Sözcükte Yapı (Karma) Test – 7

Sözcükte Yapı (Karma) Test 95

Tebrikler - Sözcükte Yapı (Karma) Test 95 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Nereden bileceksin, şehrin sokaklarında(I)/ Kaybolan ışıkların(II) gözlerim olduğunu./ Her seher yüreğimde açan(III) karanfillerin(IV)/ Her akşam ellerimde sararıp(V) solduğunu/ Nereden bileceksin?/ Bu dörtlükte altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. sözcük basit yapılıdır.
B
II. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
C
III. sözcük türemiştir.
D
IV. sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır.
E
V. sözcük birden fazla yapım eki almıştır.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
- Gelin oldun gidiyorsun demek ha! - Lütfen çekinmeyin, içeri girin. - Gençler, bilin ki bu vatan sizin. - Beni görünce çok sevindi Tekir. - Yazın Antalya'ya tatile gidelim mi? Yukarıdaki cümlelerde “-n / -ın / -in / -un / -ün” eki kaç farklı işlevde kullanılmıştır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A
Bizim öğretmenimiz sınavda zor soruyor.
B
Demedi deme, bu senin kuyunu kazıyor
C
Senin çocuk Almanya'da ne iş yapıyor?
D
Bu köyde kimler yaşıyor, biliyor musun?
E
Bu senin kız çok saf, herkese kanıyor.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aysel git başımdan ben sana göre değilim,/ Ölümüm birden olacak seziyorum,/ Benim için kirletme aydınlığını,/ Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim./ Bu dizlerde "-m (-ım / -im)" eki kaç farklı görevde kullanılmıştır?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içinde verilen sözcük birden fazla yapım eki almıştır?
A
Bu gördüğün "balıkçıl" bir kuştur.
B
Onun aslında "baskın" bir kişiği vardı.
C
Biliyorsun, "bilgiç" insanları sevmem.
D
Hep yıkıcı olmayın, biraz "yapıcı" olun.
E
Çok güvendiğin oğlun yüzümü "kızarttı".
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
I. Onu yerde sürü ancak öyle götürürsün. II. Sözcükte yapı gerçekten zor bir konu. III. Duvarı iyice kazı, sonra bununla boya. IV. Taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar güçlü. V. Bu yıl sınava çok sıkı çalışman lazım. Numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükler "fiilden fiil yapım eki" almıştır?
A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
IV ve V
E
I ve IV
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içinde verilen sözcüklerin aldığı "-a / -e" ekinin adı, ayraç içinde doğru verilmemiştir?
A
Sen "bana" ışık ver, yeter; bende filiz çok. (Yönelme durum eki)
B
Son paramı da sana verdiğimi "bilesin". (İstek kipi)
C
Hayat çok kısa onu doya doya "yaşa". (İsimden fiil yapım eki)
D
Kanamayı önlemek için mendili burnuna "tıka". (Fiilden isim yapım eki)
E
"Doğa", maalesef bilinçsizce yok ediliyor. (Fiilden isim yapım eki)
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Raks ortasında bir durup oynar(I), yürür gibi/ Bir baş çevirmesiyle bakar, öldürür (II) gibi/ Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü(III), sürmeli(IV).../ Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli(V).../ Bu dizelerde numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içinde verilen sözcük "birden fazla yapım eki" almıştır?
A
Yeni aldığımız araç yandan "darbeli" çıktı.
B
Kediler sevimlidir, onlardan "korkulmaz".
C
Oksijen tüpüne gaz "dolumu" sırasında patlama oldu .
D
Biberler kurutulmak için ipe "dizildi".
E
Bir işte elde edilen yararlı sonuca "başarı" denir.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
I. Hatıralar hiçbir zaman ihtiyarlamaz, derler. II. Gün ağardı, bugün de ne geldi ne de aradı. III. Hepimiz eşitiz; kimse, kimseden üstün değil. IV. Hepimiz, her birimiz gizli bir isimle adaşız. V. Tek yumurta ikizleri, aslında doğal klondur. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük basit yapılıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
I. Bil ki sözlerin kalbimi çok acıttı. II. Sabah kahvaltı yapmadığım için acıktım. III. Yapım eki alan sözcükler türemiştir. IV. Geride yaralı bir kalp bıraktın. V. Neden bu kadar gecikti acaba? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangilerinin kökü fiildir?
A
I ve IV
B
II ve IV
C
I ve III
D
III ve V
E
IV ve V
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerde geçen tırnak içinde verilen sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?
A
Onu hangi "koşullarda" okuttuğumu biliyor musun?
B
Çok "acıkmayı" beklemeden bir şeyler atıştırmak gerek.
C
Çocuk deyip "geçmeyin", birçok şeyi anlar onlar.
D
"Yemciliğin" çok kazançlı bir iş olduğunu söylüyorlar.
E
Hız ve yer çekimi arttıkça zamanın yavaşladığı "kanıtlandı".
12 numaralı soru için açıklama 
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerde geçen tırnak içindeki sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha az yapım eki almıştır?
A
Türkiye, Ermenistan'a sınırlarını "süresiz" olarak kapattı.
B
"Yalnızlık" Allah'a özgüdür evlen artık kızım, diyordu.
C
Omuzları çökmüş, kambur bir dilenciye "benzetiyor" kendini.
D
Yağ "ölçümünden" en az 4 saat önce yemek ve sıvı alımı bitmiş olmalıdır
E
Kazadan ucuz kurtuldun, "verilmiş" sadakan varmış.
13 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git