Sözcük Yapısı, Sözcük Türleri, Cümle Bilgisi Online Test

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Bu Sayfamızda Sizlere Sözcük Yapısı, Sözcük Türleri, Cümle Bilgisi Konuları İle İlgili Online Deneme Sınavı Hazırladım. Türkçe Dersini Çalışma Planınız Soruların Şeklini ve Tarzını Ele Almakla Başlamalıdır. Dilbigisi Çalışma ve Konularla İlgili Ayrıntılı Bİlgiler Bilinmeden Soru Çözmeye Başlamamak En İyi Yoldur. Türkçe, Dilbilgisi, Paragraf ve Edebiyat Hepsi Birbirinin Devamıdır. Yorum Yeteneği Okuduğunu Anlama Sözel Yeteneğin Geliştirilmesi İle Alakalıdır. Sözel Yeteneği Geliştirmek İçin Bolca Kitap Okumak Gerekmektedir. Bu Güzel Alışkanlık Sadece Sınavlarla Alakalı Değildir, Ömrü boyu Devam Etmesi Gereken Bir Özellik Olmalıdır. Bilgi Eksikliklerini Gidermiş Öğrenciler Bu Çalışmanın Yanı Sıra Bolca Paragraf Soruları Çözmelidir. Başarılar Dilerim.

SÖZCÜK YAPISI-SÖZCÜK TÜRLERİ-CÜMLE BİLGİSİ Online Deneme Sınavı

Tebrikler - SÖZCÜK YAPISI-SÖZCÜK TÜRLERİ-CÜMLE BİLGİSİ Online Deneme Sınavı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çayönü kazısında (I)  ortaya çıkarılan buluntular (II),insanlığın, avcılık (III) ve toplayıcılıktan yerleşik yaşama geçiş (IV) aşamasını (V) göstermektedir. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü yönünden öbürlerinden farklıdır?
A
I.
B
II.
C
III.
İpucu:
Kök, sözcüğün yapım eki almamış bölümüdür.“kazısında” sözcüğünde kök “kazmak” eylemidir. “Buluntular” sözcüğünde kök bulmak eylemidir.“avcılık” sözcüğünde kök av ismidir, “geçiş” sözcüğünde kök geçmek eylemidir. “aşamasını” sözcüğünde kök aşmak eylemidir. Kökler isim ve eylem kökleri diye ikiye ayrıldığından “av” isim kökü farklı olur.
D
IV.
E
V.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin kökü ad değildir?
A
Yanlışlık
İpucu:
“Yanlışlık” sözcüğü yanılmak eyleminden türemiştir; bu nedenle farklı olan kök bu seçenektedir.
B
Yavrulamak
İpucu:
kök yavru isim
C
Yöneltilen
İpucu:
kök yön isim
D
Yakınlık
İpucu:
kök yakın isim
E
Yaşamak
İpucu:
kök yaş isim
Soru 3
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
Kök ve gövdelere eklenerek onlarla anlamca ilgili başka sözcükler türeten eklere yapım eki denir. Kökün ne olduğunu söylemiştik, gövdeyse bir ya da birden fazla yapım eki almış sözcük demektir. Bu seçeneklerde yalnızca “kıskaçları” sözcüğünde yapım eki vardır. “kıs-” eylemi “-kaç” ekini alarak hem isme dönüşmüş hem de yeni bir anlam kazanmıştır. Diğer seçeneklerdeki altı çizili sözcükler hep çekim eki almıştır.
E
E ŞIKKI
Soru 4
"–men" yapım eki, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?
A
Gözetmen, öğrencisini sert bir dille uyardı.
B
Dün yazısını okuduğum eleştirmen güzel bir konuya değinmiş.
C
O evcimen bir insana benziyor.
İpucu:
Yapım ekleri her zaman eklendiği sözcüğün anlamını değiştirir; ama bazen bunun aynı sıra sözcüğün isim ve eylem oluşunu, yani türünü de değiştirir. Yapım ekinin farklı işlevde kullanıldığına dair sorularda bu bilgi yoklanır. A’da “–men” yapım eki gözetmek eyleminden gözetmen ismini türetmiştir. B’de eleştirmek, D’de yönetmek, E’de seçmek eylemlerinden ad gövdeleri türetmiştir. Ancak C’de “evci” eylem değil, addır; “–men” eki de ad kökünden ad gövdesi türetmiştir, diğerlerinden farklı işlevde kullanılmıştır.
D
Yönetmen, oyunun kurallarını aktörlere anlatıyordu.
E
Türkiye'de artık seçmen bilinçlenmeye başladı.
