11. – 12. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü / İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri Online Test

Merhaba arkadaşlar, nasıl gidiyor çalışmalar, umarım her şey yolundadır ve temponuzu düşürmeden ders çalışmaya devam ediyorsunuzdur. Okulun bitmesine az bir zaman kala ygs ve lys sınavına olan yoğunluğunuzdan çok okulda ki yazlı ve sözlü sınavlara ağırlık verdiğinizin farkındayım ama hiç sorun yok olması gerekende bu zaten. Hem okulda ki sınavlar çalışmakta sizleri lys ve ygs sınavlarına hazırlamış oluyor. İlla bir ygs kitabından ders çalışmak ygs ye hazırlanmak anlamına gelmiyor. Zaten o sınavlarda çıkacak sorular sizlerin okul derslerinizde işlediğiniz konulardan oluşuyor. Yine güvender, final fem gibi kaynakların cevaplı edebiyat sorularından deneme sınavlarından yararlanıp geçmiş yıllarda çıkmış ygs edebiyat soruların kpss edebiyat sorularına da bakmayı ihmal etmeyin.

XI. - XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü / İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

Tebrikler - XI. - XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü / İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Nazım biriminin dörtlük olması
B
Hece ölçüsüyle yazılmış olması
C
Dilinin sade ve anlaşılır olması
D
İslami terimlere yer verilmesi
E
Kafiye ve redife yer verilmesi
Soru 2
s2
A
Eserlerde zihniyet değişikliği görülmüştür.
B
Aruz ölçüsü de kullanılmaya başlanmıştır.
C
Nazım birimi olarak “beyit” de kullanılmıştır.
D
Temalara Allah inancı ve ahlak gibi öğüt verici anlatımlar yüklenmiştir.
E
Budizm ve Manihaizm inancı eserlerde işlenmeye başlanmıştır.
Soru 3

İslami ilk dil ve edebiyat ürünlerinin verildiği lehçe olan Karahanlı Türkçesi, aynı zamanda - - - - olarak da anılmaktadır. Türkçenin tarihî gelişim evresi içinde bir lehçe olarak değerlendirilmektedir. Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Hakaniye Türkçesi
B
Türkmen Türkçesi
C
Kırgız Türkçesi
D
Çuvaşça Lehçesi
E
Yakutça Lehçesi
Soru 4
s4
A
Göktanrı inancı, Uygur alfabesi, Uygur Türkçesi
B
İslamiyet, Arap alfabesi, Hakaniye Türkçesi
C
Budizm, Arap alfabesi, Hakaniye Türkçesi
D
İslamiyet, Uygur alfabesi, Hakaniye Türkçesi
E
Budizm, Arap alfabesi, Uygur Türkçesi
Soru 5
s5
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
751 yılındaki - - - - sayesinde Müslüman Arap toplulukları ile başlayan yakınlaşma, Türklerin 10.yy başlarından itibaren büyük kitleler hâlinde Müslüman olması ile sonuçlanmıştır. Verilen bilgiler doğrultusunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Talas Savaşı
B
Bozkurt Destanı
C
Malazgirt Savaşı
D
Mekke’nin Fethi
E
Ergenekon Destanı
Soru 7
s7
A
Göktanrı inancı
B
Çadır kültürü
C
Hece ölçüsü
D
Köktürk alfabesi
E
Sagu
Soru 8
s8
A
I. ve III.
B
II. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 9

(I) Köktürk Dönemi’nde Türkler herhangi bir milletten etkilenmedikleri için dil saf Türkçedir, yabancı dillerin etkisinden uzaktır. (II) Uygur Dönemi’nde Budizm ve Mani dinleri ile ilgili terimler metinlere girmiştir. (III) Türklerin, İslamiyet’i kabul ettikten sonra (XI-XII. yy) dil ve edebiyatlarında da ciddi değişimler ve yenilikler görülmeye başlar. (IV) İçerik olarak artık Göktanrı inancına uygun kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. (V) Eserlerde Allah, hak, peygamber gibi kavramlar dikkat çeker. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
s10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11
s11
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 12
S12
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

2. TESTE GEÇELİM

XI. - XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü / İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

Tebrikler - XI. - XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü / İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
s2
A
Atabetü’l Hakâyık
B
Divânü Lugati’t Türk
C
Kutadgu Bilig
D
Divân-ı Hikmet
E
Muhakemetü’l Lugateyn
Soru 3
s3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 4
Aşağıdaki eserlerden hangisi şekil özellikleri bakımından İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir devamı niteliğindedir?
A
Risaletü’n Nushiyye
B
Harname
C
Atebetü’l Hakâyık
D
Kutadgu Bilig
E
Divân-ı Hikmet
Soru 5
s5
A
Nazım biriminin beyitlerle oluşturulduğuna
B
Nazım biçiminin mesnevi olduğuna
C
Günümüzde de kullanılan söz varlıklarına
D
Sadece Türkçe kökenli sözcüklerle yazıldığına
E
Sembolik kavramlara yer verildiğine
Soru 6
s6
A
Divân-ı Hikmet
B
Atabetü’l Hakâyık
C
Muhakemetü’l Lugateyn
D
Şecere-i Türkî
E
Divânü Lugati’t Türk
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Atebetü’l Hakâyık için söylenemez?
A
12. yüzyılın başlarında Edip Ahmet Yüknekî isimli bir bilgin ve din adamı tarafından kaleme alınmıştır.
B
Ayet ve hadislere yer verilmiştir.
C
40 beyit ve 101 dörtlükten oluşmuştur.
D
Şiirlerin tamamı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E
Bilgili, cömert olmayı öğütleyen bir ahlak kitabıdır.
Soru 8
s8
A
Beyit ve aruzla yazılmaları
B
Hem İslamî Dönem Türk Edebiyatı’nın hem de öncesinin özelliklerini taşımaları
C
İslam sonrası kültürü tanıyıp İslam öncesini yok saymaları
D
Arapça ve Farsçanın edebî dil kabul edilip kullanılması
E
Türkçenin verimliliğini ve etkinliğini yitirmiş kabul etmeleri
Soru 9
s9
A
Muhakemetü’l Lugateyn
B
Divânü Lugati’t Türk
C
Kutadgu Bilig
D
Divân-ı Hikmet
E
Orhun Abideleri
Soru 10
s10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11

Yedi yaşındayken babasının ölümü üzerine yakınları ile Yesi şehrine göç eder. Bu şehirde aldığı eğitimi ilerletmek için Buhara’ya gider. Buhara’da tanıdığı ünlü mutasavvıf Yusuf Hemedanî’ye bağlanır. Şeyhinin ölümü üzerine ömrünün sonuna dek kalacağı Yesi’ye döner.Burada kurduğu tarikat aracılığıyla İslam dininin, göçebe Türkler arasında yayılıp benimsenmesini sağlar.Halk dili ve zevkiyle söylediği “hikmet”ler, onun geniş halk kitlelerince sevilip efsaneleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu paragrafta hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edip Ahmet Yükneki
B
Ahmet Yesevi
C
Kaşgarlı Mahmut
D
Ali Şir Nevai
E
Yusuf Has Hacip
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde eser-yazar eşleştirilmesinde yanlışlık vardır?
A
Muhakemetü’l Lugateyn, Ali Şir Nevaî
B
Divânü Lugati’t Türk, Kaşgarlı Mahmut
C
Kutadgu Bilig, Hoca Dehhanî
D
Divân-ı Hikmet, Ahmet Yesevî
E
Atebetü’l Hakâyık, Edip Ahmet Yüknekî
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git