Anlatım Biçimleri Test – 4

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 46

Tebrikler - Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 46 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir adam, sahilde yürüyüş yaparken denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize attığını fark eder ve “Niçin bu deniz yıldızlarını denize atıyorsun ?” diye sorar. Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi “Yaşamaları için.” yanıtını verince adama şaşkınlıkla “İyi ama burada binlerce deniz yıldızı var. Hepsini atmanıza imkân yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek ki?” der. Yerden bir deniz yıldızı daha alıp denize atan kişi “Bak, onun için çok şey değişti.” karşılığını verir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A
Betimleme
B
Tanımlama
C
Tartışma
D
Öyküleme
E
Açıklama
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
İnsanların kedilerle hukuku eskilere dayanıyor. Doğada yalnız yaşayan bu yırtıcı avcının nasıl olup da insanlarla bir arada yaşamaya alışıp evcilleştiğini tahmin etmek aslında pek de zor değil çünkü kediler, yakın zamana kadar özellikle kırsal bölgelerde bir ev hayvanından çok farelere karşı bir tedbir olarak beslendi. Bununla birlikte arkeolojik alanlarda kedi kalıntılarına nadiren rastlandığı için kedilerin evcilleşme süreci hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Çin Bilimler Akademisi’nden araştırmacıların yaptığı bir araştırma bu sürece dair ilk doğrudan kanıtları ortaya koydu. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bir görüşe karşı çıkıp ortaya yeni bir görüş ileri sürme
B
Kurgusal bir olayı, okuyucuya hareket halinde sunma
C
Varlıkları okuyucunun zihninde canlanacak şekilde resim çizer gibi anlatma
D
Bilgi verme ve mevcut bilgilerden yola çıkarak çıkarım yapma
E
Toplumda yerleşmiş yaygın bir yanlışı belgelerle çürütme
Soru 3
Çin’in kırsal kesiminde yaşam savaşı veren bir aile vardı. Dede, baba, anne ve çocuktan oluşan bu aile, oldukça sıkıntı çekiyordu. Bir gün baba, yılların verdiği yorgunlukla bir köşede oturmaktan başka işe yaramayan dedeyi, pazar küfesine koyarak nehre doğru yola çıktı. Nehrin kenarında arkadaşlarıyla oynayan çocuk, babasına ne yaptığını sordu. Baba, "Babamın bize yük olmaktan başka yaptığı bir şey yok. Onu bu küfe ile beraber nehre atmaya karar verdim." dedi. Çocuk heyecanlanarak atıldı: "Aman baba, küfeyi atma çünkü bir gün gelip sen de yaşlandığında o küfe bana lazım olacak." Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangilerinden yararlanılmıştır?
A
Açıklama
B
Öyküleme
C
Tartışma
D
Örnekleme
E
Betimleme
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Akşam yaklaştığı için aşağıdan çılgına dönmüş derenin uğultusu daha çok duyuluyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Bakır rengi güneş Sarıkız’ın arkasına girmiş, bulunduğumuz yeri birdenbire artan serin rüzgârlara bırakmıştı. Eteklerine kadar çam, oradan denize kadar uçsuz bucaksız yemyeşil zeytin ormanlarıyla örtülü Kazdağı’nın bu yamacında saatlerce süren bir akşam başlamıştı. Güneş bin yedi yüz metrelik dağın arkasına adeta vaktinden evvel saklanmakla, günün bu en güzel zamanını sanki isteye isteye uzatıyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Üçüncü kişinin ağzından anlatma
B
Nesnelere, insanlara özgü nitelikler yükleme
C
Gözlem gücüyle ayrıntıları seçme
D
Çeşitli duyulara seslenme
E
Betimleyici ögeler kullanma
Soru 5
Japon bir mimar, evini yenilerken tamirat esnasında söktüğü kapılardan birinin duvarla irtibatlı bölümünde ayağından çivilenmiş bir kertenkele gördü. On yıl önce yapılan eve kapısı takılırken dışarıdan çakılan bir çivi, o an kapıyla duvar arasında bulunan kertenkelenin ayağına isabet etmiş olmalı diye düşündü Japon mimar. Peki nasıl olmuştu da bu kertenkele, bir santim boyu bile kıpırdayamadığı bu karanlık duvar boşluğunda on yıldır canlı kalmayı başarmıştı? Bunları düşünürken tam o esnada başka bir kertenkelenin geldiğini gördü. Gelen kertenkele, yerinden kıpırdayamayacak hâlde olana ağzında yiyecek taşıyordu. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangisinden yararlanılmıştır?
A
Tartışma
B
Öyküleme
C
Açıklama
D
Alıntı yapma
E
Betimleme
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Sadece insanların acı çektiğini sanan çok sayıda insan var. Oysa acı çekenler, yalnız "acı çekiyorum" diye bağırabilenler değildir. Bilinmez niçin; acıya hayat katan güç, insandan başka hiçbir yaratığa acının gizini açıklama olanağını vermemiştir. Her yaratık, hayatın kanlı yollarında, boynuna geçirilen ve sesini boğan bir ağır "sessizlik" zincirini sürükleyip yürüyor. Hiçbir beygir, hiçbir arı, hiçbir sinek, başının ağrıdığını ya da midesinin bulandığını bize söyleyememiştir. Fakat bu türlü bir acının, gözü, başı, ağzı olan bir yaratığa yabancı olabileceğini sanmak ne merhametsizliktir. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
A
Açıklama
B
Öyküleme
C
Tartışma
D
Tanımlama
E
Betimleme
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Rüzgârlı, karanlık gecede, bahçenin ağaçları vahşi gürültülerle hışırdıyor; bu ağaçlardan niceleri kırılan bir dalın yarasıyla kanıyor, niceleri gizli bir böceğin zehiriyle için için ölüyor, niceleri anlaşılmaz acıların kıskacına yakalanmış, uyuşuk bir kedi gibi kıvranıyor. Fakat bunu hiç kimse bilmiyor; çünkü rüzgârlı, karanlık gecede hepsi aynı gürültü ile sallanıp hışırdıyor. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A
Betimleme
B
Benzetme
C
Duyulardan yararlanma
D
Kanıtlayıcı anlatım
E
Doğayı devinim içinde yansıtma
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Dar saksıya gömülen kısa kütükten çelik süngüler gibi fışkıran yapraklar, korkunç bir acı ile gerilmiş büyük bir elin bana doğru uzanan sert parmakları gibi göründü. Demir kafes arkasında yatan hasta aslanın sıtmalı, büyük, sarı gözlerini andıran bitkin gözlerle, hapsedilmiş ağacın bana bakmakta olduğunu, tüylerim ürpererek fark ettim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A
Sözcüklerin duygusal anlamından yararlanma
B
Kişileştirme sanatına başvurma
C
Betimleyici ögeler kullanma
D
Benzetmelerden yararlanma
E
Tanımlamalarla söyleyişte yoğunluk sağlama
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git