Söz Öbeğinde Anlam Test 5

Söz Öbeğinde Anlam Test 9

Tebrikler - Söz Öbeğinde Anlam Test 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yahya Kemal, biçim mükemmelliğine büyük önem vermiş parnasyen bir şairdir. Şiirlerini kılı kırk yararak yazmış, ince işçiliği ile ömrü boyunca hep kusursuzluğu aramıştır. Bu parçada altı çizili söz Yahya Kemal'in hangi özelliğini anlatmak için kullanılmıştır?
A
Doğallığını
B
Evrenselliğini
C
Tutarlılığını
D
Titizliğini
E
Özgünlüğünü
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Servetifünun Dönemi'nde Tanzimat'ın o kusurlu romanları, yerini daha modern ve kusursuz romanlara bırakmıştır. Özellikle Halit Ziya, romanda çıtayı yükseltmiş; kendisinden sonra gelen romancılar uzun bir süre daha iyisini kaleme alamamışlardır. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Romana yeni konuların girdiği
B
Romanın nitelik yönünden güçlendiği
C
Romanın yüksek zümreye hitap ettiği
D
Romanda yabancı kelimelere yer verildiği
E
Romanda evrensel değerlere yer verildiği
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcüklerin her ikisi de tek başına kullanılabilir?
A
Bir sokak köpeği gibi çer çöple geçinirdi.
B
Mırın kırın etmeyi bırak da ödevini yap.
C
Sürekli abur cubur yediğinden kilo aldı.
D
Bu ana kadar doğru dürüst bir işi olmadı.
E
Yarım yamalak İngilizcesiyle ne anlatıyor?
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ikileme eş anlamlı sözcüklerden oluşmuştur?
A
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
B
Güçlü kuvvetli bir genç, hırsızı yakaladı.
C
Benimle böyle ileri geri konuşamazsın.
D
El işlerinden ben de az çok anlarım.
E
O gece konu komşu bizde toplandı.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Son şiirim olan "Geceler"in taslağı dört sayfaydı. Bir şiir için dört sayfa oldukça uzundu. Üzerinde bir hafta çalıştım ve şiiri eksiltmeden azaltarak bir sayfaya indirdim. Bu parçada geçen "şiiri eksiltmeden azaltmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şiirin son üç sayfasını çıkartarak şiiri kısaltmak
B
Şiirde duyguyu koruyarak dize sayısını azaltmak
C
Şiirden yan olayları çıkartarak şiiri tek bir konuya indirgemek
D
Şiirde sıradanlıktan kurtulup özgünlüğü yakalamak
E
Şiirde ulusallıktan yola çıkıp evrenselliğe ulaşmak
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki deyimin anlamı parantez içinde doğru verilmemiştir?
A
Şimdi anlıyordu rakibinin ne denli "çetin ceviz" olduğunu. (başa çıkılması güç olmak)
B
"Yüreği yufka" olduğundan dizi izlerken bile ağlar. (merhametli olmak)
C
Senin bu dengesiz davranışların, bizim itibarımıza "gölge düşürüyor." (değerini azaltacak işler yapmak)
D
O kadar vaatte bulundu, konuştu, peki sonra ne oldu? Ne olacak, "dağ fare doğurdu."(bekleneni karşılamak)
E
Baktım "işi yokuşa sürüyor," oradan ayrıldım. (güçlük çıkarmak)
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
I. Ünlü oyuncu basın toplantısında yine baltayı taşa vurdu. II. Kadının kocasına babası mısınız, diye sorarak büyük bir gaf yaptı. III. Sabah yüzüme bakmayınca yine bir çam devirdiğimi anladım. IV. Bam teline basılınca öğretmen, apar topar çıkıp gitti. V. Bir pot kırdığını hemen anlamış olacak ki sözünü çevirdi. Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizili deyimlerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Türk sineması, yeterli teknik ve maddi olanakların olmamasına karşın 1970 ila 1980 yılları arasında oldukça başarılı ürünler vermiş ancak 1980'lerin ortasından 1990'ların sonuna kadar son derece kurak bir dönem geçirmiştir. Bu parçada geçen "kurak bir dönem geçirmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Toplumsal konulara değinmemek
B
Niteliği yüksek eserler vermek
C
Güldürü unsuruna yer vermemek
D
Yeterince verimli olmamak
E
Dünya standartlarına ulaşmak
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Zamanımızı dişe dokunur kıymetli şeylerle doldurmak yerine, sabun köpüğü heveslerle geçiriyor, keyfekeder işlerle uğraşıyoruz. Sonuçta da kendimizi geliştiremiyoruz ve kendimize ait paylaşacak doyurucu fikirlerimiz de olmuyor. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçadaki altı çizili sözcüklerden birinin anlamını içermez?
A
Tatmin edici
B
Geçici
C
Çok kazandıran
D
Pek de önemli olmayan
E
İşe yarar
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
I. Evimizin hemen yanından şırıl şırıl bir dere akıyordu. (Yansıma sözcüklerin tekrarı ile kurulmuştur.) II. Öğrenciler, bir şeyler öğrenmek için her yerden akın akın geliyordu. (Aynı sözcüğün tekrarıyla kurulmuştur.) III. Bu saatten sonra ne diyeyim, Allah sana akıl fikir versin. ( Eş anlamlı sözcüklerle kurulmuştur.) IV. Köyden büyük küçük kim varsa toplanıp hepsi onun yanına gitmiş. (Zıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur.) V. Bu yaştan sonra çoluk çocukla bir olacak değilim. (Biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle kurulmuştur.) Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
Bir halk şiiri sevdasıdır gidiyor edebiyatımızda öteden beri (I)(geçmişten bugüne kadar). Bunun dışında kalan tüm edebî anlayışlara dudak bükerler(II) (beğenmediklerini belli ederler). Âşıklara da dil uzatmayacaksınız(III) (alay etmeyeceksiniz), hemen azarlarlar sizi. Neden? Çünkü âşıklar, şiiri gönülden koptuğu gibi(IV) (içinden geldiği gibi) söylermiş. Bu şiir anlayışını Orhan Veli'ye bile allem ettiler kallem ettiler(V) (her türlü kurnazca çareye başvurarak), sevdirip "İstanbul Türküsü"nü yazdırdırlar. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Doğrusu şiirin hiçbir anlamı olmaması değil, şiirin o anlamı bağırmaması gerektiğidir. Bu cümlede altı çizili sözle şiirin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?
A
Anlam kapalılığını
B
Müziğe yakınlığını
C
Çok anlamlılığını
D
İnsanı anlatmasını
E
Akıl dışı oluşunu
12 numaralı soru için açıklama 
Soru 13
Şiirin ilkesi, insanın üstün bir güzelliği özlemesidir. Bu ilke, bir coşkunlukta, bir ruh taşkınlığında kendini gösterir. Bu coşkunluk, aklın yoğurduğu hakikatin dışındadır. Bu cümlede altı çizili sözle şiirin hangi yönü belirtilmek istenmiştir?
A
Anlam yoğunluğu
B
Özgünlüğü
C
Evrenselliği
D
Özgürlüğü
E
Gerçeküstülüğü
13 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git