Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar) 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Test

Aşağıda sizler için 2 mini online test hazırladık başarılar 🙂

Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar) 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Te

Tebrikler - Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar) 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Te adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Denizler
B
Anne
C
Lamba
D
Çiçek
E
Hilmi
Soru 2
s2
A
Şiirsel bir dil kullanılmıştır.
B
Telmih sanatı vardır.
C
İmge kullanılmıştır.
D
Ad aktarması vardır.
E
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 3
s3
A
Teşbih-intak
B
İstiare-kinaye
C
Cinas-kinaye
D
Tariz-teşbih
E
İntak-istiare
Soru 4
s4
A
Bir olayı hatırlatmaya
B
Atasözü kullanmaya
C
Benzetme yapmaya
D
Bilmezlikten gelmeye
E
Söz tekrarlarına
Soru 5
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A
Bilinen bir şeyi bilmiyormuş gibi görünerek yapılan söz sanatıdır. (Tecahülüarif)
B
Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek biçimde kullanma sanatıdır. (Kinaye)
C
Bir sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşan söz sanatıdır. (Asonans)
D
Tarihteki bir kişi ya da olayı hatırlatarak yapılan söz sanatıdır. (Telmih)
E
Benzetme amacı güderek bir sözün yerine başka birsözü kullanma sanatıdır. (İstiare)
Soru 6
s6
A
Mübalağa - istiare
B
Benzetme - tariz
C
İstare - leffüneşr
D
Benzetme - mübalağa
E
Kişileştirme - benzetme
Soru 7
Şekil özellikleri yönüyle bir şiir incelenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A
Edebî sanat
B
Nazım birimi
C
Kafiye
D
Ölçü
E
Nazım biçimi
Soru 8
Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz Bu dizede şair, aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurmuştur?
A
Tariz
B
İstiare
C
Kinaye
D
Tezat
E
Teşhis
Soru 9
s9
A
Aşk deryası
B
Yüreğin acıması
C
Yüreğin yanması
D
Güzelin gitmesi
E
Pınarın ağlaması
Soru 10
s10
A
İsim-dil-esvap
B
Lügat-esvap-ayna
C
Lügat-dil-esvap
D
Dil-esvap-ayna
E
İsim-esvap-ayna
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde şiirle ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?
A
Şairler, şiir yazarken hiçbir şairden etkilenmez.
B
Şiirden farklı farklı anlamlar çıkarılabilir.
C
Şiirden hareketle yazıldığı dönem tahmin edilemez.
D
Şiirin yapısı düzyazıyla benzerlik taşır.
E
Şairin hayatını ve kişiliğini bilmenin şiir yorumuna hiçbir katkısı yoktur.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur?
A
Ala göz üstüne hilal kaşları, Sırma gibi yanar yârin saçları
B
Menekşe gözler hülyalı Bakışları çok manalı
C
Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın
D
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
E
Köy türküleri Dilimizin tuzu biberi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar) 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Te

Tebrikler - Şiir İnceleme Yöntemi (İmge, Söz Sanatları ve Şiirdeki Çağrışımlar) 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Te adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Kafiye
B
Konuşma dili
C
Yinelemelerle pekiştirme
D
Cinas
E
Sehlimümteni
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, imgeyle ilgili olarak doğru değildir?
A
Yeni bir görünümü yeni bir söyleyişle aktarmak için imgeye başvurulur.
B
İmgenin söz sanatlarıyla bir ilişkisi yoktur.
C
İmge hayal kurmaya dayalı bir söyleyiş tarzıdır.
D
İmge, şiir dilinde çok zengin anlamları ortaya çıkarır.
E
İmge, ortaya konan çağrışımların zengin bir şekilde kullanılmasıdır.
Soru 3
s3
A
Kinaye
B
Teşbih
C
Telmih
D
Tevriye
E
İstiare
Soru 4
Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasına “kinaye” denir. Bu açıklamaya uygun bir örnek aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A
Son pişmanlık fayda vermez.
B
Çok bilen çok yanılır.
C
Can çıkmayınca huy çıkmaz.
D
Al malın iyisini çekme kaygısını.
E
Gül dikensiz olmaz.
Soru 5
s5
A
Teşbih - intak
B
İntak - istiare
C
Teşbih - aliterasyon
D
İntak - aliterasyon
E
İstiare - tezat
Soru 6
s6
A
Tecahülüarif
B
Tenasüp
C
Kapalı istiare
D
Teşbih
E
Tezat
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi şiirde çağrışımın işlevi için söylenemez?
A
Duygu ve düşünceleri farklı yorumlatabilmek
B
Mecaz anlamlar oluşturmak
C
Hayallere yol açmak
D
Sözcükleri gerçek anlamında kullanmak
E
Anlam zenginliği yaratmak
Soru 8
s8
A
Nida
B
Kinaye
C
Teşbih
D
İstiare
E
Cinas
Soru 9
s9
A
Teşbih
B
İstiare
C
Mecazımürsel
D
Tevriye
E
Kinaye
Soru 10
s10
A
Telmih - kinaye
B
Teşbih - tevriye
C
Teşhis - hüsnitalil
D
Tevriye - telmih
E
Tezat - teşhis
Soru 11
Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, duyulmak üzere oluşmuş; müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama bir dildir. Bu metinde şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Dil özelliğine
B
Düzyazıyla arasındaki farka
C
Yansıttığı düşüncenin önemine
D
Müzikle bağlantısına
E
Duyulmak için olduğuna
Soru 12
s12
A
Mübalağa
B
Teşhis
C
Kinaye
D
İrsalımesel
E
Tenasüp
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git