Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman) Online Test

Merhaba arkadaşlar, edebiyat ders konuları ile ilgili online testlerimizi hız kesmeden paylaşmaya ve sizler için yararlı olmaya devam ediyoruz. Konu konu hazırlayıp paylaştığımız bu testleri çözerek kendinizi sınava hazırlık aşamasında denemiş ve test etmiş olacaksınız. Elbette gireceğiniz kpss, lys ve ygs sınavı öyle bir test çözmekle yapılacak kadar kolay bir sınav değil. Çünkü binlerce kişi ile yarışıyor ve hepiniz istediğiniz hedefe ulaşmak için emek ve mücadele veriyorsunuz. İşte emeklerinizin boşa gitmemesi için ilk gün ki istikrar ve istekle sınavın son gününe kadar çalışmalı ve pes etmemelisiniz. Geçmiş yıllarda çıkmış soru ve cevaplara mutlaka bakmalı her deneme sınavına katılmalı ve bol konu testi çözmelisiniz.

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

Tebrikler - Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Roman kahramanı kendi dünyasından farklı olarak sefaletin hüküm sürdüğü başka bir dünyanın varlı- ğından bahseder.
B
Hayat şartlarının toplum ve kişi ilişkisi bazındaki dengesizliği üzerinde durulur.
C
Geleneksel aile yapısının, modern şekle bürünmesiyle meydana gelen sorunlar anlatılır.
D
Aşağılanmış ve alçaltılmış olan bir kızın kurgulanmış hayatı anlatılır.
E
Batılılaşmaya ve kendi öz değerlerinden kopmaya başlayan bir toplum ele alınır.
Soru 2

Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş, yalnız göğsünü şişiren dimağında darabat-ı gayr-ı muntaka ile duran bir fikr-i sabitle müteharrik sanidaran-ı deha şeklinde kimseye bakmayarak, hatta söylediklerine vakıf olmayarak devam ediyor, bütün etrafında bulunanlar, güya bu genç natuktan nefes-i mıknasiyet ile bir noktayı fevkattabiyeye müncenap olmuş bir hâlde, hareket etmeyerek gözleri dolarak nefeslerini zapt etmek isteyerek bir vaizin karşısında mebhut-ı teesür duranlar gibi dinliyorlardı. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Servetifünun sanat anlayışını yansıtmaktadır.
B
Anlatmaya bağlı edebi metin örneğidir.
C
Dönemin sosyal gerçeğini yansıtmaktadır.
D
Sanat için sanat anlayışıyla yazılmıştır.
E
Ruhsal çözümlemelere yer verilmiştir.
Soru 3
s3
A
Gerçek hayatta karşılaşılabilecek insanları, onların psikolojilerini anlatıyor.
B
Konuşma cümleleri daha doğal ve akıcıdır.
C
Toplumun her kesiminden insanı eserlerinde ele almıştır.
D
Olaylarda tesadüflerin önemli yeri vardır.
E
Sosyal olaylar hikayelerinin çıkış noktasıdır.
Soru 4
s4
A
Hüseyin Rahmi Gürpınar
B
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
C
Ahmet Rasim
D
Halit Ziya Uşaklıgil
E
Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 5
s5
A
‘‘Tamamen iade-i sıhhat etmiş olarak’’ söz grubu ‘‘tamamiyle iyileşerek’’ biçiminde sadeleştirilmiştir.
B
İlk metin dönemin sanat anlayışının izlerini taşımaktadır.
C
‘‘İade-i sıhhat’’ tamlamasının işlevi ‘‘iyileşerek’’ zarfı- na yüklenmiştir.
D
Cümle yapısı korunmuş, uzun cümle kurma anlayı- şından vazgeçilmiştir.
E
İkinci metin sosyal fayda ön plana çıkarılarak sadeleştirilmiştir.
Soru 6
s6
A
Ev canlı bir varlık olarak algılatılmaktadır.
B
Sosyal sınıflar, evlerine göre değerlendirilmektedir.
C
Eve ilişkin düşüncelerin kahramanların aidiyet duygusuyla ilgilidir.
D
Ev batılılaşmanın göstergesi olarak imgeleştirilmiş- tir.
E
Servetifunun Dönemi evlerinin özellikleri verilmiştir.
Soru 7
s7
A
Yabancı kişilere ve unsurlara eserlerinde yer vermiştir.
B
Eserlerde Batı’nın anlatılmasını bir kusur olarak görmemiştir.
C
Yabancı unsurların edebiyata girmesinde bir sakınca görmemiştir.
D
Millî bir sanat anlayışı gelişmemiştir.
E
Dönemin sanatçılarının zihniyetini eleştiren görüşleri de olmuştur.
Soru 8
s8
A
Hali Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah
B
Mehmet Rauf - Eylül
C
Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye
D
Hali Ziya Uşaklıgil - Kırık Hayatlar
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şık
Soru 9
s9
A
Kırık Hayatlar - Öykü - Hüseyin Rahmi Gürpınar
B
Eylül - Roman - Halit Ziya Uşaklıgil
C
Genç Kız Kalbi - Öykü - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D
Karanfil ve Yasemin - Öykü - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E
Ferdâ-yi Garam - Roman - Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git