Tamlamalar Test – 2

Tamlamalar Test 57

Tebrikler - Tamlamalar Test 57 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki dizelerden hangisinde belirtili isim tamlaması vardır?
A
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
B
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol.
C
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.
D
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
E
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
I. Mehlika Sultan'a âşık yedi genç Gece şehrin kapısından çıktı. II. Her günün ufkunu sardıkça gece Dediler: ''Belki bu son akşamdır'' III. Bu emel gurbetinin yoktur ucu; Daimâ yollar uzar, kalp üzülür IV. Mehlika'nın kara sevdalıları Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya, V. Su çekilmiş gibi rü'yâ oldu!.. Erdiler yolculuğun son demine. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Ben, dünyanın mide bulantısı(I), safrası, karın ağrısıyım. Üvey evladı, istenmeyen tüyü... Ben, bu dünyanın kırılan tırnağıyım(II). Şemsiyeler açtığı yağmuru, delik deşik uykusuyum(III). "Peki şimdi ne oldu?" suyum. Gözlüğündeki buğu, açmadığı telefon, su damlatan musluğuyum(IV). Kapıya çıkarmayı unuttuğu çöpü, dișindeki çürüğüyüm(V) ben bu dünyanın. Dudağındaki çatlağı, boğazındaki gıcığı, saçındaki kırığıyım. Bu dünya beni ezelden ebede sevmedi, sevmeyecek. Ben, bu dünyaya hiç ait olmadım. Bir tek seni severken affetti bu dünya beni. Ben, başımı dizine... Bu dünyanın... Bir tek seni severken... Hırıltısız bir nefes... Numaralanmış bölümlerden hangisi zincirleme isim (ad) tamlamasıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki belirtisiz isim tamlamasında, tamlayan tamlananın türünü belirtmektedir?
A
Yeni evimizin bahçesinde elma ağacı da vardı.
B
Mahalle bekçisi dün akşam hırsızı kovaladı.
C
Sınav sonucunu arkadaşımdan öğrendim.
D
Sanatçı, bugün ciddi bir ses sorunu yaşıyor.
E
Çay saatlerinde ne güzel sohbetler olurdu.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamaları için yay ayraç içinde belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A
İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. (Tamlayan, adlaşmış sıfattır.)
B
Irmak kenarına çeşme yapılmaz. (Belirtisiz isim tamlaması dolaylı tümleç görevindedir.)
C
Her Firavun`un bir Musa`sı olur. (Tamlayan da tamlanan da birer sıfatla belirtilmiştir.)
D
Her ağacın meyvesi olmaz. (Sıfat, isim tamlamasının tamamını belirtmiştir.)
E
Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. (İsim tamlaması özne durumundadır.)
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Bin atlı(I) akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün(II) dev gibi bir orduyu(III) yendik Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi(IV):"İlerle! Bir yaz günü(V) geçtik tunadan kafilelerle Yukarıdaki altı çizili bölümlerden hangisi sıfat tamlaması değildir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
I. Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı... Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı... II. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. III. Alnında halka halkadır âşüfte kâkülü, Göğsünde yosma Gırnata'nın en güzel gülü IV. Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi; Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi... V. Gözler kamaştıran şala, meftûn eden güle, Her kalbi dolduran zile, her sîneden: 'Ole!' Numaralanmış beyitler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. beyitte zincirleme isim tamlamasına ve belirtisiz isim tamlamasına örnek vardır.
B
II. beyitte belirtili isim tamlamasının tamlananı bir sıfatla nitelenmiştir.
C
III. beyitte belirtili isim tamlaması arasına sözcükler girmiştir.
D
IV. beyitte belirtisiz isim tamlaması vardır.
E
V. beyitte birden fazla sıfat tamlaması örneği vardır.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
(I) "Genç Werther’in Acıları" adlı romanın başlıca konusu, kahramanın büyük ölçüde platonik aşkı ve bu aşkın intiharla bitmesidir. (II) Bu konu, Goethe’ye yabancı değildir. (III) Goethe’nin tanıdık ve bildik çevresinde evli bir kadına vurulan ve vurulduğu kadına kavuşamadığı için intihar yolunu seçenler vardır. (IV) Romanın kadın figürü olan Lotte, Goethe’nin tanıdığı kadınlardan esintiler taşır. (V) Bu bakımdan Goethe’nin "Genç Werther’in Acıları"nda gerçek yaşamda olabilen bazı olayları yazınsal bir kurguyla anlatılaştırdığı, dolayısıyla da başarıyla sanatsallaştırdığı söylenebilir. Bu paragrafta numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlede birden fazla isim tamlaması vardır.
B
II. cümlede işaret sıfatı vardır.
C
III. cümlede hem isim tamlamasının hem de sıfat tamlamasının örneği vardır.
D
IV. cümlede "Goethe’nin tanıdığı kadınlar" söz grubu zincirleme isim tamlamasıdır.
E
V. cümlede hem bağlacın hem de ilgecin örneği vardır.
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.

Anahtar kelimeler: Tamlamalar Test soruları belirtili belirtisiz zincirleme isim tamlaması ad sıfat niteleme işaret belgisiz soru TYT KPSS LGS ÖSYM çıkmış sorular 9. sınıf 10. 11 12. sınflar için online soru çözümleri çözümlü

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git