Tanzimat Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri) Online Test

Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf Trük edebiyatı konuları içinde yer alan anlatmaya bağlı metinler online testimizden sonra şimdide göstermeye bağlı edebi metinler konu başlıklı online testimizi paylaşıyoruz. Konuları bu şekilde parça parça çalışmka sizler açısından son derece önemli. Çünkü konuların hepsini bir anda bitirmeye çabalarsanız hem zihniniz son derece karışır hem de yorulursunuz ve çabuk pes edersiniz. Oysa böyle bölüm bölüm ele alıp her konu ile ilgili konu testi yaprak test ve bir cevaplı soru bankası çözerek ilerlerseniz o konu ile bildiklerinizi ölçüp ona göre devam edersiniz. LYS, YGS ve KPSS konuları ile ilgili çıkmış cevaplı sorular çözmeniz sınav öncesi soru tipleri hakkında bilgi edinmeniz açısından son derece önemlidir.

Tanzimat Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)

Tebrikler - Tanzimat Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Göstermeye bağlı bir metinden alınmıştır.
B
Halkı eğitmek amacıyla yazılmıştır.
C
Görücü usulü evlenmenin sakıncası ifade edilmiştir.
D
Konuşma üslubuyla yazılmıştır.
E
Geleneksel Türk tiyatrosu örneğidir.
Soru 2
s2
A
Erken yaşta evlenmenin sakıncaları dile getirilmiştir.
B
Anne ve baba, çocuğunun evlenip mutlu olmasını istemektedir.
C
Görücü usulü evlilik mutsuzluk getirmektedir.
D
O dönem toplumunda görücü usulü evlilik yaygındır.
E
Toplum değiştikçe gelenekler de değişir.
Soru 3
s3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in tiyatro türüne bakışı ile ilgili doğru bir bilgidir?
A
Tiyatroyu faydalı bir eğlence aracı olarak görmüş, sosyal ve siyasi düşünceleri topluma aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır.
B
Tiyatrolarında sanat için sanat anlayışını benimsemiş, teknik yönden kusursuz tiyatrolar yazmıştır.
C
Tiyatro eserlerini oynansın diye değil, okunsun diye yazmıştır.
D
Tiyatroyu bireyselleştirmiş, karakterleri ön plana çıkarmış ve sosyal konulara duyarsız kalmıştır.
E
Tiyatrolarında karakterlerin psikolojik analizlerine önem vermiştir.
Soru 5
Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosunun karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı bir metin yokken modern Türk tiyatrosu yazılı metne dayanır.
B
Geleneksel Türk tiyatrosunda taklit ve yanlış anlamalar önemli yer tutarken modern Türk tiyatrosunda konuya göre dil kullanılır.
C
Geleneksel Türk tiyatrosunda çeşitli karakter ve tipler varken modern Türk tiyatrosunda belirli tip ve karakterler vardır.
D
Geleneksel Türk tiyatrosu halk çevresinde, modern Türk tiyatrosu ise aydın çevresinde ortaya çıkmıştır.
E
Geleneksel Türk tiyatrosunda teknoloji kullanımı yokken modern Türk tiyatrosunda teknoloji kullanımı vardır.
Soru 6

Moliere’den çevirdiği ve uyarladığı oyunlarıyla tanınmıştır. Bu oyunlar arasında “Zoraki Takip, Yorgaki Dandini, Dekbazlık, Meraki” sayılabilir. Bursa valisi iken Bursa’da kurduğu tiyatroyla halkımızda tiyatro kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Milliyetçi bir anlayışla dil çalışmaları yapmış, “Lehçe-i Osmanî” ve “Şecere-i Türkî” adlı eserleri yazmıştır. Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Kamil Paşa
B
Ahmet Cevdet Paşa
C
Samipaşazade Sezai
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Ziya Paşa
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat tiyatrosunun özelliklerinden değildir?
A
Komedilerde klasisizmin, dramlarda ise romantizmin etkisi görülür.
B
Tanzimat İkinci Dönemi’nde oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır.
C
Toplumu eğlendirirken aynı zamanda eğitme amacı güdülmüştür.
D
Temel ögesi güldürü olup doğaçlamaya dayanmaktadır.
E
Aile, gelenek, görenek, vatan sevgisi gibi konular işlenmiştir.
Soru 8
Abdülhak Hamit Tarhan’ın tiyatroları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Şiir şeklindeki manzum tiyatrolarının bazılarını aruz, bazılarını hece ölçüsüyle yazmıştır.
B
Tiyatrolarında klasisizmin etkileri görülür ve tümünü trajedi türünde yazmıştır.
C
“Sabr u Sebat” ve “İçli Kız” adlı tiyatro eserlerinde konuyu günlük hayattan, diğerlerini ise tarihten ya da yabancı toplumlardan almıştır.
D
Karakter tahlillerinde bireyin çeşitli tutkularını ele almıştır.
E
Yerli hayatı konu alan bir eserin bilineni tekrarlamaktan başka işlevinin olmadığı görüşündedir.
Soru 9
s9
A
İlk temsili 1 Nisan 1873 tarihinde Gediklipaşa Tiyatrosu’nda Güllü Agop kumpanyası tarafından yapıldı
B
Osmanlı-Balkan savaşlarını konu alan eser, Tanzimat Dönemi’nin ilk tiyatro eseridir.
C
Eserin sahnelenmesinden sonra izleyicilerin heyecana gelerek başlattıkları gösteri ve olaylar yazarın tutuklanarak Magosa’ya sürülmesine neden oldu.
D
Eserin asıl adı Vatan’dır fakat eser yayımlandıktan sonra uygulanan yasaklar ve sansürler nedeniyle Silistre adıyla oynanmış ve yayımlanmıştır.
E
Vatanseverlik ve kahramanlık duygularını işleyen eser, Avrupa’da ilgi uyandırmış, Rusça’ya ve başka dillere tercüme edilmiştir.
Soru 10
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A
Afife Anjelik
B
Macera-yı Aşk
C
Duhter-i Hindu
D
Letaif-i Rivayet
E
Zavallı Çocuk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git