Tamlamalar Online Deneme Sınavı

Merhaba Sevgili TYT YKS  AYT  KPSS AÖL LGS Adayları

Sizelere Bu Sayfamızda Tamlamalar İle İlgili Online Deneme Sınavı Hazırladım. Bireysel Çalışmalarda Konular Belli Dönemlerde Tekrar Edilmeli ve Testler Çözülmeli, Yanlış Cevaplandırılan ve Boş Bırakılan Sorulara Ait Konulara Geri Dönülmelidir. Okuma, Anlama ve Yorumlama Hızını Arttırmaya Yönelik Çalışmalara Ağırlık Verilmelidir. Kavram, Yargı ve Düşünce Düzeyinde Bireysel Gelişimi Sağlayacak Çalışmalar Yapılmalı, Test Kapsamları Gözden Geçirilmelidir. Çözülen Soru Sayısından Ziyade Soru İçeriklerine Dikkat Edilmeli, Konunun Tüm Özellikleri Kavratıcı Niteliklere Sahip Sorulara Ağırlık Verilmelidir. Başarılar Dilerim.

Tamlamalar Online Deneme Sınavı

Tebrikler - Tamlamalar Online Deneme Sınavı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir ad tamlaması vardır?
A
Gecenin sesleri beynimin kıvrımlarında yankılanıyor.
B
Birkaç dakika hastanın yatağının yanında oturdu.
C
Yıldızları seyrediyorum, gecenin keyfini çıkararak.
D
Bu karanlık evin dağınık mutfağında yıllarım geçti.
İpucu:
a) gece-n-in sesler-i: belirtili ad tamlaması beynim-in kıvrımlar-ı: belirtili ad tamlaması b) birkaç dakika: sıfat tam. hasta-n-ın yatak-ı-n-ın yan-ı: zincirleme ad tam. c) gece-n-in keyf-i: belirtili ad tam. d) ev-in mutfak-ı: belirtili ad tam. Araya giren “dağınık” sözcüğü tamlanan durumundaki mutfak sözcüğünün sıfatıdır. e) şehir-in kalabalık-ı: belirtili ad tam.
E
Şehrin kalabalığı ürkütüyor artık beni.
Soru 2
Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı tamlayanından önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır?
A
Dilber gelince bezme yüzü güldü âşıkın.
İpucu:
a) tamlayan: âşık-ın, tamlanan: yüz-ü b) tamlayan: ceviz, tamlanan: ağac-ı tamlayan: Gülhane, tamlanan: park-ı c) tamlayan: yedi tepe, tamlanan: üst-ü d) tamlayan: hazlar-ın, tamlanan: alem-i e) tamlayan: yürek-in, tamlanan: çığlık-ı
B
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda.
C
Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler.
D
Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin.
E
Taş kesilmiş yüreğin çelikleşen çığlığı.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
A
Hayatın anlamı, hayat felsefesi ve ölüm gibi konuları işler.
B
Eserlerinde konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır.
C
Fuzuli, şiirlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır.
D
Cenk şiirlerinde sert ve etkili bir dil kullanmıştır.
E
Güney illerindeki Türkmen topluluklarının Avşar boyundandır.
İpucu:
a) hayat-ın anlam-ı: belirtili ad tam. hayat felsefe-s-i: belirtisiz ad tam. b) konuşma dil-i: belirtisiz ad tam. c) Azeri lehçe-s-i: belirtisiz ad tam. d) cenk şiirler-i: belirtisiz ad tam. e) güney iller-i: belirtisiz ad tam. Türkmen topluluklar-ı-n-ın Avşar boy-u: zincirleme ad tam.
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır?
A
Divan edebiyatında manzum hikayeler bu biçimde yazılır.
B
Divan şiirindeki hiciv şiirlerinin en güzel örnekleridir.
İpucu:
a) divan edebiyat-ı: belirtisiz ad tam. manzum hikaye: sıfat tam. b) divan şiir-i: belirtisiz ad tam. hiciv şiirler-i: belirtisiz ad tam. c) okuma alışkanlık-ı: belirtisiz ad tam. d) fransız edebiyat-ı-n-ın romantizm-in etki-s-i: zincirleme ad tam. e) olaylar-ın anlatım-ı: belirtili ad tam.
C
Topluma okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlar.
D
Fransız edebiyatının ve romantizmin etkisi altındadır.
E
Olayların anlatımında rastlantılara yer verir.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir ad tamlaması vardır?
A
Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
B
Batı edebiyatı ile daha sıkı ilişkiler kurulmalıdır.
C
İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
D
Türk şiirine yeni boyutlar, yeni ögeler getirmiştir.
