Sıfatlar (Ön Adlar) Test – 3

Sıfatlar (Ön Adlar) Test 55

Tebrikler - Sıfatlar (Ön Adlar) Test 55 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"İyi" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılmamıştır?
A
İyiler çok yaşamaz, sözüne katılmam.
B
İyiden ayrılmamaya özen göstermelisiniz.
C
Onunla iyi günlerimiz olmuştur muhakkak.
D
Hiçbir şeyin zararı dokunamaz iyiye.
E
İnsanın iyisi, kötü günde belli olur.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işaret sıfatının birden fazla örneği vardır?
A
O gün düşüncesizce hareket ettiği için şu an bu durumdayız.
B
Bu kitabı hiç beğenmediğini söylemiştim sana.
C
Hangi yoldan gideceğini kimseye söylememiş miydin ki?
D
Öteki taraftan geçecekseniz uzun yolu takip etmelisiniz.
E
Aklıma takılan tüm soruları şu beyefendi cevapladı.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
A
Tanpınar'ın en iyi romanının Saatleri Ayarlama Enstitüsü olduğunu biliyor musun?
B
Sıradan insanın yaşamını hangi yazar kitabının konusu yapmış?
C
Neden baba parasıyla geçinmekten vazgeçmiyorsun?
D
Edebiyatta hem şiirle hem de nesirle uğraşan Cumhuriyet Devri yazarları kimlerdir?
E
Bu kitaplardan hangisi, okurken sizi bambaşka dünyalara götürüyor?
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinde bir isim birden fazla sözcükle nitelenmiştir?
A
Ne kadar çalışkan olduğu en başından belliydi.
B
Hızlı adımlarla yürüyor, herkesi arkasında bırakıyordu.
C
Uzun yüzlü, beyaz dişli, al yanaklı, güzel gözlü çocuktu.
D
Daha ne olsun; iyi bir evin, işin ve eşin var.
E
Mehmet, aslında gündelik hayatında çok sakindi.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Bir sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilerek ada üçüncü tekil kişi iyelik ekinin (-i, -si) getirilmesiyle "birleşik sıfat" oluşturulabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla oluşturulmuş birleşik sıfat örneği vardır?
A
Zaman zaman gözlerden uzak bir yaşamın hayalini kuruyordu.
B
Onu kaybettikten sonra yüreğimdeki derin sızı hiç dinmedi.
C
Pembe panjurlu bir evde yaşıyorduk rüyamda.
D
O kadar insanla tanıştım, senin gibi ensesi kalın bir insan görmedim.
E
O üzücü haberi duyunca dünyam başıma yıkılmıştı.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Olaylı (I) maçtan sonra çatlak(II) ayağımı sürükleyerek bitkin(III) bir halde eve girdim. Daha büyük(IV) herhangi bir(V) sorun olmadığına şükrettim. Yukarıdaki parçada numaralanmış sıfatlardan hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Bir zamanlar gazel yazmak da elbette züppelik sayılan yepyeni bir şeydi; aradan elli yıl geçip de herkes alışınca gazel yazmak eskidi. Günümüzde gençlerden kaçı gazel yazıyor ki? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A
Belgisiz sıfat
B
Niteleme sıfatı
C
Pekiştirme sıfatı
D
Sayı sıfatı
E
Soru sıfatı
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
(I) Sanat, edebiyat meselesi üzerinde fikir yürütmeye, münakaşalara girişmeye gençliğimde bayılırdım. (II) Ama hızla akıvermiş olan şu birkaç ayın arkasındaki geçmiş, şimdi bana ne kadar uzak görünüyor! (III) Böyle hem uzaklık hem de yakınlık hislerinin birleşivermesinden insan tuhaf oluyor. (IV) Gençlik yıllarımda eleştirilerin boşluğunu, gereksizliğini o kadar duydum ki benim de bunlarla uğraşmış olmama şaşıyorum. (V) Güzel bulduğumuza hayran olmak, güzel bulmadığımızdan da kaçınmak için sebepler mi göstermek lazım? Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Yürümeyi yeniden öğrenen felçli (I) bir çocuk gibi/ Sokağa çıkmalıyım şimdi ve çoktandır/ İhmal ettiğim (II) dostlara yeni (III) bir adres bırakmalıyım./ Pencereleri açmalı, kitapları düzenlemeliyim./ Belki (IV) bir yağmur yağar akşama doğru/ Yarıda bıraktığım (V) şiirleri tamamlarım./ Bu şiirde numaralanmış sözlerden hangisi sıfat değildir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Ben, hiçbir (I) zaman eski(II) şairlerimizden bütün bütün(III) yüz çevirelim demedim. Fuzûlî'yi, Bâkî'yi, Nâilî'yi, Nefî'yi, Nedîm'i, Galip'i daha başkalarını da ne kadar sevdiğimi beni tanıyanların hepsi bilir. Gençlerde o şairler için muhabbet uyandırmaya elimden geldiği(IV) kadar çalıştım. O(V) sözümü, edebiyat tarihi anlayışını eleştirirken söylemiştim Bu parçada numaralanmış sözlerden hangileri sıfat değildir?
A
I - V
B
III - IV
C
I - IIII
D
IV-V
E
II-IV
10 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git