Anlatım Bozuklukları Online Deneme Sınavı

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Bu Sayfamızda Sizlere Anlatım Bozuklukları Konusunda Kendinizi Ölçebileceğiniz Deneme Sınavı Ekledim. Her Cümle Belli Bir Düşünceyi, Duyguyu Aktarmak İçin Kurulur. Bu Cümlenin, İfade Edeceği Anlamı Açık ve Anlaşılır Bir Biçimde Ortaya Koyması Gerekir. Ayrıca Mümkün Olduğunca Gereksiz Unsurlardan Arındırılmış Olmalıdır Bu Cümle. İşte Bu Özelliği Göstermeyen Cümleler, Anlatım Bakımından Bozuktur. Bu Konu İle İlgili, ÖSS’de 5 Ya da 6 Soru Çıkmaktadır. Sadece Anlamlar İle  İlgili Olmayıp Dilbigisi İle de Özellikler Gösterdiğinden, Daha Önceki Konuların, Özellikle Cümle Öğelerinin, Çok İyi Bilinmesi Gerekir. Bu Alanda Sorulan Sorular Değişik Özellikler Gösterir. Bazen Bir Cümle Verilir ve “Bu Cümledeki Anlatım Bozukluğu Nasıl Giderilir?” Diye Sorulur, Bazen de “Aşağıdakilerden Hangisinde Anlatım Bozukluğu Vardır?” Şeklinde Sorulur. Sözcük düzeyinde anlatım bozukları ve cümle yani dilbilgisi düzeyinde  Bol Bol Soru Çözerek Sınavlara Hazır Olabilirsiniz. Başarılar Dilerim.