Soru 5
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
İpucu:
Bazen sözcükler birden fazla yapım eki alarak türer.“gözlüm” sözcüğünde göz kökü –lü yapım eki almış, daha sonra –m iyelik ekini, yani bir çekim eki almıştır. “Varlığımı” sözcüğünde sadece –lık eki yapım eki, geri kalanlar çekim ekidir. “kokusuyla”sözcüğünde –u eylemden ad türeten bir yapım ekidir, öbür ekler çekim ekidir. “yorgun” sözcüğünde zaten tek ek var, o da –gun yapım eki. “örtülü” sözcüğü örtmek eylem köküne –ü yapım ekini alıp önce bir ad gövdesine dönüşmüş, sonra –lü yapım eki de eklenerek ikinci bir ad gövdesi elde edilmiştir.
Soru 6
"Atatürk'ün Özel Yaşamı"(I) adlı kitap, o ünlü (II)  bilim (III) adamının (IV) kişilik (V) özelliklerini yansıtıyor. Bu cümlede numaralanan sözcüklerden hangisi, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
İpucu:
Sözcükler yapılarına göre üçe ayrılır: Hiç yapım eki almamış sözcüklere basit, bir ya da birden fazla yapım eki almış sözcüklere türemiş, birden fazla sözcüğün anlamca kaynaşması ve bitişik yazılmasıyla oluşan sözcüklere bileşik sözcük denir.“yaşam, ünlü, bilim ve kişilik” sözcükleri yapım eki almış, türemiş sözcüklerdir; ama “adamının” sözcüğü çekim ekleri almıştır; bu nedenle basittir.
E
V.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerde bulunan bileşik sözcüklerden hangisi oluşum yolu açısından diğerlerinden farklıdır ?
A
Kendini çok açıkgöz sanıyor
B
Karadeniz yine sel altında kalmış.
C
Bilgisayarla oynarken uyumuş.
İpucu:
Bileşik sözcükler üç yolla oluşur: Bazılarında sözcüklerden birinde ya da ikisinde birden anlam değişikliği olur. Örneğin, gökyüzü, rüzgârgülü, başbakan, kuşbakışı ... Bazılarında sözcüklerden birinde ya da ikisinde birden ses değişikliği olmuştur. Örneğin, nasıl, niçin, emretmek, halletmek, sütlaç ... Bazı sözcüklerdeyse bir ya da iki eylem bir arada kullanılmış, ad soyundan bir sözcük elde edilmiştir; buna tür kayması denir. Örneğin, biçerdöver, yapboz, sinekkaydı, alaşağı, imambayıldı... Bu soruda oluşum yolu denirken bu farklılıktan söz ediliyor. “açıkgöz, Karadeniz, akbaba, boşboğaz” sözcüklerinde anlam kayması var; oysa “bilgisayar” sözcüğünde tür kayması var.
D
Yemeğe akbaba gibi saldırdı.
E
Hem kaba hem de boşboğazdı.
Soru 8
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması vardır?
A
Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden geçirin
B
Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize
C
Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın sabah
D
Kağıtlarla camlarını örteyim pencerelerin
İpucu:
İki ismin genellikle belli eklerle oluşturduğu öbeğe isim tamlaması denir. Tamlayan eki –(n) in, tamlanan eki –(s) i’dir. Belirtili isim tamlamaları her iki ek de kullanılarak oluşturulur. Örneğin, uçağın özelliği, kalbin ritmi, binanın yüksekliği ... Bu tamlamalarda tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Bu soruda D seçeneğinde “pencerelerin camları” belirtili isim tamlamasında böyle olmuş, “camlarını” tamlananı cümlede “pencerelerin” tamlayanından önce söylenmiştir. Diğer seçeneklerde zaten belirtili isim tamlaması yoktur. C’deki tamlama üç isimden oluştuğu için, “tarhana çorbasının içimi”, belirtili değil zincirleme isim tamlamasıdır.
E
Eski, ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı
Soru 9
Belirtili ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına sözcük girebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna bir örnek vardır?
A
İngilizce kitabının sayfalarını çevirdi.
B
İlkbaharın serin günlerini çok arayacağız.
İpucu:
Belirtili isim tamlamalarında tamlanan sıfat alacaksa bu sıfat tamlayanla tamlananın arasına girer. Böyle bir örnek B’de var. “ilkbaharın günlerini” tamlamasının arasına “serin” sıfatı girmiş. “kavak ağaçlarının gölgesi”nde “uzun” sıfatı, “çocukların çığlıkları”nda “küçük” sıfatı, “tencerelerin dibi”nde “derin” sıfatı arada değil başta kullanılmıştır. “İngilizce kitabının sayfaları”ysa zincirleme isim tamlamasıdır ve sıfat almamıştır.
C
Uzun kavak ağaçlarının gölgesinde dinlendik.
D
Küçük çocukların çığlıkları duyuluyor.
E
Derin tencerenin dibinde az yemek vardı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
A
Söyledikleri bence doğru değildir
İpucu:
Kişi zamirleri de belirtili ad tamlamalarında tamlayan olabilir. Bu durumda genellikle tamlama ekleri değişir. Örneğin, benim arabam, onun işi, sizin düşünceniz, senin kalemin... Bu tamlamalarda tamlanan ekleri aynı zaman iyelik ekleridir. İyelik ekleri tamlayan söylenmediğinde bile tamlayanın anlamını zaten oluşturur. Bu nedenle biz genellikle “Onun oğlu hasta.” demeyiz de “Oğlu hasta.” deriz. Bu soruna tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlamasından söz edilirken aslında bir iyelik eki bulmamız isteniyor, bu da A’da “Söyledikleri” sözcüğünde var.
