Sözcük Türleri – Sıfatlar Online Test

Merhaba Sevgili TYT YKS  AYT  KPSS AÖL LGS Adayları

Sizlere Sözcük Türleri Konusunun Bir Başlığı Olan Sıfatlar İle İlgili 15 Adet Çözümlü Online Test Hazırladım.Sıfatlar Bir İsmin Önüne Gelerek O Adı Niteleyen Ya da Belirten Sözcüklerdir. Sıfatlar Kendi Arasında Niteleme ve Belirtme Sıfatları Olmak Üzere İki Ana Gruba Ayrılır. Öncelikle Konuların Tam Anlaşılması Gerekmektedir. Aksi Takdirde Soru Çözerken Çok Zorlanırsınız. Konularınızı Tamamladıktan Sonra Soru Bankalarınızdan ve Sitemizde Paylaşmış Olduğumuz Online Testlerden Yararlanarak Soru Çözme Kapasitenizi Artırabilirsiniz. Başarılar Dilerim.

Önemli Uyarı:

  • “Nasıl” sorunu fiile soruyorsak zarf; isme soruyorsak sıfattır.

Sözcük Türleri - Sıfatlar online Test

Tebrikler - Sözcük Türleri - Sıfatlar online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim kurallı birleşik sıfat biçiminde oluşmuştur?
A
Çocukluğunda ele avuca sığmıyordu.
B
Eli açık bir insandı babam.
İpucu:
B seçeneğinde “açık el” sıfat tamlamasında sıfat ile ismin yeri değiştirilmiş; isme iyelik eki (-i) getirilmiş ve bu oluşumun yeni bir ismi nitelemesi sağlanmıştır. Bu da kurallı birleşik sıfat örneğidir: eli açık insan.
C
Sözlerimi kulak ardı etme.
D
O her zaman göze girmeyi başarmıştır.
E
Burnundan kıl aldırmayan bir adamdır.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat deyim içinde kullanılmıştır?
A
Sevinçten etekleri zil çalıyordu.
B
Beklemekten ayaklarına kara sular indi.
İpucu:
B seçeneğinde ayaklarına kara sular inmek deyim; kara su ise sıfat tamlamasıdır.
C
Sevincinden havalara uçuyordu.
D
Giderken odaya bir göz attık.
E
Son bir defa olaya el atmaya karar verdik.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirme bildiren sözcük diğerleriyle türdeş değildir?
A
Upuzun yollar kaderim oldu, giderim.
B
Taptaze duygular anılara bezenmiş içimde.
C
Gün vurur, pespembe olur kır çiçekleri.
İpucu:
a. upuzun yol: sıfat b. taptaze duygu: sıfat c. pespembe olmak: zarf (fiili etkiliyor) d. simsiyah deri: sıfat e. sapsarı çiğdem: sıfat
D
Simsiyah derinin altında bembeyaz dişler.
E
Gönül ülkesinden devşirdik, sapsarı çiğdemleri.
Soru 4
Güneşte telli de pullu parıldar Kumral gelin saçı gibi yağmurlar Islak kiremitlerin rahatlığı Yavaşça siner içine Beklerim. Bu dizeler için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
A
“güneşte” gözcüğü adlaşmış sıfattır.
B
“telli de pullu” ikilemesi sıfat görevindedir.
C
“kumral gelin” söz öbeği, “saç” adının sıfatıdır.
D
“kumral gelin saçı gibi” söz öbeği “yağmurlar” adının sıfatıdır.
İpucu:
Nasıl yağmurlar: kumral gelin saçı gibi / sıfat öbeği oluşturmuş.
E
“yavaşça” sözü sıfat görevindedir.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisi sıfat olarak kullanılamaz?
A
Nasıl
B
Kimi
C
Hiçbir
D
Bazısı
İpucu:
a. nasıl ev b. kimi insan c. hiçbir gün d. Bazısı sözü iyelik eki aldığı için sıfat olamaz. Çünkü sıfatlar çekim eki almaz, alırsa adlaşırlar. e. tüm dersler
E
Tüm
Soru 6
”Ben yalandan nefret ederim.” cümlesinde “yalan” sözcüğü “yalan söz” anlamında kullanılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A
Sıcakların ani yükselişi çalışma hayatını etkiledi.
İpucu:
Verilen cümlede adlaşmış sıfatın örneği verilmiş. A seçeneğinde de sıcaklar sözü “sıcak hava” anlamında kullanılmıştır.
B
Cebindeki son parayı da harcadı.
C
Kitaplarını çantasına özenle yerleştirdi.
D
Masanın tozunu aldı, sonra da rafları düzenledi.
E
Güzel bir günün ardından biraz dolaştı.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır?
A
Güzel sözleri defterine not ederdi.
B
Yarın bu iş için çok geç olabilir.
C
Sınav sistemi birkaç sene sonra yeniden değişebilir.
D
Sorular beklediğimizden daha kolaydı.
E
