Türkiye’nin İklimi Bitki Örtüsü Toprak Tipleri Online Çözümlü Test Soruları

Coğrafyada gerek kpss gerek ygs – lys ve gerekse de dgs’de geçmiş yıllarda çıkmış sorulara baktığımızda Türkiye’nin İklimi Bitki Örtüsü Toprak Tipleri ile ilgili çok fazla soru sorulduğunu görüyoruz, her yıl ortalama 4-5 soru bu konudan gelmektedir. Hal böyle olunca Türkiye’nin İklimi Bitki Örtüsü Toprak Tipleri konusuna çok daha fazla önem vermeniz gerekmektedir. İşte bunun farkına vardığımız için aşağıda sınavda çok ihtimali çok yüksek sorular / testler aldık. Aşağıda 2 adet coğrafya online test  soruları bulunmakta. Bu soruların tamamı çözümlü. Özellikle coğrafyaya yeni başlayan ya da bu konuyu anlamakta güçlük çeken öğrencilerimiz için aşaıdaki bu iki test bir hazine niteliğinde.

Lütfen dikkatlice çözün ve soruların çözümlerini de okuyun ve anlamaya çalışın.

TEST 1

Türkiye'nin İklimi Bitki Örtüsü Toprak Tipleri Online Çözümlü Test Soruları

Tebrikler - Türkiye'nin İklimi Bitki Örtüsü Toprak Tipleri Online Çözümlü Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görülmesi tarım ürünü çeşitliliği ile toprak tipleri çeşitliliğini etkilemektedir.Ulaşım hizmetlerinin çeşitliliği (karayolu,demiryolu, havayolu gibi) gelişmişlik düzeyi ile yer şekillerinin engebeliliği ise jeolojik oluşumlarla ilgilidir. Cevap: E
Soru 2
s2
A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
III ve IV
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye matematik konum olarak Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer aldığı için kış mevsiminde kuzeyden (kutup yönünden) gelen soğuk hava kütlelerinin yaz mevsiminde ise güneyden (ekvator yönünden) gelen sıcak hava kütlelerinin etkisinde kalır. Cevap: A
Soru 3
3. Türkiye’de genelde kıyı ile iç kesim arasında iklim özellikleri büyük farklılıklar gösterir. Ancak Kıyı Ege Bölümü’nde bu farklılıklar daha azdır. Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kıyının girintili çıkıntılı olması
B
Dağların kıyıya dik uzanması
C
Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
D
Kıyı ile iç kesim arasında bitki örtüsünün fazla değişmemesi
E
İç kesimlerde yerşekillerinin fazla engebeli olmaması
3 numaralı soru için açıklama 
Kıyı Ege’de dağlar denize dik uzandığı için denize iklim iç kesimlere kadar sokulabilmektedir. Bundan dolayı kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı daha azdır. Cevap: B
Soru 4
4. Türkiye’de aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülebilmesini sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bulunduğu iklim kuşağı
B
Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada üzerinde bulunması
C
Yüzölçümünün geniş olması
D
Yerşekillerinin çeşitlilik göstermesi
E
Farklı bitki örtülerinin yetişmesi
4 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de yer şekillerinin engebeli ve yükselti değerlerinin farklı olması nedeniyle aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanmaktadır. Örneğin mart ayında Antalya’da yaz mevsimi özellikleri yaşanırken Toroslar’ın yüksek kesimlerinde kış mevsimi özellikleri yaşanabilmektedir. Cevap: D
Soru 5
5. Türkiye’nin aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisi,matematik konumunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A
Sıcaklığın güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalması
B
Kıyı bölgelerinde iklimin daha ılıman olması
C
İç kesimlerde yıllık sıcaklık farkının fazla olması
D
Kıyı bölgelerde yağışın ve nemin fazla olması
E
Doğuya doğru karlı ve donlu gün sayısının artması
5 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de sıcaklığın güneyden kuzeye gidildikçe azalmasında matematik konum etkilidir. B, C ve D seçeneklerinde verilenler üzerinde karasallık ve denizeliik etkilidir. E seçeneğinde verilen durum üzerinde ise yükselti etkilidir. Cevap: A
