Söz Öbeğinde Anlam Test – 3

Söz Öbeğinde Anlam Test 7

Tebrikler - Söz Öbeğinde Anlam Test 7 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bugün sevindiğim şeye yarın üzülebilirim. İçimde durmadan değişen, ele avuca sığmayan (I)(zapt edilemeyen) bir sürü duygu... Kara kara düşünceler... Derken(II) (tam o sırada) bir öfke... Ağlamaklı bir haldeyken, birdenbire (III)(aniden) taşkın bir sevinç... Kitapları karıştırırken bakarım, dün içinde türlü güzellikler bulduğum, oldukça coştuğum(IV) (aşırı duygulandığım) bir yer, bugün bir şey demez olmuş bana. Eviririm, çeviririm, orasını burasını okurum, nafile.(V) (anlayamam). Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Eyüboğlu, muhteşem çevirisi ile Montaigne’i Türk okuyucularına sevdiriyor. Sabahattin Eyüboğlu'nun bu çevirisi, ana dilinin kucağından çıkıp başka denizlere yelken açamamış okuyucular için bulunmaz bir fırsat. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Bir münazarada yabancı sözcüklerin dilimizi zenginleştirdiğini savunmuş ve münazarayı kazanmıştık.
B
Sözcük dağarcığı yeterince geniş olmayan okuyucuların okuduklarını anlamaması son derece normaldir.
C
Bir ulusun varlığını devam ettirmesi, o ulusun ana dilini korumasına bağlıdır.
D
Yabancı dil öğrenmemiş insanlar, başka ülkelere gittiklerinde ciddi iletişim sorunu yaşarlar.
E
Edebî bir eser, başka bir dile çevrilirse özünden çok şey kaybeder.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Sözüm ona Irak halkı, bundan sonra demokrasiyi tadacak; kendi kendini yönetmenin keyifini çıkaracak, yarın bugünden daha mutlu olacakmış. Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Güya ben heykeli dikilecek derecede yüksek bir şahsiyet değilmişim.
B
Tabii ki burada ele alınan çalışmalar rastgele derlenmiş değildir.
C
Halbuki bir memleketi temsil eden, yalnız onun resmî binaları değildir.
D
İllaki bu yasaklar bir gün kalkacak ve herkes daha özgür olacak.
E
Dediklerine göre burada yaklaşık on yıl yaşamış.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Halk edebiyatında halk hikâyeleri, divan edebiyatında ise mesneviler, oluşturulduğu dönemin nabzını tutan eserler olmanın yanı sıra dönemlerinin tahkiyeli eser özelliği gösteren türleri olarak da dikkat çeker. Bu parçada geçen "oluşturulduğu dönemin nabzını tutan" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
İçinde bulunduğu topluma yön veren
B
Kendi döneminin etkisi altında kalan
C
Ortaya çıktığı devrin eğilimlerini anlayan
D
Çağının çok ötesinde olan
E
Yeniliklerle sanatçıların ufkunu açan
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Öz mutluluk ya da öznel iyi olma, bireylerin yaşamlarından aldıkları doyum ve olumlu duyguların toplamıdır. Öznel iyi olma, bireylerin subjektif olarak yaşamlarını değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan iyilik düzeyini gösteren şemsiye bir kavram niteliğindedir. Bu şemsiyenin altında öznel iyi olmayı oluşturan tüm unsurlar toplanır. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kapsayıcılık
B
Öznellik
C
Koruyuculuk
D
Olumluluk
E
Tekillik
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Küçük yaşlardan beri müziğe düşkünüm(I) (tutkunum). Çocukken uzun süre radyonun başında oturur, beni cezbeden(II) (dinlendiren) her müziği mütemadiyen(III) (sürekli) dinlerdim. Yavaş yavaş ayrım yapmayı öğrendim ve ailenin geri kalanının nefret ettiği, zinhar(IV) (asla) dinlemediği klasik müzikten hoşlandığıma karar vermiştim. Büyüdükçe onunla daha çok ilgilendim ve annem beni radyodan orkestra konseri ya da bazı operalar dinlerken kendimden geçmiş görünce bana gözlerini devirir(V) (öfke ile bakar), "Sen ve senin çılgın müziğin!" diye homurdanırdı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Halka fil dişi kulelerden bakan(I) (herkesi küçük görüp kibirlenen) sanatçı adayları yazmaya başladıkları ilk andan itibaren bir süre düştükleri durumun farkına varamazlar. Neden sonra(II) (epey bir sürenin ardından) durumu fark etseler de edindikleri tekdüze(III) (aynı biçimde tekrarlanan) içerik ve anlatımdan kurtulamazlar. Bu yazar ol(a)mayan kişiler yoğun(IV) (az sözle çok şey anlatan) eserleri de model alma zahmetinde de bulunmazlar. Tüm bunlar dışında onlar çoğu zaman yavan(V) (gösterişi amaç edinmiş) bir anlatım sergilerler. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Bir yazarın çalakalem(I) (titiz davranmadan) kaleme aldığı eser, onun yazın dünyasındaki yerinin panoramasını(II) (genel durumunu) ortaya koyamaz belki. Fakat bu tip eserlerin yeni bir devinim ve özveriyi(III) (hareket ve fedakârlığı) taşımadığı da yadsınamaz(IV) (inkâr edilemez) bir. gerçektir Bu konuda eleştirmenlere her eseri kendi özelinde değerlendirmelerini salık veriyorum(V) (ısrar ediyorum). Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Televizyonları açtığımızda gözümüze çarpan aktüel(I) (güncel) konulardan biri de şüphesiz radyasyondur. Bu konudaki hemen(II) (yaklaşık olarak) her fikir sorun çözücü olmak yerine tozpembe(III) (abartılı düzeyde iyimser) gibi geliyor bana. Artık bazı şeylere realist bakmanın zamanı geldi de geçiyor bence. Bayağı(IV) (sıradan) bakış açılarından kurtulmak gerekmiyor mu sizce de? Artık kalburüstü(V) (normal standartlarda) görüşlere de ihtiyaç yok mu? Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git