E
Bu akımda her şey şiirin konusu olmuştur.
İpucu:
a) hece ölçü-s-ü: belirtisiz ad tam. b) batı edebiyat-ı: belirtisiz ad tam. c) aruz ölçü-s-ü: belirtisiz ad tam. d) türk şiir-i: belirtisiz ad tam. e) şiir-in konu-s-u: belirtili ad tam.
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş ad tamlaması yoktur?
A
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın.
B
Annen bile okşasa benim bağrım kan olur.
C
Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam.
D
Seni sevmek mevsimler içinde en güzel yaz.
İpucu:
a) (benim) düşman-ım b) (senin) anne-n c) (senin) gözler-in (benim) gözler-im e) (senin) gölge-n
E
Başka bütün gölgeler gölgende ışık bulur.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır?
A
Yüreğime sığmayan yangınlarım var benim.
İpucu:
a) tamlayan: benim, tamlanan: yangınlarım b) aşk-ın anlam-ı d) deniz-in şarkı-s-ı e) hazan bahçeler-i
B
Tarife sığmıyor aşkın anlamı.
C
Açılmış çiçektir her gülen dudak.
D
Dinmiş denizin şarkısı, rüzgar uyumakta.
E
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A
Yaktı gün ışığını alevden ellerin.
B
Damlalardır habercisi unutulan uzakların.
C
Deniz mavisi gözlerin gitmiyor aklımdan.
İpucu:
a) gün ışık-ı: belirtili ad tam. alevden (nasıl) el: sıfat tamlaması b) uzaklar-ın haberci-s-i: belirtili ad tam. Nasıl uzaklar? unutulan: sıfat c) deniz mavi-s-i: belirtili ad tam. Nasıl gözler? deniz mavisi: sıfat d) ıssızlık-ın koku-s-u: belirtili ad tam. Nasıl kokusu? derin: Tamlananın sıfatı e) karanlık-ın kollar-ı: belirtili ad tam.
D
Getirir rüzgar derin kokusunu ıssızlığın.
E
Karanlığın kollarında şehir uyumuştu.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı sıfat tamlaması olan bir ad tamlaması kullanılmıştır?
A
Memleketimin güneşli sabahlarını özledim.
B
Yalılar bir suyun iki yakasında boy gösteriyordu.
İpucu:
a) tamlayan: memleketim-in, tamlanan: sabahlar-ı: belirtili ad tam. Nasıl sabahlar? güneşli: tamlananın sıfatı b) tamlayan: su-y-un, tamlanan: yaka-s-ı: belirtili ad tam. bir su: sıfat tamlaması(tamlayanın sıfatı) iki yaka: sıfat tam. (tamlananın sıfatı) c) sabah saatler-i-n-in meltem-i: zincirleme isim tam. Nasıl meltem? serin: tamlananın sıfatı d) Toros dağlar-ı-n-ın etekler-i: zincirleme ad tam. e) arı kovanlar-ı: belirtisiz ad tam.
C
Sabah saatlerinin serin meltemi yüzümü okşuyordu.
D
Toros dağlarının etekleri Akdeniz’den başlar.
E
Tarlalar arı kovanları gibi uğuldamaya başladı.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlaması bir sıfat grubunun içinde yer almıştır?
A
Yaşama sevinci olan insan için yaşadığı her an güzeldir.
İpucu:
a) yaşama sevinc-i: belirtisiz ad tam. Nasıl insan? yşama sevinci olan: sıfat grubu d) bilme-n-in, öğrenme-n-in son-u, sınır-ı: belirtili ad tam. e) Nasıl insan? öğrenmeye açık: sıfat tamlaması yeni bilgi: sıfat tam. UYARI: Fiilimsiler tamlayanda olduğu zaman ad tamlaması oluştururlar. Ancak tamlanan durumundaki sözcükte fiilimsi varsa ad tamlaması oluşmaz. Örneğin b seçeneğinde “kişinin” sözcüğü tamlayandır, “bağlanması” sözcüğü de iyelik ekini aldığına göre tamlanandır. Ancak bu sözcüğün aldığı “-ma” isim-fiil eki olduğu için bunu bir ad tamlaması olarak kabul etmiyoruz.
B
Okuma, kişinin yaşama bağlanmasını sağlar.
C
Edebiyat iç dünyamızın sözcüklere yansımasıdır.
D
Bilmenin, öğrenmenin sonu ve sınırı yoktur.
E
Öğrenmeye açık insanlar yeni bilgiler edinebilir.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, bir ad tamlamasını nitelemiştir?
A
Öğrenmek hayatın birinci kuralıdır.
