Servetifünun Edebiyatı’nın Genel Özellikleri Online Test

Merhaba arkadaşlar, nasıl gidiyor bakalım hayat, sınavlar ve tabi ki gireceğiniz asıl büyük sınav olan lys ve ygs hazırlıkları. Her şeyin yolunda olmasını ümit ederek sizleri için 11. sınıf Türk edebiyatı ders konuları içinde yer alan bir başka konu başlığı ile ilgili online testimizi paylaşıyorum ve bu testi paylaşırken sizler için faydalı olduğumuzu ve sınav sürecinde yanınızda olduğumuzu gösteriyoruz. Sizlerin emeklerinizin boşa gitmemesi ve istediğiniz üniversitelerde okumanızı canı gönülden istiyoruz arkadaşlar ama  bunun için az biraz dişinizi sıkmanız lys çıkmış soru ve cevaplı çözmeniz güvender fem gibi kaynakların konu anlatımlı ders kitaplarından ders çalışmanız ve mutlaka her deneme sınavına katılıp kendinizi sınav öncesi ölçüp değerlendirmelisiniz.

Servetifünun Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

Tebrikler - Servetifünun Edebiyatı’nın Genel Özellikleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tanzimat ve Servetifünun romanının karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda yapıların hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A
Tanzimat Dönemi’nde toplumsal konular, Servetifünun Dönemi’nde bireysel konular ele alınmıştır.
B
Tanzimat Dönemi’nde klasisizm ve romantizm,Servetifünun Dönemi’nde parnasizm ve realizm etkileri görülür.
C
Tanzimat Dönemi romanları Servetifünun Dönemi romanlarına göre teknik yönden daha sağlamdır.
D
Tanzimat Dönemi’nde gazete tür olarak ön plana çıkmış, gazetenin işlevi Servetifünun Dönemi’nde azalmıştır.
E
Tanzimat Dönemi’nde eski nazım şekilleri, Servetifünun’da ise yeni nazım şekilleri kullanılmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimatçıların Servetifünun sanatçılarından farklı yönlerinden biri değildir?
A
Romandaki olayların çoğunlukla İstanbul çevresinden seçilmiş olması.
B
Gazeteyi, düşünceleri topluma yaymanın bir aracı olarak görülmesi.
C
Romandaki kişilerin tek yönlü ele alınması.
D
Sade bir dil kullanmanın amaçlanması.
E
Toplum sorunlarına değinmeleri.
Soru 3

Servetifünun Dönemi edebiyatı, Fransız edebiyatını örnek almıştır. Şiirde - - - - ve - - - - akımlarının etkisindedir. Cenap Şehabettin sanat için sanat anlayışını benimsemiş, - - - - ölçüsünü başarıyla kullanmıştır. Fransız şiirinden - - - - biçimini almıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Parnasizm - sembolizm - aruz - sone
B
Romantizm - klasisizm - sanat - hece - sone
C
Parnasizm - romantizm - hece - sone
D
Romantizm - realizm - aruz - sone
E
Parnasizm - sembolizm - aruz - terci-i bent
Soru 4
Ülkede siyasi şartların ağır olduğu bir dönemde, Batılı tarzda bir eğitim alan Edebiyatıcedide sanatçıları ... Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülemez?
A
toplumsal kaygı yerine estetik zevki hedeflediler.
B
şiirlerinde anlaşılması zor, ağır bir dil kullandılar.
C
bireysel konulara yöneldiler.
D
toplumun belli bir kesimine seslendiler.
E
yönetimin yarattığı siyasi sıkıntıları anlattılar.
Soru 5
Servetifünun romanı, Tanzimat romanına göre daha dar bir çevreyi anlattığı hâlde daha başarılıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bireysel konuların ele alınması
B
Sosyal ve siyasi konulara değinmesi
C
Sade br dil ve anlatımın benimsenmesi
D
Batı tekniğine uygun olarak yazılması
E
Tasvirlerin gerçeğe yakın olması
Soru 6

Servetifünun devrinin yazarları, Tanzimat devri gibi sık olmasa da hikâyelerinde kölelerden ve bunların hayat maceralarından bahsederler. Ama bu bahsedişlerinin bir kısmı geçmişi hatırlama, anma bağlamındadır. Kadın artık bir fert olarak varlığını kabul ettirmiştir. Bu dönemde eserlerin temalarında önemli gelişmeler görülmeye başlamıştır. Hikayelerde kadın erkek ilişkileri büyük ölçüde farklılaşmış, aşk konusu daha belirgin ele alınmıştır. Kadınlar Batılı hemcinslerinin niteliklerine sahip olmaya başlamışlardır. Ayrıca bu dönemde giyinme, eğlenme alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Böyle bir değişim doğal olarak esaret temasının işlenilebilirliğini azaltmıştır. Bu parçadan hareketle Servetifünun Dönemi’ni etkileyen sosyal ve kültürel ortamla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Kadınların sosyal statüsü güçlenmiştir.
B
Toplumun Batı’ya açılmasıyla birlikte yaşam tarzı değişmiştir.
C
Kadın erkek ilişkilerinde değişiklikler olmuştur.
D
Tema dönemlere göre değişiklik göstermektedir.
E
Esirlik teması toplumsal sorun olarak irdelenmiştir.
Soru 7

