Türkiye’de Hayvancılık, Ormancılık, Madencilik ve Enerji Kaynakları Online Test

Merhaba arkadaşlar, Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası başlığında yer alan Türkiye’de hayvancılık, ormancılık, madencilik ve enerji kaynakları alt başlıklı coğrafya dersi konu testi ile sizlerleyiz. 10 soruluk bu çözümlü coğrafya deneme sınavımızı çözerek ve çözümlerine bakarak hem kendinizi test etmiş hemde yanlışlarınızı görüp düzeltme imkanı bulmuş olacaksınız. Geçmiş yıllarda çıkan coğrafya çıkmış sorularından çözmenizde de fayda olacaktır arkadaşlar çünkü gireceğiniz  kpss, öss, ygs ve lys sınavlarında hemen hemen benzer konulardan farklı sorular çıkarak yapılmaktadır. Bu tür sınavlara yani kpss veya ygs sınavına ilk defa girecekseniz eğer geçmiş yılların çıkmış sorularınıda mutlaka çözün. Ancak bu tür online testlere, deneme sınavalrına, soru bankalarınada katılmanız sizlere sınavlara hazırlık aşamalarında çok yardımcı olacaktır. Cevap anahtarlı ve çözümlü coğrafya online testimizi çözerek bilgilerinizi hemen ölçün, hepinize başarılar…

Türkiye'de Hayvancılık, Ormancılık, Madencilik ve Enerji Kaynakları Online Test

Tebrikler - Türkiye'de Hayvancılık, Ormancılık, Madencilik ve Enerji Kaynakları Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 
A
Karadeniz
B
Marmara
C
İç Anadolu
D
Akdeniz
E
Güneydoğu Anadolu
1 numaralı soru için açıklama 
Marmara Bölgesi'nde tüketici nüfusun fazla olması kümes ve ahır hayvancılığının çok gelişmesine neden olmuştur. İpek böcekçiliği ise eski çağlardan beri Bursa ve Bilecik yöresinde gelişme göstermiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisi modern yöntemlerle yapılan ağır hayvancılığının özelliklerinden değildir?
A
Et ve süt üretimi yıllara göre dalgalanma gösterir.
B
Et ve süt verimi yüksektir
C
Hayvanların beslenmesinde suni yem kullanılır
D
Üretim, yağış ve doğal bitki örtüsünden etkilenmez
E
Kaliteli hayvan ırkları kullanılır.
2 numaralı soru için açıklama 
Ahır hayvancılığında et ve süt üretimi yıllara göre dalgalanma göstermez. Bu özellik mera hayvancılığı için geçerlidir.
Soru 3
Aşağıda enerji üretmek için kurulan santral­lerden hangisinin kullandığı enerji kaynağı yenilenebilir özellik taşır?
A
Elazığ - Keban
B
Muğla - Yatağan
C
Kütahya - Tunçbilek
D
Kırklareli - Hamitabat
E
Zonguldak - Çatalağzı
3 numaralı soru için açıklama 
Muğla (Yatağan) ve Kütahya'da (Tuncbilek) linyit, Zonguldak'da (Çatalağzı) taş kömürü, Kırklareli'nde (Hamitabat) doğal gaz kullanılır. Bu enerji kaynaklan zaman içerisinde tükenecektir. Keban (Elazığ) hidroelektrik santralidir. Su gücü yenilenebilirdir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sanayi dağılışının özellikleri arasında değildir?
A
Sanayi tesislerimiz başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde toplanmıştır
B
İzmir şehri başta olmak üzere ikinci sırayı Ege Bölgesi alır.
C
Şekerpancarı, zeytin, çay gibi tarım ürünlerine dayalı sanayi kolları hammaddeye yakın yerlerde kurulmuşlardır.
D
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sanayi faaliyetleri açısından en geride kalan bölgelerimizdir.
E
Sanayi tesislerimiz genellikle iç kesimlerde yer alır.
4 numaralı soru için açıklama 
Sanayi tesisleri genelde ulaşıma elverişli alanlarda kurulur. Nedeni ise üretilen malların pazarlara taşınabilmesidir. Doğu Anadolu'da sanayi faaliyetlerinin gelişmemesinin en önemli nedeni ulaşımın elverişsiz olmasıdır. Sanayi tesisleri çoğunlukla iç kesimlerde değil kıyı bölgelerinde bulunur.
Soru 5
Çeşitli nedenlerle tahrip edilen ormanın kendini en kolay yenilebildiği coğrafi bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dicle
B
Orta Karadeniz
C
Antalya
D
Kıyı Ege
E
Doğu Karadeniz
5 numaralı soru için açıklama 
Doğu Karadeniz Bölümünde yıllık yağış tutarının fazla olması ve her mevsim yağış olması bu bölümde ormanın kendini yenilemesini en kolay kılmıştır.
Soru 6
Aşağıda verilen ekonomik etkinliklerden hangisinin bozkırların yaygın olduğu alan­larda yoğun olması beklenir?
A
Büyükbaş hayvancılık
B
Kültür balıkçılığı
C
Kümes hayvancılığı
D
Küçükbaş hayvancılık
E
İpek böcekçiliği
6 numaralı soru için açıklama 
Küçükbaş hayvancılık bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu alanlarda gelişme göstermiştir.
Soru 7
blank
A
Tiftik keçisinde üretilen et miktarı en azdır.
B
Et üretiminde sığır etinin payı en fazladır.
C
Kesilen küçükbaş hayvan sayısı büyükbaş hayvandan fazladır.
D
Büyükbaş hayvan et ihracatı fazladır.
E
Kesilen kıl keçisi sayısı manda ve tiftik keçi sayısının toplamından fazladır.
7 numaralı soru için açıklama 
Tablodaki verilere bakılarak verilen hayvan türlerinin et ihracatına yönelik yoruma varılamaz.
Soru 8
Kümes hayvancılığının özellikle Ege, Mar­mara ve İç Anadolu'da yoğunlaşmasının temel sebebi nedir?
A
Büyük pazar konumundaki şehirlere yakın olması
B
Elverişli iklim şartları
C
Nitelikli iş gücü potansiyeli
D
Yolların geçtiği önemli kavşak noktaları olmaları
E
Tesis kurma maliyetinin düşük oluşu
8 numaralı soru için açıklama 
Büyük pazar niteliğindeki şehirlere yakın olmasıdır. Bunun nedeni ise ulaşım maliyeti azlığı ve çabuk ulaştırma, aynı zamanda büyük şehirlerden elde edilecek kazançtır.
Soru 9
blank
A
Bakır
B
Krom
C
Demir
D
Boksit
E
Fosfat
9 numaralı soru için açıklama 
Verilen merkezlerde demir madeni çıkarılmaktadır.
Soru 10
Türkiye'de madencilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Maden rezervi ve çeşitliliği fazdadır.
B
Maden yatakları genelde dar ve dağınıktır.
C
Bazı madenlerin rezervinde Dünya'da ilk sırada gelir.
D
Madenciliğin en önemli sorunu sermaye yetersizliğidir.
E
Maden potansiyelinde Ege Bölgesi ilk sırada yer alır.
10 numaralı soru için açıklama 
Maden rezervi ve çeşitliliği en fazla olan bölge Doğu Anadolu'dur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git