gölü çevresi
E
Iğdır çevresi
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de karstik arazi nedeniyle seyrek nüfuslu yerler arasında Taşeli ve Teke Platoları bulunur.
Soru 10
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
10 numaralı soru için açıklama 
Yayla, oba, divan ve dam gibi köy altı yerleşmelerine en fazla Karadeniz Bölgesi'nde rastlanır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git