B
Yazarlar, bir ulusun kültürünü ayakta tutar.
C
En güzel yaşam öyküleri sanatçıların kaleminden çıkar.
İpucu:
Sıfatın bir ad tamlamasını (dikkat edin tamlayanı veya tamlananı demiyor soru ad tamlamasının tamamını kastediyor) niteleyebilmesi için o tamlamanın mutlaka belirtisiz ad tamlaması olması gerekir. Çünkü belirtili tamlamalarda tamlayan ve tamlanan beraber tek bir sıfat tarafından nitelenemezler, ikisi de başlarına ayrı ayrı sıfat alabilir. a) tamlayan: hayat-ın / tamlanan:kural-ı: belirtili ad tam tamlaması birinci kural: sıfat tam. (sadece tamlanan sıfat almış) b) tamlayan: ulus-un / tamlanan: kültür-ü: belirtili ad tam. bir ulus: sıfat tam. (sadece tamlayan sıfat almış) c) yaşam öyküler-i: belirtisiz ad tam. Nasıl yaşam öyküleri? güzel: sıfat (güzel sıfatı ad tamlamasının tamamını niteliyor) d) şair-in kendi çağ-ı: zincirleme ad tam. her şair: sıfat tam. (sadece tamlayanın sıfatı var) e) sanatçı-n-ın hayal-i: belirtili ad tamlaması her sanatçı: sıfat tam. (sadece tamlayan sıfat almış)
D
Her şairin kendi çağını yansıtması çok doğaldır.
E
Her sanatçının hayali güzele ulaşmaktır.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat tamlaması vardır?
A
Kirli suları döktükleri için yerler hep kaygan olur.
B
Kitaptan iki kısa bölüm okudu ve hemen durdu.
C
Su almış pabuçlarım her adımda garip sesler çıkarıyor.
İpucu:
a) kirli(niteleme sf.) su(ad): sıfat tam. b) iki(sayı sıfatı) kısa(niteleme sf.) bölüm (ad): sıfat tam. c) su almış (niteleme sf.) pabuç(ad): sıfat tam. her (belgisiz sf.) adım(ad): sıfat tam. garip(niteleme sf.) ses(ad): sıfat tam. d) uçsuz bucaksız (niteleme sf.) orman(ad): sıfat tam. e) mahalle-n-in gençler-i: belirtili ad tam. küçük(niteleme sf.) kız(ad): sıfat tam. kız-ın baş-ı: belirtili ad tam.
D
Uçsuz bucaksız ormanda yürüyoruz saatlerdir.
E
Mahallenin gençleri küçük kızın başına toplanmıştı.
Soru 13
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad tamlaması kullanılmıştır?
A
Gözlerim kapıda, kulağım seste.
B
Tenimde bir yara işler gibisin.
C
Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
D
Gökyüzünün başka rengi de varmış.
İpucu:
gökyüzü-n-ün renk-i: belirtili ad tam.
E
Su insanı boğar, ateş yakarmış.
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde “tamlayanı sıfat tamlaması” olan bir ad tamlaması vardır?
A
Kar gibi beyaz çamaşırlarını gururla astı.
B
Enerjinizi daha faydalı işlerde harcayın.
C
Türk zevkine ve geleneğine uygun şiirler yazar.
D
Sanatçılar ölümsüzlüğü dileyen insanlardır.
E
Bir eserin tamamı okunmadan eleştiriye başlanmaz.
İpucu:
a) kar gibi beyaz (niteleme) çamaşır(ad): sıfat tam. b) faydalı(niteleme) iş(ad): sıfat tam. c) Türk(tamlayan) zevk-i, gelenek-i(tamlanan): belirtisiz ad tam. Türk zevkine ve geleneğine uygun(niteleme sf.) şiirler(ad): sıfat tam. d) ölümsüzlüğü dileyen(niteleme sf.) insanlar(ad): sıfat tam. e) eser-in(tamlayan) tamam-ı(tamlanan): belirtili ad tam. bir(belgisiz sf.) eser(ad): tamlayanla kurulmuş sıfat tam.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir ad tamlamasıdır?
A
Türkiye’de kamp kurulacak birçok güzel yer var.
B
Orta Doğu uzun yıllardır savaşın pençesinde.
İpucu:
a) Yüklem: var b) Yüklem: savaş-ın pençe-s-i: belirtili ad tam. c) Yüklem: unutur d) Yüklem: cehennem azabı verir e) Yüklem: yirmi sekiz
C
İnsan tabiat karşısında tüm dertlerini unutur.
D
Şehirde yaşamak cehennem azabı verir insana.
E
Eskiden kalma Karagöz oyunlarının sayısı yirmi sekiz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git