Şiir İnceleme Yöntemi (Şiirde Yapı, Tema, Şiirin Şairle ve Yazıldığı Dönemle Temanın İlişkisi) Online Test

Merhaba arkadaşlar, şiir bilgisi edebiyat dersinin olmazsa olmazı gibidir ve mutlaka lys edebiyat sınavında karşınıza en az bir soru bu konu ile ilgili olarak gelir. Bir demem sizi yanıltmasın gençler çünkü en az bir dedim dikkat edin. Geçmiş yıllarda çıkmış sorulardan araştırdığım kadarıyla 2013 LYS sınavında tam dört tane şiir bilgisi sorusu çıkmış arkadaşlar. Şiir bilgisi konularında şiirlerin türleri yani dramatik, pastoral, lirik ya da epik gibi konulara yer verilirken şiirde nizam ölçüleri, şiirin konusu, şairin düşünceleri gibi konular üzerinde sıkça durulur ve en çok bu konular ile ilgili soru çıkar. Şiir bilgisine çalışırken bu konular üzerinde durmanızı öneririm arkadaşlar. Bence bu konu ile ilgili çıkan soruları kaçırmamanız gerekir.

Şiir İnceleme Yöntemi (Şiirde Yapı, Tema, Şiirin Şairle ve Yazıldığı Dönemle Temanın İlişkisi) 9.Sın

Tebrikler - Şiir İnceleme Yöntemi (Şiirde Yapı, Tema, Şiirin Şairle ve Yazıldığı Dönemle Temanın İlişkisi) 9.Sın adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir edebî metnin yazıldığı dönemdeki sosyal, siyasi,idari, adli, askerî, dinî, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk bütünüdür. Bu cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmıştır?
A
Tema
B
Zihniyet
C
Kültür
D
Miras
E
Gelenek
Soru 2
s2
A
Ölçüsü
B
Kafiye düzeni
C
Konusu
D
Nazım biçimi
E
Yazıldığı dönem
Soru 3
s3
A
Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
B
Geçmişteki kahramanlıklarla ilgi kurulmuştur.
C
Coşkulu bir anlatımı vardır.
D
Batı edebiyatının etkisiyle yazılmıştır.
E
Ölçü ve kafiye gibi ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?
A
Ana düşünce
B
Nazım biçimi
C
Ölçü
D
Nazım birimi
E
Tema
Soru 5
s5
A
Allah sevgisinin olması gerektiği
B
Doğruluğun şart olduğu
C
Azim ve çabanın vazgeçilmezliği
D
Vatanın içinde bulunduğu durum
E
Vatan için fedakârlığın gerekliliği
Soru 6
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Şiirin yapı özellikleri her dönemde aynıdır.
B
Şiirde birimler belli bir duygu etrafında birleşir.
C
Şiirler yazıldığı dönemin kültürel hayatından izler taşır.
D
Şiirdeki temanın şairin zihin dünyasıyla ilişkisi vardır.
E
Şiir yazarken bazı şairler imge kullanır.
Soru 7
s7
A
Beyitler hâlindedir.
B
Dil, yalın değildir.
C
Halk şiiri geleneğine aittir.
D
Tasavvufi anlayış vardır.
E
Redif kullanılmıştır.
Soru 8
s8
A
uykusunun bölündüğünü
B
özlem içinde olduğunu
C
geceleri sevdiğini
D
içinin ürperdiğini
E
sevgilisinin olduğunu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısıyla ilgili olarak söylenemez?
A
Her şiirin kendine özgü bir yapısı vardır.
B
Şiir, ses ve anlam kaynaşmasından oluşan bir yapıdır.
C
Şiir; dil, anlam ve ahengiyle bir bütündür.
D
Şiirdeki ahenk unsurları, şiire gelişigüzel yerleştirilir.
E
Şiiri oluşturan birimler belli bir sistemde birleştirilir.
Soru 10
Bir şiirin temasını bulmak için sorulacak en uygun soru, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bu şiir nerede yazılmıştır?
B
Bu şiir neden bahsediyor?
C
Bu şiiri kim yazmıştır?
D
Bu şiir nasıl yazılmıştır?
E
Bu şiir kimin için yazılmıştır?
Soru 11
Aşağıdaki dizelerden hangisi şiir dilinin doğal dilden farklı olduğuna örnek gösterilemez?
A
Kuğum senin kaşın gözün karadır Görün Kadir Mevlam neler yaratır
B
Ben yürürüm yana yana Aşk boyadı beni kana
C
Mal hırsını gönülden çıkar Giyim ve karın tokluğuyla iktifa et
D
Gün doğmadan şavkın düşmüş pınara Gün üstüne bir gün daha doğar mı
E
Yine bahar oldu açıldı güller Figana başladı yine bülbüller
Soru 12
s12
A
Sevgi temalı şiirlerdir.
B
Redife yer verilmiştir.
C
Beyit hâlindedir
D
Zengin uyak vardır.
E
Yüce değerlere saygıdan bahseder.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git