Sözcükte Anlam Test 3

Sözcükte Anlam Test 3

Tebrikler - Sözcükte Anlam Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir sözcüğün sözlükteki birinci anlamına "temel anlam" denir. Aşağıdaki cümlelerde tırnak içine alınmış sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır?
A
Nezih’in kelime "dağarcığı" çok geniş.
B
Uğur Hoca Adil’i dersten "attı."
C
Hüseyin pazardan elma "almış."
D
Simge kitabı görünce "kızdı."
E
Helin enkaz "bloklarını" görmüştü.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Spor, sanat, bilim, meslek dallarıyla ilgili alana özgü kelimelere "terim" denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” kelimesi terim anlamıyla kullanılmıştır?
A
Yunus, şişeyi ağzına dek doldurdu.
B
Yusuf Hoca, kimseye ağız eğmedi.
C
Orhan, Gaziantep ağzını araştırdı.
D
Züleyha, resmî bir ağızla konuştu.
E
İbrahim’in ağzındaki yaralar geçti.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Tam bir anlam ilişkisi olup hem isim hem fiil kökü olan kelimelere "kökteş, ortak veya ikili kök" denir. Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi bu duruma örnek değildir?
A
Tat
B
Yüz
C
Gerek
D
Sancı
E
Güven
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
En çok da değer verdiklerimiz incitiyor bizi. Onlara "Hayır." demeyi genellikle bilmiyoruz, küçücük şirinliklerinde bile hemen yelkenleri suya indiriyoruz. Çoğu zaman kırmamak için kırılıyoruz, üzmemek için üzülüyoruz, sonra da bir bakmışız ki hep kendimize etmişiz. Tüm bunları yaptıktan sonra dönüp "Ben ne yaptım ki sana?" diyebiliyorlar. İnsanın zıvanadan çıktığı an da işte bu an oluyor. Halbuki zülfüyâre dokunmak, "Burada durun, benim de kırmızı çizgilerim var." demek lazım bazen. Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Direnmekten vazgeçmek
B
Geçilmemesi gereken sınırları olmak
C
İletişimi kesmek
D
Hatırlı birini gücendirmek
E
Çok sinirlenmek
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Ses taklitlerinden türeyen sözcüklere "yansıma" denir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yansıma kökenli değildir?
A
Gürültü
B
Çatlak
C
Takıntı
D
Çıtır çıtır
E
Düdük
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Bir sözcüğün kendi türünden bütün varlıkları karşılayacak biçimde kullanılmasına "genel anlam" denir. Aşağıdaki cümlelerde tırnak içindeki sözcüklerden hangisi genel anlamıyla kullanılmıştır?
A
Çağla için "dans" çok önemlidir.
B
"Kitap", Suat Hoca’nın odasındaymış.
C
Koray’ın elinde "telefon" vardı.
D
Arda, "bu dersin notlarını" hiç kaybetmez.
E
Emir, çocuğu yine kovalamış
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
İkilemeler birçok yolla yapılabilir. Bu yollardan biri de ikisi de anlamsız sözcükleri kullanmaktır. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi bu yolla yapılmamıştır?
A
Kıpır kıpır
B
Işıl ışıl
C
Pırıl pırıl
D
Mırın kırın
E
Apır sapır
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Soyut anlamlı sözcüklerin cümlede somut anlamlı olarak kullanılmasına "somutlama (somutlaştırma)" denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “somutlama” yoktur?
A
Kader, en sonunda yüzüme güldü.
B
Aklındakileri çıkarıp atmayı başardı.
C
Bu duyguları benden silemezsin.
D
Burnumuza keskin bir koku gelirdi.
E
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Somut anlamlı sözcüklerin cümlede soyut anlama gelecek şekilde kullanılmasına "soyutlama (soyutlaştırma)" denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “soyutlama” yoktur?
A
Sende bunu yapacak yürek var mı?
B
Beyinsizler yüzünden halk mahvoldu.
C
Bu senin yaptığına kalpsizlik derler.
D
Bana gösterdiği sıcaklığı hiç unutamadım.
E
Bu eserde daha soğuk renkler seçmeliydi.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Dedem; dil devrimini, devrimin öncesini, sonrasını yaşamış bir insandı. Dilde tutucu bir yanı yoktu; bilakis dilimize yerleşmiş yabancı kökenli sözcükleri Türkçeleşmiş sayar, bunların dilimiz için birer zenginlik olduğunu düşünür, eş anlamlılarını da kullanmayı severdi. Bazen barış, bazen ..... derdi. Bazen dergi, bazen .....; bazen doğu, bazen ....; bazen sonsuz bazen ...... derdi. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?
A
harp, gazete, garp, ezel
B
sulh, mecmua, şark, ebedî
C
anlaşma, basın, şimal, sınırsız
D
hoşgörü, yayın, Avrupa, ölümsüz
E
kavga, kitap, batı, büyük
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
"Almak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde "bürümek, sarmak, kaplamak" anlamında kullanılmıştır?"
A
Bu kap en az üç kilo salça alır.
B
Burayı kötü bir koku aldı.
C
Karyolanın altını süpürge ile al.
D
Yemeklerden tat alamaz oldum.
E
Tadına bakmak için bir lokma aldım.
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
I. Yavaş II. Yoğun III. Çetin, güç IV. Tartıda çok çeken, hafif karşıtı "Ağır" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?
A
Adam ağır adımlarla gelip masanın başına geçiyor.
B
Tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu.
C
Eşek, üzerindeki ağır yükü taşıyamadı ve olduğu yere yıkıldı.
D
Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi.
E
Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı.
12 numaralı soru için açıklama 
Soru 13
Eve (I) geldiğimde heyecandan (II) hâlâ titriyordum. Beni kederli gözlerle süzmesine (III) aldırmadan, gece (IV) boyunca karıma planlarımızı anlattım. Gitme, demesin diye ona da heyecanımı bulaştırmanın (V) yollarını aradım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmıştır?
A
I ve IV
B
II ve III
C
II ve V
D
III ve V
E
IV ve V
13 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git