O gece Beyoğlu’ndaki Pera Palas Oteli’nde büyük bir balo vardı. Kış aylarının en erken ve en görkemli balolarından biri olduğu için Beyoğlunun aristokrat aileleri bu fırsatı kaçırmamışlardı. Saat ondan sonra o büyük binanın muhteşem kapısı önünde insanlar toplanmaya başlamışlardı ve araçlarda hızla inerek vals salonlarına doğru gidiyorlardı. Bu parçadan hareketle Servetifünun romanlarını etkileyen sosyal ortamla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A
Beyoğlu bir eğlence mekânıdır.
B
Batılı tarzda yaşam benimsenmiştir.
C
Sosyal statüsü yüksek insanlar eserlere konu olarak alınmıştır.
D
Toplumdan kopuk bir kısım vardır.
E
Toplumdaki eşitsizlik eserlere de yansımıştır.
Soru 8

Tanzimat dönemi ile II. Abdulhamit’in saltanat seneleri arasında şöyle bir zıtlık vardır: Tanzimat döneminde bazı aydınlar sorunları ortaya koymuş, çareler aramış, ümit verici girişimlerde bulunmuşlardır. Halkın inandığı kahramanlar ve idealler ortaya çıkmıştır. II. Abdulhamit devresinde önemli kişiler siyasi gerekçelerle sürgün edilmiştir. Kısa bir süre açılan Meclis-i Mebusan kapatılmıştır. Elçileri Avrupa’yı dört dolaşan paşaları sürekli bir araya gelerek memleketin sorunlarını tartışan Babıali sönük, miskin bir ocak haline gelmiştir. Toplum; gelişim, hareket ve ümit etme kabiliyetini yitirmiştir. Kısacası dönemin şartları Servetifünuncuların halktan uzaklaşmalarında, kendi içlerine dönmelerine ve karamsar bir üslup takınmalarına neden olmuştur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Servetifünun dönemi siyasi ortamına
B
Servetifünun sanatçılarının halktan uzaklaştıklarına
C
Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bakış açısına
D
Tanzimat ve Servetifünun döneminin karşılaştırılmasına
E
Dönemin siyasi ortamlarının edebiyat üzerindeki etkilerine
Soru 9

Kapı açılır açılmaz gözlerinin önünde uzanan bu geniş mermer avlu, çevreyi yer yer tutan sütunlar üzerine konulmuş büyük teflon saksıları; iki dikey mermer üzerine kıvrılarak, dönerek çıkan bu hoş mahun merdiven, avlunun karşısını sınırlayan cam kapıların yeşil bir tablo gibi gösterdiği bahçe, bütün bu şanlı görünüş ve zenginlik görünümü Saniha’ya şimdiye dek tasarlayamadığı bir şey göreceğini anlatıyordu. Bu parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkileri görülmektedir?

A
Romantizm
B
Realizm
C
Klasisizm
D
Naturalizm
E
Parnasizm
Soru 10

Servetifünuncular, şiirde farklı bir yol izlemişlerdir. Onlar resim yapar gibi şiir yazmak istemişlerdir. Bu şiiri resim gibi algılamak demektir. Şiirle resim onlarda iç içedir. çok sıfat kullanmalarının yeni sıfatlar icat etmelerinin sebebi budur. Bu parçadan Servetifünuncuların şiirde etkilerndikleri edebi akımın özellikleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A
Şiiri sert biçim olarak görülmüş, biçim güzelliği her şeyin üstünde tutulmuştur.
B
Dizelerin dış yapısı, sözcüklerin sıralanışı, seslerin uyumu, ritim ön plana çıkarılmıştır.
C
Ayrıntılı ve canlı betimlemeler kullanılır.
D
Şiirde anlam kapalılığı ön plandadır, şiirden herkes kendine göre bir anlam çıkarmalıdır.
E
Bütün güzelliği yerine parça güzelliği benimsenmiştir.
Soru 11
s11
A
Kapı unsuru romanda bir süs olarak ele alınmıştır.
B
Kapı nesnesinin ailede yarattığı duygusal yoğunluk dile getirilmiştir.
C
Çok sıradan bir eylem önem kazanmıştır.
D
Kapı bulunduğu mekanın anlamını değiştirmiştir.
E
Heyecan ve merak unsuru katılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git