Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test – 6

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 48

Tebrikler - Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 48 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Daha etkili ve zengin bir anlatıma ulaşmak amacıyla sözcüklerin gerçek anlamlarından sıyrılarak kendilerine özgü bir anlam kazandığı kalıplaşmış söz gruplarına "deyim", denir. Deyimlerin birçoğu, benzetme ve söz sanatları ile süslüdür. Anlatıma güzellik, canlılık ve çekicilik katmak için bu şekilde kullanılırlar. Bu bakımdan, genel kural niteliği taşımazlar. Bu yönleriyle de atasözlerinden ayrılırlar. Çünkü atasözleri genel kural niteliği taşırlar; yol göstermek, ders ve öğüt vermek amacı güderler. “Ağaçtan maşa aptaldan paşa olmaz.” atasözü, netleşmiş bir genel kuraldır. Denenmiş, uygulanmış, her zaman ve herkes için doğru olan bir genel kural niteliğinde biçimlenmiştir. Oysa “fiyatı kırmak” sözünde genel bir kural yoktur. Çünkü her zaman fiyat dondurulmaz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmamıştır?
A
Açıklama
B
Tanımlama
C
Örnekleme
D
Karşılaştırma
E
Tanık gösterme
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Her doğruyu söylemeye gelmezmiş; birtakım doğruları yaymamak, çokluktan, kamudan gizlemek gerekmiş. Peki ama bir doğruyu söylemek, gizlemek, yayılmasını önlemeye çalışmak o doğrunun yerinde duran yalanı sürdürmek demek değil midir? Yalanın yalan olduğunu bilerek sürmesine bırakmaya hakkınız var mıdır? Bu yalanlar kutsalmış, onlara dokunmaya gelmezmiş. Bir şeyin yalan olduğunu anladık mı kutsallığına inanmıyoruz demektir, bunun için "kutsal yalan" sözü bir şeyin hem köşeli hem de yuvarlak hem katı hem de biçimsiz olduğunu söylemek gibi bir saçmadır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurulmuştur?
A
Tartışma
B
Açıklama
C
Betimleme
D
Benzetme
E
Öyküleme
Soru 3
Divan edebiyatı sanatçıları anlamdan ziyade söyleyişe, ifadenin kulağa hoş gelmesine önem verirlerdi. Cümlelerini birtakım edebî sanatlarla süsleyerek düşünceyi arka plana iterlerdi. Anlam, o söz sanatlarının altında ezilir giderdi. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin eksikliği vurgulanmaktadır?
A
Özgünlük
B
Özlülük
C
Etkileyicilik
D
Akıcılık
E
Yalınlık
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde, verilen açıklama ayraç içindeki kavramla uyuşmamaktadır?
A
Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan, tek bir yargıyı ifade etmesi, tek bir yorumun çıkması, herkesin aynı şeyi anlaması. (Açıklık)
B
Anlatımda, gereksiz sözcüğün bulunmaması, aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılmaması (Duruluk)
C
Anlatımın süsten, söz sanatlarından, ağır sözcüklerden, uzun cümlelerden uzak olması (Yalınlık)
D
Anlatımın zorlamalardan, yapmacıklıktan uzak olarak içten bir anlatımla samimi bir şekilde yapılması (Doğallık)
E
Anlatımın başka bir anlatıma benzememesi, hiçbir yapıtı veya düşünceyi taklit etmemesi (Özlülük)
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Serbest şiir, serbest şiir deyip duruyorsunuz. Allah aşkına söyler misiniz, nedir bu serbest şiir? Şiir, herhangi bir duygu veya düşüncenin, belirli kalıplar dahilinde, coşkulu bir dille anlatıldığı yazı türüdür. E, o zaman nerede kaldı o belli kalıplar? Bakın üstatlar, şiiri şiir yapan, bahsettiğimiz bu belirli kalıplardır. Yani kafiyedir, rediftir, hece ölçüsüdür, aruzdur... Siz tüm bu unsurları kullanmadan şiir oluşturduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Hayır, hayır. Sizin yazdıklarınız şiir değil, düzyazı örnekleridir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerinden özellikle yararlanılmıştır?
A
Betimleme - örnekleme
B
Açıklama - benzetme
C
Tartışma - tanımlama
D
Öyküleme - tanık gösterme
E
Açıklama - karşılaştırma
5 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
5 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git