Soru 6
6. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark daha azdır?
A
Edirne
B
Şanlıurfa
C
Kayseri
D
Kars
E
Gümüşhane
6 numaralı soru için açıklama 
Yükseltisi az olan Edirne’nin gerçek sıcaklığı ile deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark daha azdır. Cevap: A
Soru 7
7. İzmir ile Ağrı yaklaşık aynı enlemlerde yer almasına rağmen Ağrı’da kış neden daha sert ve uzun geçmektedir?
A
Bulutlu gün sayısının az olmasından
B
Yükseltisinin fazla olmasından
C
Kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin etkisinde kalmasından
D
Kar yağışlı gün sayısının fazla olmasından
E
Bitki örtüsünün seyrek olmasından
7 numaralı soru için açıklama 
Ağn’da kış şartlarının daha sert olmasında yükseltisinin fazla olması ile deniz etkisine uzak olması etkilidir. Cevap: B
Soru 8
s8
A
Antalya’nın İstanbul’dan sıcak olmasının nedeni enlemdir.
B
İzmir’in Konya’dan sıcak olmasının nedeni enlemdir.
C
Şanlıurfa’nın Antalya’dan sıcak olmasının nedeni karasallıktır.
D
Rize ile Kars’ın sıcaklıklarının farklı olmasının nedeni denizellik ve yükseltidir.
E
İstanbul ve Rize’nin sıcaklıklarının yaklaşık aynı olmasının nedeni güneş ışınlarının aynı açıyla gelmesidir.
8 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de, Dünya’nın şeklinden dolayı güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülür buna bağlı olarak sıcaklıklar azalır. Bu duruma enlem-sıcaklık ilişkisi denir. Ancak İzmir ile Konya yaklaşık aynı enlemlerde olmasına rağmen temmuz sıcaklıklarının farklı olmasının nedeni yükselti ve denizeliik faktörüdür. Cevap: B
Soru 9
9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de bakı faktörünün iklim üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?
A
Kuzey kıyılarının daha yağışlı olması
B
Deniz kıyılarının daha ılık olması
C
Dağların güney yamaçlarından daha sıcak olması
D
Yüksek yerlerin daha soğuk olması
E
İç kesimlerin daha kurak olması
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de dağların güney yamacı kuzey yamacına göre güneş ışınlarını daha büyük açıyla aldığından bu yamaçların sıcaklık ortalaması daha fazladır. Cevap: C
Soru 10
10. Aşağıdaki dağlardan hangisi bulunduğu yörenin kıyı ile iç kesimleri arasında sıcaklık,rüzgâr, nem ve yağış faktörlerini etkileyerek iklimin değişmesine daha az neden olur?
A
Kaçkar Dağları
B
Bozdağlar
C
Giresun Dağlan
D
Bolkar Dağları
E
Küre Dağları
10 numaralı soru için açıklama 
Bozdağlar Ege Bölgesi’nde denize dik uzandığı için kıyı ile iç kesimler arasında iklim şartlarının farklılık göstermesinde daha az etkilidir. Cevap: B
Soru 11
s11
A
Bayburt - Kütahya - Denizli
B
Kütahya - Denizli - Bayburt
C
Denizli - Bayburt - Kütahya
D
Bayburt - Denizli - Kütahya
E
Denizli - Kütahya - Bayburt
11 numaralı soru için açıklama 
c11
Soru 12
12. Sinop’tan Mersin’e doğru aynı boylam üzerinde hareket eden bir araştırmacı sıcaklığın düzenli bir şekilde artış göstermediğini tespit etmiştir. Bu durumu oluşturan temel neden, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava kütleleri
B
Bitki örtüsü
C
Yer şekilleri
D
Güneşlenme süresi
E
Gündüz uzunluklan
12 numaralı soru için açıklama 
Sinop’tan Mersin’e doğru gidildikçe yani güneye doğru gidildikçe sıcaklığın düzenli bir şekilde artması beklenirken yerşekillerinin engebeliliği ve yükseltiden dolayı artış düzenlilik göstermez. Cevap: C
Soru 13
s13
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
13 numaralı soru için açıklama 
Akdeniz kıyılarında sıcaklık farkı az iken Doğu Anadolu’da fazla olmasının nedeni Doğu Anadolu’nun hem denize uzak olması hem de yükseltisinin fazla olması etkilidir. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

