Metin – Edebî Metin 9. Sınıf Türk Edebiyatı Online Test

Metin Nedir:

 • İnsanların iletişim kurmak, kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri sözlü veya yazılı cümleler topluluğuna metin denir
 • Her metin bir iletişim aracıdır ve bir ileti taşır. Yazar, oluşturduğu metinle okuyucuya bir duyguyu, bir düşünceyi aktarmayı amaçlar.
 • Metinin asıl malzemesi dildir. Dil, seslerden, metin ise sözcükler/cümleler/ paragraflardan veya dizelerden oluşur. Tek bir sözcük veya cümlenin metin oluşturması güç olduğundan, aynı konu veya tema etrafında bir araya gelen cümleler veya dizeler topluluğu bir metin oluşturur.
 • Metnin kurgulanmasında iki temel unsur göz önünde bulundurulur: Bağdaşıklık ve bağlaşıklık. Bu iki unsur arasında tam bir anlam ve dil bilgisi birliği olmalıdır. Bu birliği oluşturan kelimelerin anlam ilişkisi ve bütünlüğüne bağdaşıklık, kelime ve cümlelerin dil bilgisi kurallarıyla birbirine bağlanmasına ise bağlaşıklık adı verilir.

Metin - Edebî Metin 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Test

Tebrikler - Metin - Edebî Metin 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Edebî metinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Sanat yapma kaygısı vardır.
B
Sözlü ve yazılı olarak ortaya konabilir.
C
Ana malzemesi dildir.
D
Estetiğe önem verilir.
E
Somut kavramlara çokça yer verilir.
Soru 2

Bu köyün evleri, sokakları, mezarları gibi çocuklarında da siyah bir neşesizlik var. Renksiz dudakları, gülmek nedir bilmeyen durgun gözleri ağır bir hüzün içinde ölümü düşünüyor gibi. Ben bile yavaş yavaş onlara benzemeye başlamıyor muyum? Eskiden ölümü başka türlü düşünürdüm. İnsan elli sene, altmış sene gezer,koşar eğlenir. Sonra gözleri tatlı bir uyku ihtiyacıyla mahmurlaşmaya başlar. O vakit bembeyaz, temiz bir yatağa uzanır. Yeni başlayan uykunun hafif sarhoşluğu içinde gülümseye gülümseye sönüp gider. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bir edebî metinden alınmıştır.
B
Nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.
C
Mecaz anlamlı kelimelere yer verilmiştir.
D
Dil şiirsel işleviyle kullanılmıştır.
E
Sanatlı ifadelere başvurulmuştur.
Soru 3
Edebî metinlerde aşağıdakilerden hangisi en az kullanılır?
A
Duygular
B
Edebî sanatlar
C
Doğa güzellikleri
D
Fizik kuralları
E
Mimari yapılar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi edebî metin olabilir?
A
İnsan sağlığıyla ilgili bir konferans metni
B
Yerçekimini anlatan bir metin
C
Doğa güzelliğini anlatan bir metin
D
Seçimle ilgili bilgiler veren bir metin
E
Bir kitabın içeriğini anlatan bir metin
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metni öğretici metinden farklı kılan bir özelliktir?
A
Kurmaca olması
B
Nesnel olması
C
Bilimsel olması
D
Evrensel olması
E
Gerçekliği esas alması
Soru 6
Edebî metinlerde anlam zenginliği dikkatimizi çeker.Günlük hayatta pek fazla kullanmadığımız bir kelime,edebî metinde çok farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir.- - - - Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?
A
Bu durum eserde basit bir görünüme sebep olur.
B
Bu, günlük hayatta yaşadıklarımızın hayatımızı renklendirdiğini gösterir.
C
Bu tür eserleri anlamak için edebiyatçı olmak gerekir.
D
Bu özellik, edebî metnin zengin bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
E
Bu farklılık, hayatımızı anlamsızlaştırır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi edebî metin değildir?
A
Roman
B
Makale
C
Hikâye
D
Fabl
E
Masal
Soru 8
- - - - metinlerde kanıtlanmaya çalışılan bir fikir yoktur.Metnin mesajı bizzat kendisidir. Dil genellikle şiirsel işlevde kullanılır. Bu metinler yaşanmış olayları bire bir anlatmak için yazılmaz. Kurmacadır, yazarın kurguladığı bir olay örgüsü vardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A
Edebî
B
Öğretici
C
Tarihsel
D
Felsefi
E
Bilimsel
Soru 9
s9
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve IV
D
III. ve IV
E
IV. ve V.
Soru 10
Aşağıdaki metinlerden hangisinde dil farklı bir işlevde kullanılır?
A
Edebiyat sempozyumunda sunulacak bir bildirinin metni
B
Çanakkale Savaşı’nı anlatan bir filmin senaryosu
C
Bir eleştirmenin izlediği sinemayla ilgili eleştiri yazısı
D
Osmanlı tarihiyle ilgili bir araştırma yazısı
E
16. yy. Osmanlı mimarisiyle ilgili bir yazı
Soru 11

(I) Edebî metin asıl malzemesi dildir. (II) Kullanılan dil günlük dilden farklıdır ancak günlük dilden büyük ölçüde yararlanır.(III) Edebî metnin dili, onu ortaya koyan,yazan sanatçının kişiliğini, üslubunu yansıtır. (IV) Bu metinlerde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.(V) Edebî metinler yan anlam değeri bakımından zengindir, gerçek anlamın dışında kullanılan sözcüklere yer verilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 12
s12
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Temel Anlatım (İfade) Biçimlerine Göre Metinler: Metinler, temel anlatım özeliklerine nazım (şiir) ve nesir (düz yazı) olmak üzere iki başlıkta incelenir.

Metinler; yazılış amacı, anlatım biçimleri, hedef kitleleri ve gerçeklikle ilişkisi bakımından iki grupta incelenir:

 1. Öğretici metin
 2. Edebî Metin
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git