Küçük bir kız vitrinleri seyrediyordu.
İpucu:
a. güzel söz: niteleme b. bu iş: belirtme c. birkaç sene: belirtme d. sıfat yok e. küçük bir kız: niteleme ve belirtme
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sözcük sıfat göreviyle kullanılmamıştır?
A
Bir bayram günü ailece bizde toplandık.
B
Bazı akşamlar deniz kenarında gezinirdik.
C
Hiçbir şeyden söz etmeden de yazı yazılabilir.
D
Biraz çalışınca o da yoruldu.
İpucu:
a. bir bayram günü: belgisiz sıfat b. bazı akşamlar: belgisiz sıfat c. hiçbir şey: belgisiz sıfat d. biraz çalışmak: zarf, fiilimsiyi etkilediği için. e. fazla para: belgisiz sıfat
E
Fazla parasını ne yapacağını şaşırmıştı.
Soru 9
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
Sadece “pişmiş” sözü ismi etkiliyor. Yani “pişmiş aş” sıfat tamlaması. Diğerleri hep fiili etkiledikleri için zarf.
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmamıştır?
A
Yüreği acılı bir anneydi konuşan.
B
Küçük çocuklu anne ayakta alkışlanmıştı.
C
Efendi, görgülü bir çocuktu.
İpucu:
a. acılı yürek: yürek-i acılı anne: kurallı birleşik sıfat b. küçük çocuk-lu anne: kurallı bir. sıf. c. çocuk ismi “efendi,görgülü” niteleme sıfatlarını ve “bir” belirtme sıfatını almış, birleşik değil, sadece birden fazla sıfat kullanılmış. d. kapalı kapı: kapı-sı kapalı oda: kurallı bir.sıf. e. açık söz-lü insan: kurallı bir. sıf.
D
Kapısı kapalı odaya girmişlerdi.
E
Açık sözlü insanları severim.
Soru 11
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat bir ad tamlamasını belirtmektedir?
A
Yeşil pencereden bir gül at bana.
B
Gel seninle yüce dağlara çıkalım.
C
Gayri iki korku çiçeğidir gözlerin.
İpucu:
a. yeşil pencere / bir gül b. yüce dağlar c. korku çiçeği: belirtisiz ad tamlaması, iki sıfatı da bu tamlamayı belirtiyor. d. geçmiş gün e. düşlerinin denizi: belirtili ad tamlaması: durgum ve mavi sıfatları sadece tamlananı niteliyor.
D
Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın.
E
Düşlerinin durgun, mavi denizindeyim.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A
Dağın karlı dorukları göğü deler gibiydi.
B
Nasıl özlemem cıvıl cıvıl Mahmutpaşa’yı.
C
Çocuğun başarısına çok sevindim.
İpucu:
a. karlı doruk b. cıvıl cıvıl Mahmutpaşa d. yalın bir dil, akıcı bir anlatım e.keskin kılıç
D
Öyküde yalın bir dil, akıcı bir anlatım var.
E
Keskin kılıçlar çekildi kınından.
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde sıfat, belirtili isim tamlamasında tamlananı nitelendirmektedir?
A
Bunca emeğin hatırına işe alınmalıydın.
B
Öyküde olayın tüm boyutları aydınlatılmıştır.
İpucu:
a. emeğin hatırı: belirtili ad tam. “bunca” sıfatı “emek” tamlayanını nitelemiş. b. olayın boyutları: belirtili ad tam. “tüm” sıfatı “boyut” tamlananını nitelemiş. c. varlıkların devinimleri: belirtili ad tam. “canlı” sıfatı varlık tamlayanını nitelemiş. d. Sıfat yok. e. tahta köprü: takısız ad tam. eski tamlamanın tamamını niteler.
C
Canlı varlıkların devinimleri önem taşır.
D
İşin kolayına fazla kaçmaman gerekir.
E
Eski tahta köprüyü onardılar.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapısı farklı bir sıfat vardır?
A
Tozlu yollardan hoşlanmam.
B
Hızlı adamdı doğrusu.
C
Sarı çizgili elbisesini çok severdi.
İpucu:
a. toz-lu yol: türemiş sıfat b. hız-lı adam: türemiş sıfat c. sarı çizgi-li elbise: kurallı birleşik sıfat d. yıldız-lı gece: türemiş sf. e. para-lı adam: türemiş sf.
D
Yıldızlı geceleri severim.
E
Paralı adam rahat olur.
Soru 15
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
İpucu:
a. bulan-ık su: türemiş sf. b. karar-lı insan: türemiş sf. c. alın-gan insan: türemiş sf. d. düz-gün ifade: türemiş sıfat e. tembel topluluk: basit sıfat
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git