Sözcük ve Cümle Yorumu Online Test

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Arkadaşlar Sizlere Bu Sayfamızda Sözcük ve Cümle Yorumu ile ilgili Çözümlü Deneme Sınavı Hazırladım. Öncelikle Bu Ders Ezber Dersi Değildir. Her Öğrenci Bundan Sakınmalıdır ve Türkçe; Gündelik Hayatta Öğrenilen ve Belki Çalışma Aralarında Zevkle Yapacağınız Ufak Etkinliklerde Başarı Sağlayabileceğiniz Bir Derstir. Sınabda Önünüze Gelen 40 Sorunun 30’u Paragraf, Anlam Bilgisi, Cümle Anlamı Konularından Gelir ve Çoğu, Konsantrasyonunu Yüksek Tutan Öğrencinin Kaçırması Mümkün Olmayan Sorulardan İbarettir. Fakat Şu da Bir Gerçektir ki En Ufak Sınav Kaygısı, Telaş, Akıl Yanılması veya Dikkatsizlik Kaçıracağınız Soru Sayısını Arttırabilir. Bunun İçin Yapmanız Gereken Elinizde Bulunan Kaynağa Odaklanabilmeyi Başarmak. Bunu Bir Okuma Kitabıyla, Gazete Veya Elinizde Bulunan Herhangi Bir Yayınla Yapabilirsiniz. Sadece Dikkat. Başarılar Dilerim.

SÖZCÜK VE CÜMLE YORUMU ONLİNE DENEME SINAVI

Tebrikler - SÖZCÜK VE CÜMLE YORUMU ONLİNE DENEME SINAVI adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
İpucu:
Bu soruda altı çizili sözcüklerin aynı cümlede anlamca birbirine en yakın olduğu sorulmaktadır. B seçene¤inde “seçin” sözcüğü ile “ayırın” sözcüğü kitapların belirlenen ölçütlere göre birbirinden ayırt edilmesi eylemi olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde ise her iki sözcük anlamca birbirlerinden uzaktır.
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 2
I. Yirmi üç yaşını ekimde doldurdu. II. Üniversite formunu heyecanla doldurdu. III. Bütün yazlıklarını bavula doldurdu. IV. Odanın içini yemek kokusu doldurdu. V. Buzdolabını meyveyle doldurdu. “Doldurmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yakın anlamda kullanılmıştır?
A
II. ve V.
B
III. ve IV.
C
III. ve V.
İpucu:
Doldurmak sözcüğü I. Cümlede yaşın tamamlanması II. Cümlede gerekli ve istenen bilgilerin yazılması III. Cümlede yazlıkların bavula yerleştirilmesi IV. Cümlede yemek kokusunun odayı kaplaması V. Cümlede meyvelerin buzdolabına yerleştirilmesi Anlamlarında kullanılmıştır. Bu durumda III. ve V. cümlelerde belli şeyleri belli bir yere yerleştirmek anlamında, yani yakın anlamda kullanılmıştır.
D
I. ve V.
E
II. ve IV.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde, “barınmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?  
A
A) Bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek. Burası, yılın her mevsiminde gemilerin barınabileceği bir yerdi .
İpucu:
Bu soruda “barınmak” sözcüğünün, “anlam” diye belirtilen bölümde açıklaması verilerek “kullanım” bölümünde bu açıklamaya uygun kullanılıp kullanılmadığı sorulmaktadır. A seçeneğinde “bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek” anlamı verilip yandaki kümede bu anlamda kullanılması istenirken yan cümlede “gemilerin barındığı” denerek verilen açıklamaya uygun kullanılmamıştır.
B
Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak. Çalıştığı yerlerin hiçbirinde barınamadı.
C
Bir yerde etkili olmak, gelişecek ortam bulmak. Çağdışı anlayışların burada barınamayacağını görmüştü.
D
Doğa etkilerinden korunmasını sağlayacak bir yere sığınmak. Soğuk havalarda barınmak için kendine kuytu bir yer arıyordu.