B
Eskiden bu tarlalar oldukça verimsizdi.
C
Kâğıt mendille çocuğun burnunu sildi.
D
Geçmiş günlerin tatlı hatırasıyla avundu.
E
İnsanların bütün sıkıntısı paraydı.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmıştır?
A
Küçücük odasında çok mutluydu.
B
Kıyıdan birçok adacık görünüyor.
İpucu:
Küçültülmüş isimler “–cik, –cek, –ciğim, –ceğiz” eklerini alarak varlığın küçük olduğu, sevildiği, ona acındığı anlamlarını kazanmış isimlerdir. Sıfatlar da “–cik, –cek, –ce, –msi, –mtrak” eklerini alarak küçültülür, o özelliğin az olduğu ya da gösterilen varlığın küçük olduğu anlamlarını kazanır. B’deki “adacık” sözcüğü küçültülmüş isimdir; oysa öbür seçeneklerdeki küçültülmüş sözcükler, bir varlığın niteliğini gösterip onun adının önünde yer aldıklarından sıfattır.
C
Bu daracık yollarda yürümek zor.
D
Sıcacık çörekleri hemen yedik.
E
Minicik elleriyle çiçek toplamış.
Soru 12
Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat vardır?
A
Güneş balçıkla sıvanmaz.
B
Korkunun ecele faydası yoktur.
C
Her ağacın meyvesi olmaz.
D
Mızrak çuvala sığmaz.
E
İşleyen demir pas tutmaz.
İpucu:
Sıfatlar bir adın önüne konup o adda belirtilen varlığın niteliğini, sayısını, hangi varlık olduğunu söleyen ya da o varlıkla ilgili soru soran sözcüklerdir.Bu soruda sadece iki cümlede sıfat vardır. C’de “her” “ağaç” isminin belgisiz sıfatı, D’de “İşleyen” “demir” isminin niteleme sıfatıdır. “Her” basit sözcüktür, “İşleyen” sıfatı türemiştir, iş adı önce –le ekiyle eylem olmuş, sonra da –en ekiyle türemiştir.
Soru 13
Bütün insanlar sabırsız olmuş. Bu cümledeki altı çizili sıfatın türüne, aşağıdaki cümlelerin hangisinde örnek vardır?
A
Herkes yüksek sesle konuşup duruyordu.
B
Bu çocuk çalışmayı seviyor.
C
Biraz uyku hepimize iyi gelecek.
İpucu:
Bir ismi belirten ancak anlamca belirsiz olan sıfatlara belgisiz sıfat denir; “Bütün” sözcüğü böyle bir sıfattır. Bir varlığın biçimini, rengini, huyunu... gösteren, isme sorulan nasıl sorusuna yanıt veren sıfatlara niteleme sıfatı denir. A’da “yüksek” “ses”in, D’de “tiz” gene “ses”in niteleme sıfatıdır. B’de “Bu” sözcüğü varlığı gösteriyor, hangi sorusuna yanıt veriyor, böyle sıfatlara işaret (gösterme) sıfatları denir. E’de “Bir” “hata”nın kaç tane olduğunu gösteriyor, o da bir sayı sıfatı. C’de “biraz” bütün sözcüğü gibi bir belgisiz sıfattır.
D
Onu sevimsiz yapan tiz sesiydi.
E
Bir hata daha istemiyorum.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmamıştır?
A
Kaç senedir burada oturuyorsun?
B
Ne tür müzik dinlemeyi seversin?
C
Kimi aradığımı bilmiyor musun?
İpucu:
Soru sıfatları adların önüne gelir ve o adda belirtilen varlığın özelliklerini sorar, soru sıfatlarının karşılığı genellikle bir sıfattır. “Kaç sene, ne tür, hangi soruları, kaçıncı girişte” sıfat tamlamalarında soru sıfatları vardır. “Kimi” sözcüğüyse bir adın yerini tutarak soru sormuş; o bir soru zamiri.
D
Ona hangi soruları sordun?
E
Sınavı kaçıncı girişte kazandın?
Soru 15
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
Niteleme sıfatlarının arkasındaki ad düşünce, niteleme sıfatı bazen arkasına o adın çekim eklerini de alarak adın yerini tutar, bunlara adlaşmış sıfat denir. “Ucuzluk, sonuç, fedakârlık” sözcükleri isim, “sessiz” se bir eylemin özelliğini gösterdiğinden zarf. C’deki “Yalancı” sözcüğü, “yalancı insan” sıfat tamlamasında adın düşmesiyle burada kullanılıyor; bu nedenle de adlaşmış sıfat.
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git