Ses Bilgisi Test – 2

Ses Bilgisi Test 110

Tebrikler - Ses Bilgisi Test 110 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanlar, yarı çıplak bir halde dolaşıyor(I), buğday ve mısır tanelerini öğütmeye çalışıyor(II), adı bilinmez otlardan, kendilerine yiyecek(III) çıkarıyor(IV) ve bir yabancının ayak sesini duyunca her biri bir yana kaçıp bir kovuğa saklanıyordu(V). Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde "ünlü daralması" vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Gece, solgun bakışlarını içinde saklıyor ama gündüz, hayal kırıklığını yüzüne vuruyor. Bu cümlede altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A
Ünlü Daralması – Ünsüz Yumuşaması
B
Ünsüz Yumuşaması – Ünsüz Benzeşmesi
C
Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi
D
Ünlü Düşmesi – Ünsüz Yumuşaması
E
Ünsüz Türemesi – Ünlü Düşmesi
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz benzeşmesi" ne örnek bir kullanım yoktur?
A
Yüreğimde adaletin hıçkırarak ağladığını işittim.
B
İş işten geçmeden, gel de söz dinle.
C
O kadar şaşkınım ki diyecek söz bulamıyorum.
D
Çocuğun tarif ettiği fırına doğru yöneldi.
E
Senin hakkında konuşmuşlar hatta seni şikayet etmişler.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Seyrettiğim(I) bu eşsiz manzara bana tarifi mümkün olmayan duygular hissettirdi(II). Gün nihayet bitmişti(III) ve biraz daha ilerledikten(IV) sonra nihayet yollarımız da ayrılıyordu(V). Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde sırasıyla hem "ünlü düşmesi" hem "ünsüz benzeşmesi" hem de "ünsüz yumuşaması" vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine (sertleşmeye) örnek bir kullanım yoktur?
A
Düşmanın taarruza geçeceğinden bahsedildiği şu sıralarda bu askerden kaçma şüpheleri ruhumu bulandırıyor.
B
Şu satırları yazdığım dakikada düşman, çoktan beklenen genel taarruza geçmiş bulunuyor.
C
Herkes davarı, kümesi ve tarlasıyla meşgulken, yüksek sesle konuşurken ben sustum.
D
Son derece gizli ve karışık olan bu tebliği kırk sekiz saattir saklıyorum.
E
Haberlerden anlaşılıyor ki düşman, bu seferki muharebede son kozlarını oynamaya karar vermiştir.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?
A
Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi.
B
Bahçede akasyalar açardı baharla.
C
Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla.
D
Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen...
E
Ne şirin komşumuzdun Fahriye abla.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerde tırnak içinde verilen sözcüklerden hangisinde "ünsüz türemesi" yoktur?
A
Ben, "şiddetin" her türlüsüne karşıyım.
B
Kendi iç huzurum için seni "affediyorum".
C
"Zannımca" bugün gelmeyecekler
D
Bu "şıkkı" işaretlemenizi önermem.
E
Merak etmeyin, ben "halledeceğim".
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük oluşurken bir ünlü düşmesi meydana gelmiştir?
A
Senin geldiğini çok geç fark ettim.
B
Tüm haklarımı sana devrediyorum.
C
Senin iyi bir üniversiteyi kazanacağını hissediyorum.
D
Buraları terk etmenin zamanı geldi.
E
Amerika, İran'a saldırmaktan son anda vazgeçmiş.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ünsüz düşmesi"- ne uğramış bir sözcük vardır?
A
Bu eseri adaşım sevgili Yusuf Kenan'a armağan ediyorum.
B
Emrin olur, sen yeter ki benden iste.
C
Arkadaşlık teklifimi neden reddettin?
D
Kedicik, dışarıda kaldığından çok üşümüş.
E
Akacak kan damarda durmaz, derler.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
"dar – cık → daracık" sözcüğünde olduğu gibi bazı sözcükler küçültme eki alırken ünlü türemesi görülebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır?
A
Minicik elleriyle yüzüme dokunuyordu.
B
Kızcağız, tüm gün dışarıda kalmış.
C
Sen, benim biricik dostumsun.
D
Üzerinde kırmızımsı bir elbise vardı.
E
Yaşlıca bir kadın iki bilet aldı.
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
"-n" sesi hem kaynaştırma harfi hem de ikinci tekil iyelik eki olarak kullanılabilir. Örnek: Senin kalemini almış. → İkinci tekil iyelik eki Onun kalemini almış. → Kaynaştırma harfi Buna göre aşağıdaki tırnak içinde verilen cümlelerin hangisinde "-n" sesi kaynaştırma harfi olarak kullanılmıştır?
A
Senin beni bu kadar "sevdiğini" bilmiyordum.
B
Şaziment'in "şiirlerini" ben çok beğeniyorum.
C
"Kafanı" kuma gömme, gerçekleri görmeye çalış.
D
Bunca yıl "cefanı" çektim, yeter artık.
E
Yeni "elbiseni" benim kız çok beğenmiş.
11 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git