Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar) 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Test

Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar) 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Te

Tebrikler - Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar) 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Te adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Denizler
B
Anne
C
Lamba
D
Çiçek
E
Hilmi
Soru 2
s2
A
Şiirsel bir dil kullanılmıştır.
B
Telmih sanatı vardır.
C
İmge kullanılmıştır.
D
Ad aktarması vardır.
E
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 3
s3
A
Teşbih-intak
B
İstiare-kinaye
C
Cinas-kinaye
D
Tariz-teşbih
E
İntak-istiare
Soru 4
s4
A
Bir olayı hatırlatmaya
B
Atasözü kullanmaya
C
Benzetme yapmaya
D
Bilmezlikten gelmeye
E
Söz tekrarlarına
Soru 5
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A
Bilinen bir şeyi bilmiyormuş gibi görünerek yapılan söz sanatıdır. (Tecahülüarif)
B
Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek biçimde kullanma sanatıdır. (Kinaye)
C
Bir sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşan söz sanatıdır. (Asonans)
D
Tarihteki bir kişi ya da olayı hatırlatarak yapılan söz sanatıdır. (Telmih)
E
Benzetme amacı güderek bir sözün yerine başka birsözü kullanma sanatıdır. (İstiare)
Soru 6
s6
A
Mübalağa - istiare
B
Benzetme - tariz
C
İstare - leffüneşr
D
Benzetme - mübalağa
E
Kişileştirme - benzetme
Soru 7
Şekil özellikleri yönüyle bir şiir incelenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A
Edebî sanat
B
Nazım birimi
C
Kafiye
D
Ölçü
E
Nazım biçimi
Soru 8
Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz Bu dizede şair, aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurmuştur?
A
Tariz
B
İstiare
C
Kinaye
D
Tezat
E
Teşhis
Soru 9
s9
A
Aşk deryası
B
Yüreğin acıması
C
Yüreğin yanması
D
Güzelin gitmesi
E
Pınarın ağlaması
Soru 10
s10
A
İsim-dil-esvap
B
Lügat-esvap-ayna
C
Lügat-dil-esvap
D
Dil-esvap-ayna
E
İsim-esvap-ayna
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde şiirle ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?
A
Şairler, şiir yazarken hiçbir şairden etkilenmez.
B
Şiirden farklı farklı anlamlar çıkarılabilir.
C
Şiirden hareketle yazıldığı dönem tahmin edilemez.
D
Şiirin yapısı düzyazıyla benzerlik taşır.
E
Şairin hayatını ve kişiliğini bilmenin şiir yorumuna hiçbir katkısı yoktur.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur?
A
Ala göz üstüne hilal kaşları, Sırma gibi yanar yârin saçları
B
Menekşe gözler hülyalı Bakışları çok manalı
C
Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın
D
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
E
Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
Sınava Hazırlık