Söz Öbeğinde Anlam Test – 2

Söz Öbeğinde Anlam Test 6

Tebrikler - Söz Öbeğinde Anlam Test 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sevgili okurum, masaya oturmadan önce benim yapmam gereken en önemli iş seni unutmaktır, biliyorsun. Unutamazsam asla yazamam çünkü elimde kalem, öylece kalakalırım kâğıdın başında. Ardından da ne kadar uzak ve anlayışlı olursan ol, özgürlüğümün senin varlığınla kuşatıldığını düşünürüm. Bakışlarının, ne yapıp edip benim atacağım adımları şekillendireceğini düşünürüm sonra. Dahası, senin varlığında eşsiz güzellikler oluşturan bazı zayıf noktaların beni kışkırtacağını, içimde uyuyan ezeli boşlukları harekete geçireceğini, bu hareketlerin de beni tutup sana yaranmaya çalışan tuhaf bir kılığa sokacağını düşünürüm. Bir yandan da fena hâlde korkarım tabii. Sana yazmaktan değil, senin için yazmaktan korkarım. Başka bir ifadeyle senin için yazmakla sana en büyük kötülüğü edeceğimden korkarım. Bu parçada geçen "senin için yazmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Okurun fikrî gelişimine faydalı olmayacak bilgiler vermek
B
Toplumsal konulardan çok bireysel konuları işlemek
C
Okurun talepleri doğrultusunda eser vermek
D
Okurun beklentilerini yok sayarak yazılar kaleme almak
E
Okuru doğru yoldan çıkaracak zararlı içerikler kaleme almak
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Şaşaalı törenlerle açılan birçok işletmenin ömrünün uzun olmadığına tanık oluyorum. Heyecanlı ve girişimci gençler, kendi uzmanlık alanlarının dışına çıkıp bambaşka alanlarda işler yapmaya kalkıyorlar. Hâl böyle olunca yapılan bu işlerin sonu maalesef hep hüsran, hep hayal kırıklığı oluyor. Başarılı olmak için en önemli koşul işin mutfağından gelmektir. Bu parçada geçen "İşin mutfağından gelmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yetkin kişilerden destek almak
B
İş için sermayeye sahip olmak
C
İşin arka planını bilmek
D
Ekip arkadaşlarını iyi seçmek
E
İş kurarken devlet desteği almak
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
İstanbul'da saray ve çevresinde eğitimli kişilere hitap eden divan şiirinde kadın, gerçeküstü ve hayalidir. Boy servi, dudaklar mim, kirpikler ok, kaşlar yay gibidir. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde gerçek hayatta böyle bir kadının olamayacağını görüyoruz. Oysa kentten kırsala doğru gidildikçe şiirde kadın figürünün ete kemiğe büründüğünü metinlerden kolaylıkla takip edebiliyoruz. Bu parçada "kadın figürünün ete kemiğe bürünmesi" sözüyle hangi kavrama atıfta bulunulmuştur?
A
Somutluk
B
Sanatsallık
C
Eşitlik
D
Güzellik
E
Soyutluk
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Bence deneme yazmadan iyi bir yazar olunmaz. İyi bir okur da olunmaz. Deneme, yazarın, dolayısıyla da okurun, romanda, öyküde, başka herhangi bir yazı türünde olamayacağı kadar çıplak olduğu bir yazı türü. Deneme yazarken insan gizlenemez, şahsiyetini ortaya döküverir. Ben iddia ediyorum ki deneme yazmadan bir insan bir konuda ne düşündüğünü tam olarak bilemez. Bu parçada geçen "başka herhangi bir yazı türünde olamayacağı kadar çıplak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diğer türlerden daha müstehcen olması
B
Diğer türlere göre kişilik özelliklerini daha fazla ele vermesi
C
Diğer edebi türlere göre daha anlaşılır olması
D
Diğer türlere göre daha yüzeysel olması
E
Diğer türlerden farklı olarak kanıtlama amacı gütmemesi
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Her hakiki aşk, umulmadık dönüşümlere yol açar. Aşk, bir milat demektir. Şayet aşktan önce ve aşktan sonra aynı insan olarak kalmışsak yeterince sevmemişiz demektir. Birini seviyorsan onun için yapabileceğin en anlamlı şey değişmektir! Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Aşk, her insanı az ya da çok mutlaka değiştirir; değişmemişse bir insan gerçek aşkı tatmamış demektir.
B
Kitabın sonunda beklenmedik birinin koğuşa eklendiği görmekteyiz, kitabın can alıcı kısmı da bu aslında.
C
Rönesans'ın ardından Batı edebiyatı birçok akımın etkisine girerek 20. yüzyıla dek gelişimini sürdürmüştür.
D
Beklenmedik bir anda karşıma çıkan bir dostluk fırsatını teptim. Niye onun teklifini kabul etmedim ki?
E
Başarısızlık, daha akıllıca bir başlangıç yapmak için mükemmel bir fırsattır.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Kendi hata ve günahıyla saklambaç oynayıp başkasınınkiyle yakan top oynayanlardan sakın kendini. Yukarıdaki cümlede altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Üzücü olan, insanın hata yapması değil hata yaptığının farkında olmamasıdır
B
Maalesef hayat aynı hataları tekrar tekrar yapacak kadar uzun değil.
C
Kimileri de insanları hedef alarak onların canını acıtmaktan zevk alır.
D
Kendi kusurlarını görmeyip de başkalarında kusur arayan insanlardan kendini koru.
E
Üzerini örtüp gizlemeye çalıştığımız kusurlarımız bir gün mutlaka ortaya çıkar
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
“Bir kere anlamamak insanın gücüne gidiyor(I) (onuruna dokunuyor). Ben, anlamadıkları şeyler karşısında dudak bükenlerden (II) ( beğenmeyenlerden) değilim. Öyle kimseler kendilerini pek beğenir, her şeyi yargılamayı haklı bulurlar. "Anlayamıyoruz." demeleri, "İyi değil bu, güzel değil!" demekle birdir (III) (aynıdır). Anlamıyorlarsa bir uğraşsınlar anlamaya, kendilerini aşmaya (IV)(yapabildiklerin den daha iyi şeyler yapabilmeye) çalışsınlar. Sanat eserleri de, bilim eserleri gibi, bir çaba ister kişiden, birdenbire açmazlar kendilerini(V)(kendilerini çabucak sevdirmezler) . Ben çabuk anlayamadığım eserleri daha çok severim; bir yenilikleri, alışık olmadığım bir güzellikleri vardır da onun için.” Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Sait Faik Abasıyanık, eserlerinde gerçek hayattan kesitleri canlı bir biçimde anlatırken okurlarına da kahramanlarıyla aynı duyguları yaşattı. O, eserleri kanalıyla, topluma sağlam bir ızdırap idmanı yaptırdı. Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Eserleriyle okurların güçlüklere, sıkıntılara hazırlıklı olmalarını sağlamak
B
Problemleri okurla paylaşıp en azından kaygıları azaltmak
C
Toplumun nabzını tutarak yeni eserlerin yazılması konusunda bir rota belirlemek
D
Aynı acıları bir daha yaşatarak empatiden sempatiye varmak
E
Çekilen acıları unutturarak bir daha yaşanmasına engel olmak
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git