Cümlenin Ögeleri Test – 2

Cümlenin Ögeleri Test 98

Tebrikler - Cümlenin Ögeleri Test 98 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şüphe, gurur, kibir ve ihtiras denilen türlü türlü illetlerle şerha şerha kanayan bir derimiz var. Bu cümledeki altı çizili öge, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A
Bu yoldan ikinci bir sofaya gelinir ve bunun sağ tarafındaki ilk kapıdan bu odaya girilirdi.
B
İlkbahar; her insana yaptığı gibi bana da üzüntü ile dolu bir yumuşaklık, bir yerinde duramayış, bir yürek çırpıntısı verir.
C
Bir ormanın içinden geçerken bulutların arkasından bir güneş, ormanın yeni yeşermeye başlayan ağaçlarında göründü.
D
Bu, bir aynanın duvara vurmuş ışığından başka bir şey değildi.
E
İnsanın ilkbaharı, öteki hayvanlara bakarak geç başlıyor.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi "dolaylı tümleç - nesne - yüklem" şeklindedir?
A
İki elinin başparmağı arasında kuşu sımsıkı tutmuştu.
B
Balıklardan en kocamanını, uzun parmaklı elleriyle tutup sudan çıkarmış.
C
Yer yatağında yağmurun ne zaman başlayacağını düşünüyordum.
D
Bahçeye, kıza, ayna ışığına, elimdeki aynaya annem baktı.
E
Bizim evin yüksekteki bahçesinden alttaki evin bahçesi görülürdü.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
(I) Edebî eserin analizi çok yönlü bir faaliyettir. (II) Bu faaliyet anlamlandırma, yorumlama gibi esaslara dayanır. (III) Mehmet Kaplan da edebî eseri sosyal hayatın yansıması olarak algılar. (IV) Ancak onun tahlil metodunun özünde edebî eser estetik bir yapıdır. (V) Bu yapı ise tek başına yeterli değildir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinin yüklemi doğru gösterilmemiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
I. Kaplan’ın genel olarak metin tahlil metodunu bütün yönleriyle incelemek, bir makalenin sınırlarını aşacak bir konudur. II. Bu makalede onun şiir tahlil metodunu ve modern eleştiri kuramları içerisindeki yerini irdeleyeceğiz. III. Georgy Lukacs, toplumcu gerçekçiliğe dayalı Marksist Eleştiri’nin ancak sosyalist bir toplumda işlev bulacağını belirtir. IV. Edebiyata ve sanata ilgi duyan Marx ve Engels, Marksist kuramın gereği olarak edebiyatı ekonomik yapıyla ilişkilendirirler. V. Marks, sanat ve ekonominin gelişim çizgilerinin orantılı olamayacağını söyler. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin öge dizilişi aynıdır?
A
I ve III
B
II ve IV
C
IV ve V
D
III ve V
E
I ve V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Birdenbire odanın içinden parlak bir kuş geçti. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Yüklem
B
Zarf tümleci
C
Özne
D
Nesne
E
Dolaylı tümleç
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Sosyolojik eleştiri; edebiyatın tek başına var olmadığı, toplum içinde doğduğu, dolayısıyla toplumun ifadesi olduğu anlayışından hareket eder. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle özdeştir?
A
Bunu odanıza aldığınız zaman dakikalarca onun sesini işitirsiniz.
B
İsa, yalınayak dülger balıklarının yüzlercesinin kaynaştığı denize doğru yürümüş.
C
Balığın birçok yerinde çiviye benzer çıkıntıları, kemikle kılçık arası dikenleri vardır.
D
Bir sabah evimizin önünde bir yaylı araba durunca şaşırdım.
E
Babam, başka bir yere tayin edilmişti.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
I. Metin tahlili denilen usul, edebî eseri edebiyat tarihinden daha iyi kavrar. II. Yirminci yüzyıl araştırıcıları, dikkatlerini sanat eserlerinin kendilerine yöneltmişlerdir. III. Her sanat eserinin çeşitli katlardan ibaret bir yapısı vardır. IV. Eseri oluşturan unsurlar arasındaki ahenk, onun estetik doğasının ifadesidir. V. Ben, annemin çarşafına kafamı gömdüm. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde • Özne • Dolaylı tümleç • Nesne • Yüklem ögelerinin tümü vardır?
A
I-II
B
II-III
C
II-V
D
III-IV
E
IV-V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Gece, bütün hüznüyle beni kuşatmıştı. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Yüklem
B
Zarf tümlec
C
Özne
D
Nesne
E
Dolaylı tümleç
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Şekil bilgisi, dilin yapı ve işleyişini, bu işleyişle ilgili kuralları ortaya koyduğu için niteliği bakımından gramerin ana bölümünü oluşturur. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Yüklem
B
Zarf tümlec
C
Özne
D
Nesne
E
Dolaylı tümleç
9 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git