TEST 2

Türkiye'nin İklimi Bitki Örtüsü Toprak Tipleri Online Çözümlü Test Soruları - 2

Tebrikler - Türkiye'nin İklimi Bitki Örtüsü Toprak Tipleri Online Çözümlü Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Ankara - Erzurum
B
Konya - Kastamonu
C
Trabzon - Ankara
D
Erzurum - Trabzon
E
Trabzon - Kastamonu
1 numaralı soru için açıklama 
c1
Soru 2
2. Yapılan meteorolojik gözlemlere göre hafta başından itibaren kuzeybatı bölgelerinden başlayarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecektir. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde hava sıcaklığının daha önce düşmeye başlaması beklenir?
A
Muğla
B
Adana
C
Ankara
D
Diyarbakır
E
Edirne
2 numaralı soru için açıklama 
c2
Soru 3
3. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak değiştiğine bir kanıt olarak gösterilemez?
A
Ağn Dağı’nın zirvesinde buzulların bulunması
B
Karadeniz dağlarında yamaç boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
C
Tarım ürünlerinin İzmir’de Van’dan önce olgunlaşması
D
İç Anadolu’ya en fazla yağış ilkbahar aylarında düşerken, Kuzeydoğu Anadolu’ya yaz aylarında düşmesi
E
Erciyes Dağı’nın güney yamaçlarında ortalama sıcaklığın kuzey yamaca göre daha fazla olması
3 numaralı soru için açıklama 
Erciyes Dağı’nın güney yamaçlarında ortalama sıcaklığın kuzey yamaçlardan yüksek olmasının nedeni yükselti değil, bakıdır. Cevap: E
Soru 4
s4
A
Edirne
B
Kars
C
Ankara
D
Kastamonu
E
Gaziantep
4 numaralı soru için açıklama 
En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı deniz etkisinden uzak, yükseltisi fazla, ve nem oranı düşük olan Kars’ta en fazladır. Cevap: B
Soru 5
s5
A
Adana
B
Bursa
C
Kars
D
Şanlıurfa
E
Kayseri
5 numaralı soru için açıklama 
Temmuz ayında birçok ilde bazı günler sıcaklık 30 “C’den fazla olsa bile aylık sıcaklık ortalaması 30’°C den fazla olan yerler Güneydoğu Anadolu’da yer alır. Cevap: D
Soru 6
6. Türkiye’de dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcaktır. Karadeniz Bölgesi’nde kıyıya paralel uzanan dağların yukarıda anlatılan durumun tersine, kuzey yamaçlarının daha sıcak olduğu gözlenmektedir. Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Enlem
B
Bakı
C
Bitki örtüsü
D
Deniz etkisi
E
Yükseklik
6 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de bakı etkisine bağlı olarak dağların güney yamaçları güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır ve daha fazla ısınır. Yalnız Karadeniz Bölgesi’nde denizelliğin etkisiyle kuzey yamaçlar daha sıcaktır. Cevap: D
Soru 7
7. 38° Kuzey enleminde yer alan Konya’dan ocak ayında 41° Kuzey enleminde yer alan Samsun’a gelen bir kişi geldiği yerdeki sıcaklık ortalamasının daha yüksek olduğunu görmüştür. Bu durum, Samsun’un aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A
Her mevsim yağış alması
B
Kuzey rüzgârlarına açık olması
C
Deniz seviyesinde yer alması
D
Akarsu ağı bakımından zengin olması
E
Ekvator’a daha uzak olması
7 numaralı soru için açıklama 
Konya’dan ocak ayında kuzey yönünde Samsun’a gidildiğinde sıcaklığın enleme bağlı olarak azalması beklenirken Samsun’da daha yüksek olduğu görülür. Bu durumun nedeni Samsun’un Konya’ya göre daha alçakta yani deniz seviyesinde yer almasıdır. Cevap: C
Soru 8
s8
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Ocak ayında karalar soğuk, kıyılar daha ılıktır. Bu nedenle deniz kıyısına doğru sıcaklığın artması beklenir. Cevap: B
Soru 9
S9
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
9 numaralı soru için açıklama 
Erzurum’un yıllık ortalama gerçek sıcaklığı (6 °C) ile indirgenmiş sıcaklığından (15 °C) yararlanılarak yükseltisi bulunabilir, (fark 9 °C olduğuna göre yükseltisi 1800 metredir.) Bu bilgilere göre yer yapısı, yağış miktarı ve temmuz ayı sıcaklığı ile ilgili yorum yapılamaz. Cevap: A
Soru 10
s10
A
Aydın - İstanbul
B
Samsun - Antalya
C
Trabzon - Van
D
Trabzon - Aydın
E
İstanbul - Antalya
10 numaralı soru için açıklama 
Trabzon’a göre daha güneyde yer alan Van’ın sıcaklığının düşük olması enlem etkisiyle değil, yükseltinin fazla olmasıyla açıklanabilir. Cevap: C
Soru 11
s11
A
İzmir: 26 °C den az
B
Sinop: 22 °C den az
C
Şanlıurfa: 32 - 34 °C arası
D
Konya: 28 - 30 °C arası
E
Sivas: 26 - 28 °C arası
11 numaralı soru için açıklama 
İzmir 26° ile 28° eğrileri arasında yer alır. Bu nedenle sıcaklığı 26° den fazladır. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