E
Yerleşmek için uygun koşullar bularak oturmak. Koskoca kentte bir yer bulup barınamadılar.
Soru 4
“Almak” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir?
A
Yanında bulundurmak: Gökyüzü bulutluydu, şemsiyesini de aldı.
B
Ortadan kaldırmak, yok etmek: Güneş, perdelerin rengini almasın diye onları çekmiyor.
İpucu:
Bu soruda “almak” sözcüğünün önce anlamı verilmiş, sonra verilen cümlede bu anlama uygun kullanılıp kullanılmadığı sorulmuştur. B seçeneğinde “ortadan kaldırmak, yok etmek” açıklaması verilmesine rağmen cümlede “Güneş, perdelerin rengini almasın diye onları çekmiyor.” diyerek “soldurmak” anlamında kullanmış, bu yüzden verilen açıklama ile yan cümledeki anlam örtüşmemiştir.
C
İçeri sızmak: Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış.
D
Yolmak, koparmak: Kaşlarını modaya uysun diye alıyor.
E
Çalmak: Çantasından beş milyon lirasını almışlar.
Soru 5
Sözünü dinletmeyi sever, bunu başaramadığında sinirlenip hırçınlaşırdı. Bunun için, hemen her zaman, hem çevresindekilerin kendisine, hem de kendisinin çevresindekilere karşı davranışlarında ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarırdı. Yukarıda geçen, “ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çevresindekilere, kendi görüşlerinin doğruluğunu kanıtlamak
B
İsteklerinin gerçekleşmesi için her yola başvurmak
C
Her konuda kendisini bilgili ve yeterli görmek
D
İnsanlarla olan ilişkilerini, kendi ölçütlerine göre yönlendirmek
İpucu:
Paragrafta bir kişi, çevresindeki insanlarla ilişkileri yönünden tanıtılmaktadır. Bu ilişki, “hem çevresindekilerin kendisine hem de kendisinin çevresindekilere karşı davranışları ” sözleriyle belirtilmekte, bu ilişkilerde “ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı› başardı” diyerek ilişkileri ve ilişkilerdeki mesafeyi kendisinin belirlediğini ifade etmektedir. Bu açıklama D seçeneğinde “insanlarla olan ilişkilerini, kendi ölçütlerine göre yönlendirmek” ifadesiyle belirtilmektedir.
E
Kendini, olduğundan daha güçlü göstermeye çalışmak
Soru 6
Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki dolaplar, kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap yerlerde. Şimdi o kitaplar ne olacak? “Canını kurtarmışsın, yetmez mi?” demeyin. Kitaplar da insanın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir şeyler kopar.  Bu parçada geçen “içinden bir şeyler kopmak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Birdenbire aşırı heyecana kapılmak
B
Bedensel bir acı duymak
C
Yapabileceği bir şeyi yapamaz hale gelmek
D
İstediği gibi davranamadığı için rahatsız olmak
E
Bir olay karşısında derin bir üzüntü duymak
İpucu:
Parçada kitapların yerlere düşmesinden yola çıkarak içlerinden birisine bir zarar gelmesi endişesinden duyulan üzüntü “içinden bir şeyler kopmak” sözüyle ifade edilmiştir. Bu ifadenin açıklaması da E seçeneğinde “Bir olay karşısında derin bir üzüntü duymak” açıklaması ile verilmiştir.
Soru 7
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
Cümlede “eleştiri” hakkında açıklamada bulunulmaktadır. Bu parçada eleştiri, sadece belli kurallara bakmakla, sezgiye dayanmamakla yeriliyor. Bu da sanatla ilgili güçlü bir farkına varmanın olmaması demektir. Buna en yakın anlam C seçeneğinde verilmiş.
