Ses Bilgisi Test – 1

Ses Bilgisi Test 109

Tebrikler - Ses Bilgisi Test 109 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Saç tel tel, örtüler(I) hep tül tül düşer/ Gözünün değdiği (II)yere gül düşer/ Sonunda sana (III)da bir gönül düşer/ Gönlümün (IV)şimdiki duygusu (V)gibi/ Yukarıdaki şiirde altı çizili sözcüklerle ilgili olarak yapılan hangi açıklama yanlıştır?
A
I: Ulama vardır.
B
II: Ünsüz yumuşaması vardır.
C
III: Kelime kökünde ünlü değişimi olmuştur.
D
IV: Ünlü düşmesi olmuştur.
E
V: Kaynaştırma harfi vardır.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Şimdi özlediğim(I) yerden uzanayım sana(II). Sustuğum(III) şiirden sarılayım boynuna(IV). Tam da şimdi unuttuğum(V) şarkıdan öpeyim seni. Bu parçada numaralandırılmış kelimelerin hangilerinde birden fazla ses olayı olmuştur?
A
I ve III
B
III ve V
C
IV ve V
D
I ve IV
E
II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış birden fazla kelime vardır?
A
Kim bilir kaç kişi, ayrı yataklarda birbirine sarılarak uyuyordur.
B
Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır.
C
Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış.
D
Uzaktan seviyorum seni, kokunu alamadan, boynuna sarılamadan yüzüne dokunamadan.
E
Damla damla dökülürken kelimelerim, masum beyaz bir kağıtta seviyorum.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
I. Çayda akan su gibi , çölde esen yel gibi II. İşte bir günü daha kayboldu ömrümün. III. Ben, ben oldukça iki günün gamını bir çekmem. IV. Biri geçip giden gün, biri gelecek gün. V. Bir nefestir alacağın, o da boştur boş! Yukarıdaki numaralanmış hangi dizede bütün kelimeler ince ünlülüdür?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Oğlan(I), aslında (II) o küçücük (III) sevimli oğlağın (IV) alnına(V) dokunmak istemişti. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Gecemi zehrediyor(I) içime düşen kuşku,/ Sırra (II) kadem mi bastın, kaşla göz arasında(III)?/ Nasıl (IV) anlatsam bilmem aramızdaki aşkı,/ Bir sıcaklık (V) vardır ya külle köz arasında../ Bu dörtlükle altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. sözcükte ünsüz yumuşaması olmuştur.
B
II. sözcükte ünsüz benzeşmesi olmuştur.
C
III. söz öbeğinde ulama yapılmıştır.
D
IV. sözcükte aşınma olmuştur
E
V. sözcükte ünlü düşmesi olmuştur.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Sen ektin yüreğime en acı duyguları,/ Sen çaldın gözümden en tatlı uykuları,/ Aşkıma benzetirim tutmayan şarkıları,/ Bir gariplik vardır ya sazla söz arasında../ Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A
Ünsüz benzeşmesi
B
Ünsüz yumuşaması
C
Ünlü düşmesi
D
Ulama
E
Ünsüz düşmesi
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim(I)/ Sessiz (II) öptüm (III) nefesini, söyleyemedim/ Sana (IV) ben şiirler, sözler büyüttüm/ Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm(V)/ Sana ben hummalı gizler büyüttüm, söyleyemedim/ Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A
I'de kaynaştırma ünsüzü vardır.
B
II'de herhangi bir ses olayı olmamıştır.
C
III'te ünsüz sertleşmesi olmuştur.
D
IV'te ünlü değişimi olmuştur.
E
V'te ünsüz düşmesi olmuştur.
Soru 9
Aşağıdaki tırnak içinde verilen sözcüklerden hangisinde ünsüz türemesi olmuştur?
A
Yarın "ciddi" bir iş görüşmesi yapacağım.
B
Türkçede her sözcüğün "zıddı" yoktur.
C
Her akşam okuduğun bu kitabın "özelliği" nedir?
D
Zerdeçalı "balla" karıştırıp yiyin dedi.
E
Adana'da hava "genellikle" açık olur.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
"Ot > ota" örneğinde de görüldüğü gibi sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi (yumuşaması) olmaz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala aykırıdır?
A
İp
B
Süt
C
Tat
D
Maç
E
Top
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
“p, ç, t, k” seslerinden biri ile biten kelimelere ünlü ile başlayan bir ek getirilince kelime sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b, c, d, g, ğ“ye dönüşür. Bu olaya ünsüz yumuşaması denir. Örnek: ağaç > ağacı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir sözcük kullanılmıştır?
A
Dün koşarken ayak bileğini kırmış.
B
Hakikatin ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
C
Gözlerinden yanağına bir damla yaş süzüldü.
D
Benim inancımı kimse sorgulayamaz.
E
Kanadı kırık bir kuş gibiyim şu an.
11 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git