TEST 3

Türkiye'nin İklim Özellikleri Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Türkiye'nin İklim Özellikleri Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğal bitki örtüsü bozkır olan bir iklim böl­gesinde aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinin daha yaygın olması beklenir?
A
Büyükbaş hayvancılık
B
Küçükbaş hayvancılık
C
Orman ürünleri sanayi
D
Seracılık faaliyetleri
E
Turunçgil üretimi
1 numaralı soru için açıklama 
A, C, D, E seçeneklerinde verilen ekonomik faaliyetler ılıman ve yağışların bol olduğu yerlerde görülür. Soğuk ve kurak bölgelerde ise küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygındır
Soru 2
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
Yerli toprakların oluşmasında iklim, yer şekil, anakaya, bitki örtüsü ve zaman etkilidir. Bu faktörlerin başında ise iklim gelir. Yağışın az olması topraktaki tuz ve kireç oranını artırır, işaretli merkezlerden en az yağış alanı III numara ile gösterilmiştir.
Soru 3
Türkiye'de maki bitki örtüsünün bulunduğu iklim bölgeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kışları yağışlı, yazları kuraktır.
B
Seracılık yaygındır.
C
Yaz mevsiminde buharlaşma miktarının en fazla olduğu alanlardır.
D
Kış sıcaklık ortalamaları 0'C'nin üzerindedir.
E
Yağışlar genelde yağmur şeklindedir.
3 numaralı soru için açıklama 
Maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda görülür. Yaz mevsiminde buharlaşma miktarı en fazla Akdeniz'de değil, karasallığın daha şiddetli olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir.
Soru 4
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Öncüllerde verilen özellikler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne aittir. III numaralı alanda bu özelliklerin tümü gözlenmektedir.
Soru 5
blank
A
Basra alçak basıncı
B
İzlanda alçak basıncı
C
Sibirya yüksek basıncı
D
Kuzey Afrika yüksek basıncı
E
Asor yüksek basıncı
5 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de kış döneminde etkisi en çok gözlenenlenen basınç Sibirya yüksek basıncıdır. Kış aylarında sıcaklık değerlerinin düşmesine yol açar.
Soru 6
Bir bölgede Akdeniz ikliminin görüldüğüne aşağıdakilerden hangisi kanıt olamaz?
A
Zeytin tarımının yaygın olması
B
Defne, mersin, keçiboynuzu gibi bitki örtüsünün görülmesi
C
Yazların sıcak ve kurak geçmesi
D
Tarım topraklarından yılda birkaç kez ürün alınabilmesi
E
Turunçgil tarımının yaygın olması
6 numaralı soru için açıklama 
Akdeniz iklimi dışında step ikliminde de yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. O nedenle bu özellik kanıt oluşturamaz.
Soru 7
Aşağıdaki kentlerin hangisinde ocak ve temmuz ayı sıcaklık ortalamaları arasın­daki fark daha fazladır?
A
Ankara
B
Balıkesir
C
Kayseri
D
Diyarbakır
E
Eskişehir
7 numaralı soru için açıklama 
Diyarbakır Temuz ortalama sıcaklığı en yüksek olan merkezdir. Yaz sıcaklık değerlerinin yüksek olması Ocak ayı sıcaklık ortalaması ile olan sıcaklık farkının fazla olmasına neden olmuştur.
Soru 8
blank
A
Yükselti
B
Karasallık
C
Enlem
D
Hakim rüzgarlar
E
Nemlilik
8 numaralı soru için açıklama 
Ankara, Sivas, Erzurum yaklaşık aynı enlem derecesine sahip olmalarına karşın yükselti farklılığı nedeniyle sıcaklık ortalamaları benzer değildir.
Soru 9
Karadeniz Bölgesi'nde yağış miktarının faz­la ve dört mevsiminin yağışlı geçmesi aşağıdakilerden hangisinde etkili değildir?
A
Yaz mevsiminde orman yangınlarının az olması
B
Tarımda sulama ihtiyacının fazla olmaması
C
Nadasa bırakılan tarım alanının az olmasında
D
Dağların yükseltisinin fazla olmasında
E
Dağınık yerleşmenin görülmesinde
9 numaralı soru için açıklama 
Karadeniz Bölgesi'nde her mevsimin yağışlı geçmesi dağların yükseltisinin fazla olmasında etkili olmamıştır. Tam tersi dağların yükseltisinin fazla olması yağış miktarının artmasına yol açmıştır.
Soru 10
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
10 numaralı soru için açıklama 
Büyükbaş hayvancılığın gelişmesinde yaz yağışları ve çayırların fazlalığı etkili faktörlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git