Anlatım Bozuklukları Online Deneme Sınavı

Tebrikler - Anlatım Bozuklukları Online Deneme Sınavı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Olaylar birkaç saat içinde yatışırsa buradan ayrılabiliriz.
B
O beklediğimizden önce döndüğünden onu alanda karşılayamadık.
C
Sözlerime dikkat edilseydi bu hataları yapmazdınız.
İpucu:
C seçeneğinde “edilseydi” yüklemi edilgen, “yapmazdınız” yüklemi etken olduğu için cümlede dil yanlışı var. Ya ilk yüklem “etseydiniz” olmalı ya da ikinci yüklem ” yapılmazdı” olmalı.
D
Tuhaf davranılırsa adam bir gariplik olduğunu anlayacaktır.
E
Olaylara şimdi karışırsam olaylar bizim aleyhimize döner.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A
Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlayıp satışa sunuldu.
B
Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlanıp satışa sundu.
C
Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlayarak satışa sunuldu.
D
Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlayıp da satışa sunuldu.
E
Sahil yolunun kenarındaki iki katlı ev tamamlanıp satışa sunuldu.
İpucu:
E seçeneğindeki yüklemlerin ikisi de edilgen olduğu için yanıt E’dir. Diğer seçeneklerde yüklemlerden biri etken biri edilgen olduğu için cümlelerde anlatım bozukluğu vardır.
Soru 3
"Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile beklenen rahatlığa kavuşulamamıştır." Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır?
A
"kavuşulamamıştır" yerine "ulaşılamamıştır" sözcüğü getirilmelidir.
B
"taşınmışsa" yerine " taşınsa" sözcüğü getirilmelidir.
C
"beklenen" yerine "beklediğimiz" sözcüğü getirilmelidir.
D
"taşınmışsa bile" yerine "taşınılmışsa da" sözü getirilmelidir.
İpucu:
Bir cümlede birden çok eylem ve eylemsi varsa ya hepsi etken ya da hepsi edilgen olmalı. Bu cümlede “taşınmışsa” yüklemi etken, yani öznesi var; “beklenen ve kavuşulamamıştır” yüklemleri edilgen olduğu için cümle bozuktur. “Taşınmışsa” yüklemi edilgen (taşınılmışsa) yapıldığında cümledeki bozukluk giderilir.
E
"bile" den sonra "nasılsa" sözcüğü getirilmelidir.
Soru 4
Çatılar, bacaların üzerindeki leylek yuvalarına varıncaya kadar bembeyazdılar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilir?
A
Çatılar” sözcüğündeki “-ler” eki atılarak
B
“varıncaya” sözcüğü yerine “gelinceye” sözcüğü getirilerek
C
“üzerindeki” sözcüğünden sonra “bulunan” sözcüğü getirilerek
D
“bembeyazdılar” sözcüğündeki “-ler” eki atılarak
İpucu:
İnsan dışı varlıklar çoğul özne olduğunda yüklem tekil olur. Örnek cümlede özne “çatılar”, çoğul olduğuna göre yüklem tekil “bembeyazdı” olmalı.
E
“kadar” sözcüğü yerine “değin” sözcüğü getirilerek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde özne-yüklem uygunluğu yönünden yanlış bir kullanım vardır?
A
Birçoğu sınav bitmeden önce sınavdan çıktılar.
İpucu:
Herkes, tümü, birçoğu... sözcükleri özne olduğunda yüklem tekil olmalıdır. A seçeneğinde özne “birçoğu” olduğu için yüklem tekil (çıktı) olmalı.
B
Artık mevsimler değişir oldu.
C
İnsanlar birbirlerine destek olmalıdır.
D
Üç kişi, birden ayağa kalktı.
E
Sen de yolculuğa çıkıyor musun?
Soru 6
O kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A
Gereksiz yere sıfat kullanılmasından
B
Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
C
Yükleme ekfiil getirilmesinden
D
Öznenin sözcük öbeği olmasından
E
Özne-yüklem uyuşmazlığından
İpucu:
Cümlenin özne ve yüklemini bulalım. “O kurumda eğitim görmüş herkes ...... kazanmışlardır. “ Özne Yüklem “herkes kazanmışlardır” denmez. Doğrusu, “herkes kazanmıştır.” olmalıydı. Belgisiz zamirlerin özne olduğu cümlelerde yüklem tekil olmalı.
Soru 7
(I) Cuma akşamları iş çıkışı daha rahat oluyorum. (II) Ertesi günün tatil oluşu yaratıyor bu rahatlığı. (III) O akşamı gönlümce geçirme özgürlüğüne sahip olduğumu düşünürüm. (IV) Evdekiler de benim duygularıma ortak olur çoğu kez. (V) Yüzlerde tatilin rahatlığı ve bir bayram havası kaplar ortalığı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
İpucu:
V. cümlede “yüzlerde tatilin rahatlığı” sözleri “kaplar” yüklemine bağlanamayacağı için bu sözlerin sonuna “olur” yüklemi getirilmelidir.
Soru 8
Şirketlerimizle geziye gelenlerin ilerde ve geride kalmalarını önlemeye çalışıyoruz. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
“ile” edatının anlamca yanlış kullanılması
B
Gereksiz bağlaç kullanılması
C
Sıfatın arkasındaki adın düşmesinin açıklığı bozması
D
Sözcüklerin anlamca uygun olmayan yüklemlere bağlanması
İpucu:
Örnek cümlede “kalmalarını” sözcüğü “geride” sözcüğüne uygun düştüğü halde “ilerde” sözcüğüne uygun düşmüyor. “ilerde” sözcüğü yerine “ileri geçmelerini” getirilerek cümle değiştirilebilir.
E
Kullanılan eylem ve eylemsilerin farklı çatı özellikleri taşıması
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Bu anlaşmazlıkların giderilmesi için zamana gerek var.
B
Bu konunun, öncelikle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekiyor.
C
Üyeler, onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını belirttiler.
D
Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun.
İpucu:
Cümle “Mimarsanız ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız” biçiminde olmalıdır.
E
Herkesin yaşamında birtakım sorunlar olduğunu hepimiz biliriz.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Adam bu seçimi kazanmadıktan sonra depresyona girer.
İpucu:
A seçeneğinde “kazanmadıktan sonra” bozukluğa neden olmuştur. Bu sözler yerine “kazanmazsa” ya da “kazanmayınca” getirilmeli.
B
Beni eve bıraktıktan sonra okula gidersin.
C
Birkaç bale izledikten sonra diğer tiyatrolar bana renksiz göründü.
D
Sen gelmeden önce her şeyi hazırlarım.
E
O beni düşünmedikten sonra ben onu niçin düşüneyim?
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Sen, ben seni görmeden önce de, sonra da hep vardın.
İpucu:
“Ben seni görmeden önce vardın” denir; ama “görmeden sonra vardın” denemez. Cümlenin doğru biçimi şöyle olmalı: “Ben seni görmeden önce de vardın, gördükten sonra da olacaksın.”
B
Yaşanmış sandıklarımız bile bu kavgalarda hırpalandı.
C
Ben zaten hiçbir şey beceremedim, iç yangını anılar yaratmaktan başka.
D
Güneş, sokak başında bekliyordu beni.
E
Her anlatım, yaşamın değil, ölümün karikatür öykülemesi olacak.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Uzun süre ayakta kalabilmesi için bu yapı, neme dayanıklı cam, kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla yapılmıştır.
B
Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konukevinin önünde fotoğraf çektirdikten sonra oradan ayrıldık.
C
Oraya gitmeye karar verirseniz, bu gezi için en az iki gün ayırmanız gerekir.
D
Her sabah erkenden kalkarak açık havada yürüyüş yapmanın kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini öğrendik.
E
Adaylar yirmi beş yaşından büyük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi.
İpucu:
E seçeneğinde yüklemlerin uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. “ve” bağlacından önceki bölüm “Adayların yirmi beş yaşından büyük olması” olmalıydı.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Yaşam şiirlerde bugün bir başka güzel.
B
Taşradan sonra İstanbul onda değişik düşler uyandıramıyordu.
C
Bu öyküyü, aşağı yukarı dört yıl önce okumuştum.
D
Orada her bitiş bir yolculuk sayılırdı.
E
Aramada kaçak doldurulan binlerce plak ve kasetlere el kondu.
İpucu:
“binlerce plak ve kasetlere” sözünde “ve” ile bağlanan sözcüklerden ikinciye gelen ekler birincinin de ekleri olduğundan söz şöyle olur: binlerce kasetlere ve plaklara” oysa binlerce sözcüğü çokluk anlamı kattığı için “kasetler ve plaklar” sözcükleri “–ler” ekini almamalı.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Birçok konularda aynı görüşü paylaşıyorduk.
İpucu:
“Birçok konularda” tamlamasında “birçok” çokluk anlamı kattığı için bu sözcüğün tamamladığı ad çoğul eki (–ler) almamalı. Doğrusu “birçok konuda” olmalıdır.
B
Çocukların eğitimi önemsenmeli ve onlara yardımcı olunmalı.
C
Çalışmaktan elleri şişmişti.
D
Kitaplarını çok sever ve onlara gözü gibi bakardı.
E
Ona her zaman güvenmiş ve onu sevmiştim.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Ozan, 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi.
İpucu:
1940 yılı bir yıl olduğu için “1940 yıllarında” denmez. Ya 1940 yılında ya da 1940’lı yıllarda denmeliydi.
B
O, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu.
C
Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı.
D
Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır.
E
Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git