Anlatım Biçimleri Test – 3

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 45

Tebrikler - Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Test 45 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yine, dokuma çarşaflı müdirenin peşinde aynı dolambaçlı sokaklardan, tırıs tırıs okula döndüm. Keşke doğru otele gitseymişim. Hayriye Hanım; kırk beş yaşlarında, kara yüzlü, hırçın tavırlı, ufak tefek bir kadındı. Olayı haber alır almaz yüzü bir kat daha karardı, gözleri büyüdü, incecik boynunun kenarlarında iki damar şişti. Sonra bayramda çocukların çaldığı kursak düdüğü gibi bir feryatla: "Eyvahlar olsun a dostlar! Bu da mı başıma geldi?" diye düşüp bayıldı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A
Öyküleme - tartışma
B
Öyküleme - betimleme
C
Betimleme - açıklama
D
Öyküleme - örnekleme
E
Betimleme - tanımlama
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Turizmde İspanya'dan sonra en büyük rakibimiz Yunanistan. Kabul etmeliyiz ki Yunanistan'ın turizmde gösterdiği performans bizden çok daha iyi. Yunanistan'ın bir önceki yıl 24 milyon 799 bin olan turist sayısı, bu yıl 27 milyon 194 bine yükseldi. Böylece, turist sayısında yüzde 9,7 oranında artış yaşandı. Hava yoluyla seyahat eden ziyaretçi sayısı yüzde 9,9 arttı. Kara yollarını tercih edenlerin sayısı da yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Ülke bazında ise Avrupa Birliği ülkeleri, Yunanistan turizminin ana kaynağı oldu. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?
A
Tanımlama - karşılaştırma
B
Sayısal verilerden yararlanma - karşılaştırma
C
Örneklendirme - benzetme
D
Tanık gösterme - somutlaştırma
E
Sayısal verilerden yararlanma - tanımlama
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Gerek şiirlerimde gerekse öykülerimde halk edebiyatından yararlanıyor olmamı bazı eleştirmenler halk sanatını taklit etmek olarak değerlendirmiş. Halk sanatını sevmek, yeri geldiğinde ondan yararlanmak onu taklit etmek midir? Halk sanatını sevmek, ondaki sonsuz yaşama gücünü anlamak demektir. Halk edebiyatı henüz keşfedilmemiş, gün yüzü görmemiş güzelliklerle doludur. Halk sanatını , eleştirmenlerin iddia ettiğinin aksine, taklit etmiyorum; ondan feyz alıyorum. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?
A
Tartışma - tanımlama
B
Açıklama - karşılaştırma
C
Betimleme - öyküleme
D
Öyküleme - örnekleme
E
Açıklama – somutlama
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
En geniş anlamda "edebiyat" terimi, düşünce ürünlerinin hepsini kapsamalı. Çünkü her türlü düşünce ürününü bir düzen altına alacak şey, yazı yazma bilgisidir. Öyleyse, yazı yazma bilgisi dahi edebiyatın temeli sayılmış olur ve bununla ilgili her şey doğal olarak edebiyattan sayılır. Oysa edebiyatı en çok zevk, duygu ve hayalden doğan, ret ve kabulü yine en çok bunlara bağlı bir güzel sanat sayan, değer ve üstünlüğünü öyle ölçen incelemeciler; bunun tanımlanmasında "En ünlü yazarların en seçme, en beğenilen eserlerinden anlaşılan ve alınan yöntem ve örneklerin bilgisidir." der. Bu bağlamda bu görüşün eksik hatta hatalı olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
A
Betimleme
B
Örnekleme
C
Tartışma
D
Öyküleme
E
Açıklama
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Bedri Rahmi'de kişilere her zaman kendi adlarından başka adlar verme alışkanlığı vardır. Yazı ve şiirlerinde Memuşlara, Tebemuşlara, Böceklere, Uzak Reislere, Çebişlere, Karadutlara, Talaslılara ... rastlanır. Kim kimdir? Bilen bilir! Memuş, çoğu kez Sabahattin Eyüboğlu bazen de Bedri Rahmi'nin kendisidir. Gerçek şudur : Bütün bu takma adlar hayal ürünü kişileri canlandırmaz. Her takma adın altında kanlı canlı biri daima vardır. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A
Somutlama
B
Örnekleme
C
Karşılaştırma
D
Tanımlama
E
Tanık gösterme
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Her sabah onu istasyonda görüyordum. Önceleri bir yerlere gittiğini sandım. Daha sonra anladım ki trenlerin geliş gidişlerini izleyip sadece bekliyor. Bir gün dayanamayıp yanına gittim ve ne beklediğini sordum. Cevap vermeden kalktı, yolcuların olduğu yere doğru yürüdü. Madeni ses duyulunca bana döndü yüzünü. Bir şahit, deyip bedenini raylara bıraktı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurulmuştur?
A
Öyküleme
B
Açıklama
C
Betimleme
D
Karşılaştırma
E
Tartışma
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Her ulusta güzellik anlayışı başkadır. Bir ulusun güzel gördüğü şeyleri başka ulus çirkin görebilir. Gerçekten de her ulusun ulusal bir zevki vardır. Eğer bir ulus, ulusal zevkinden uzak düşmüşse, sanat alanında yaptığı şeyler hep adi taklitlerden ibaret kalır. Osmanlı ozanlarıyla nesircilerinin eserleri bu düşünceyi kanıtlar niteliktedir çünkü onlar, diğer ulusların aksine ulusal zevki büsbütün kaybetmişlerdir. Yazdıkları şeyler ya Acem taklitlerinden ya da Fransız taklitlerinden ibaretti. Öyleyse, güzel sanatlarda yükselmek isteyen bir ulus, her şeyden önce ulusal zevkini bulmaya çalışmalıdır. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?
A
Örnekleme - Karşılaştırma
B
Benzetme - Somutlama
C
Örnekleme - Tanık gösterme
D
Tanımlama - Örnekleme
E
Sayısal Verilerden Yararlanma - Karşılaştırma
7 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
7 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git