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 8
Maviyle yeşilin kucak kucağa olduğu Kanlıca, hep kıpır kıpır, hep hayat dolu ve hep kendi gibi kalmak istiyor. Bu cümlede geçen “kendi gibi kalmayı istemek” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sahip olduğu özellikleri koruma çabası içinde olmak
İpucu:
Cümlede Kanlıca’nın betimlemesi yapılarak özellikleri sıralan›yor ve bu özellikler bir beğeni halinde aktarılıyor. “kendi gibi kalmayı istiyor.” diyerek de bu beğenilen özelliklerin devam ettirilmesi duygusu aktarılıyor. Bu yorum da A seçeneğinde veriliyor.
B
Önemli bir yer olduğunu kanıtlamaya çabalamak
C
Benzerlerinden farklı olmaya çalışmak
D
En iyi biçimde tanıtılmayı istemek
E
Canlılığı çevresine hissettirmek
Soru 9
Yalın, rahat bir anlatımı olan öykü, bir su kenarının insanı doğallıkla yanına çekivermesi gibi, okuru öykünün satırları arasına çekiveriyor. Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Bu öykülerde, doğayla ilgili ayrıntılar var.
B
İmgeleri, görüntüleri değişik biçimde okura ileten bir öykü bu.
C
Bu öyküler, okuru kendi öyküsünü kurmaya yönlendiriyor.
D
Öykülerin anlatımı sürükleyici ve etkileyici.
İpucu:
Cümlede bir öykünün anlatımı bir benzetme ile bir su kenarının insanı doğallıkla yanına çekivermesine benzetilerek “öykünün satırları arasına çekiveriyor.” deniyor. Öykünün anlatımının çekiciliği ve etkileyiciliği öne çıkarılıyor. Bu düşünce D seçeneğinde “Öykünün anlatımı sürükleyici ve etkileyici” denilerek belirtiliyor.
E
Öyküdeki kılcal damarlar genişliyor ve öykü, daha geniş bir engini kucaklıyor.
Soru 10
Bıkmadan, yorulmadan, yılgınlığa düşmeden, sürekli okumalıyız. Okurken bir yandan, daha önce okuduklarımızdan belleğimizde kalan izin üzerini örten tozu, kiri temizlemeli, bir yandan da bu izi derinleştirmeye çalışmalıyız. Bu parçada geçen “belleğimizde kalan izin üzerini örten tozu, kiri temizlemek” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Edinilmiş bilgilerin önemini anlamak
B
Doğruyu yanlıştan ayırmak
C
Gereksiz bilgilerle oyalanmak
D
Unutulmaya yüz tutmuş bilgileri anımsamak
İpucu:
Parçada okumak ile ilgili öğüt verilmektedir. Bu okuma eylemini sürdürme öğüdü verilirken daha önce “okuduklarımızdan belleğimizde kalan izi” denerek var olan bilgilerden söz edilmekte, “üzerini örten tozu, kiri“ denerek unutma belirtilmekte “temizlemek” denerek de eskilerin görülmesini engelleyen unsurların ortadan kaldırılması› anlatılmaktadır. Bu da “Unutulmaya yüz tutmuş bilgileri anımsamak” ifadesi ile D seçeneğinde belirtilmiştir.
E
Yeniliklere aç›k olmaktan kaçınmamak
Soru 11
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
Paragrafta ilk olarak sanatçılar hakkındaki genel kanı bildirildikten sonra sözü edilen kişinin içinde yaşadığı toplumdan farklılığı “içlerinden birinin ak kâğıtla boğuştuğu” sözleriyle bildirilmektedir. Seçeneklerde de kâğıtla ilgilenen, kâğıtla boğuşulan anlamıyla ilgilendirilecek seçenek PC’dir ve “bir yazar olduğunu” sözü “ak kâğıtla boğuştuğunu” sözlerinin yerine getirildiğinde paragrafın ilk cümlesindeki kanı ile anlam birliği oluşturduğu görülür.
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 12
Halk uzak tepelerde, evinin değil, göğün ve yerin yandığını, elleri böğründe izliyor. Bu cümlede geçen "elleri böğründe" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Her şeye rağmen koşup umutla boynuma sarıldı.
B
Ben haberi okurken acı ve çaresizlik içinde kalakalmıştı.
İpucu:
Verilen cümlede bir durum karşısında, insanların davranışı, durumu aktarılmakta ve bu “elleri böğründe” sözleriyle verilmektedir ki bu sözler “çaresizlik, aciz durumda oluş” ifade eder. Aynı ifade B seçeneğinde “Ben haberi okurken acı ve çaresizlik içinde kalakalmıştı.” şeklinde kullanılmıştır.
C
İşe başlarken zorluklarla savaşacağına yemin etmişti.
D
Hastaneye getirildiğinde sancıyla kıvranıyordu.
E
Onu görünce, heyecandan ne yapacağını bilemedi.
Soru 13
Bir eleştirmenimizin 1974 yılında yaptığı değerlendirmeye katılmamak elde değil. Çünkü bu dipdiri ve sağlam öykü beni de çok etkiledi. Bu öykü gerçek anlamıyla çağdaş bir klasik. Bu parçada “çağdaş bir klasik” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Oluşturulduğu dönemin dil anlayışına uygun olmakla birlikte eski ürünlerden de etkilenen
B
Oluşturulduğu dönemin havasını yansıttığı gibi değerini de hiçbir zaman yitirmeyecek olan
İpucu:
Cümlede tanıtılan öykü için iki nitelikli bir yorum yapılmıştır: Çağdaş, “klasik”. Çağdaş çağın özelliklerine uygun, çağın niteliklerini taşımakta anlamını verirken, “klasik” sıfatı ile değerini yitirmeyen bir yapıt olduğu belirtilmektedir ve B seçeneğinde “oluşturulduğu dönemin havasını yansıttığı gibi” sözüyle çağdaşlık “değerini hiçbir zaman yitirmeyecek” denilerek klasik olma özelliği belirtilmiştir.
C
Güncel olayları ayrıntılarıyla yansıtacak biçimde, sağlam bir teknikle oluşturulan
D
Bazı yenilikler getiren ve okuyucuyu duygulandıracak özellikler içeren
E
Okurun ilgisini canlı tutan ve gelecekte de okuyucu bulabileceği düşünülen
Soru 14
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
Gerçek anlam, bir sözcüğün işitildiğinde zihnimizde uyandırdığı asıl anlamdır. Altı çizili sözcüklerin bulundukları cümlede kazandıkları anlam bu ölçüte göre incelendiğinde: A seçeneğinde “soluk” renklerle ilgili olduğu halde rüzgâra ait bir unsur olarak verilip ilk anlamını yitirmiş, B seçeneğinde “koyu” sözcüğü sıvılar için olduğu halde “sohbet”in sıfatı olarak ilk anlamını yitirmiş, D seçeneğinde “durgun” sözcüğü hareketlilikle ilgili olduğu halde kişinin görünümüne sıfat yapılmış, E seçeneğinde “kesilir” sözcüğü ilk anlamı maddelerle ilgili olduğu halde dersin bitmesini ifade etmek için kullanılarak ilk anlamlarının dışında, yeni bir anlamda kullanılmıştır. Oysa C seçene- ğinde “bitir-” eylemi roman yazmayı tamamlamak, sona erdirmek anlamında, sözcüğün ilk anlamında kullanılmıştır.
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 15
I. Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı. II. Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamışı›. III. Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım. IV. Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi. V. Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi. Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır?
A
I. ve V.
İpucu:
I. cümlede “gözünü kırpmamak“ deyimi, “hiç uyumamak”, II. cümlede “uykusunu alamamak” deyimi “yeterince uyuyamamak”, III. cümlede “uykusu gelmemek” deyimi “uyumaya ihtiyaç duymamak”, IV. cümlede “uykusu ağır olmak” deyimi “kolayca uyanmadan uyumak”, V. cümlede “gözüme uyku girmedi” deyimi de “hiç uyumamak” anlamında kullanılmış ve böylece I. ve V. cümlelerdeki deyimler aynı anlamda kullanılmıştır.
B
II. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve IV.
E
IV. ve V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git