Paragrafta Yapı Test – 9

Paragrafta Yapı Test 42

Tebrikler - Paragrafta Yapı Test 42 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(I) Önümüzdeki yıl ismini en çok duyacağımız gök cismi muhtemelen Mars olacak. (II) Mars'ın adını sıkça duyacağız çünkü Mars’ın yüzeyine araç indirmeyi planlayan çeşitli uzay ajansları var. (III) NASA da Mars'a bir araç indirerek gezegenin yüzeyinden taş örnekleri toplamayı ve daha sonraları yapılması planlanan başka bir görevle de bu örnekleri Dünya’ya getirmeyi planlıyor. (IV) Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Mars'a "Kızıl Gezegen" de denir. (V) Ayrıca bu proje kapsamında bir döner kanatlı insansız hava aracının da uzay aracıyla beraber gezegene gönderilmesi planlanıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) Toprağı bir arada tutan şey bitkilerin kökleridir. (II) Eğer bir merada hayvanlar aşırı otlatılırsa veya insanlar maden açmak ya da odun ihtiyaçlarını karşılamak için aşırı miktarda ağaç keserse bitkilerin kökleri yok olacağından toprak, rüzgâr ve suyun etkisine açık hâle gelir ve yer değiştirir. (III) Taşınan toprakların olduğu bölgeler çöle dönüşür. (IV) Bu sürece "çölleşme" denir. (V) Büyük Yeşil Duvar, Afrika’nın bir ucundan diğerine uzanarak çölün güneye doğru ilerleyişini durduracak geniş bir ağaç hattı oluşturma projesidir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
(I) Minnesota Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı, biyonik gözlerin geliştirilmesi için üç boyutlu yazıcı kullanarak yarıküre biçimli bir yüzeyin üzerine ışığı algılayan reseptörler yerleştirdi. (II) Görme engelini ortadan kaldırmayı amaçlayan araştırmacılar, bu çalışma için özel olarak bir üç boyutlu yazıcı tasarladılar. (III) Üretim sürecindeki başarıya ulaşması için aşılması gereken en önemli zorluk, eğimli bir yüzeyin üzerine elektronik cihazları yazdırabilmekti. (IV) Bu amaçla, ilk olarak yarıküre biçimli bir cam yüzeyin üzerine gümüş parçacıklar içeren bir mürekkep püskürtülmüş. (V) Biyonik göz ameliyatı ile hastanın görme merkezine bir çip yerleştirilerek üzerinde kamera olan özel bir gözlükle görüntünün görme merkezine iletilmesi sağlanır. (VI) Yüzeye çarpan mürekkep, eğimli yüzey boyunca aşağıya doğru akmıyor, aksine kuruyana kadar çarptığı noktaya tutunuyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
II.
B
III.
C
IV.
D
V.
E
VI.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?
A
Ne var ki Recaizade'nin tekniği de bizde fark edilmedi ve bunun Türk romanına hiçbir etkisi olmadı
B
Şimdi de psikolojik roman türünde sıkça kullanılan iki teknik üzerinde duralım.
C
İnsan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olan psikoloji ile edebiyat arasında sıkı bir ilişki söz konusudur.
D
İç konuşmadan bilinç akışı tekniğine geçişleri içinde barındıran bu satırlarda yazar, okuyucuyu kahramanın iç dünyası ile karşı karşıya bırakmıştır.
E
Oysa Batı edebiyatlarında bile bilinç akışı geç kullanılmışken bu, Türk edebiyatı için bir başarıdır.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
I. Astronominin doğuşu mevsimlerin zamanını önceden bilmeyle, yani takvim bilgisine ihtiyaç gösteren tarım faaliyetlerinin başlamasıyla ilişkilidir. II. Osmanlı’da yenileşme hareketleri, harp okullarının açılmasıyla başlamış ve bu durum aynı zamanda Osmanlı biliminin gelişmesi ve Batı biliminin aktarılması açısından da etkili olmuştur. III. 19. yüzyıl hem Doğu hem de Batı için özellikle entelektüel kültür açısından değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. IV. Türkiye’de geçmişten günümüze kadar bilimin pek çok dalında yaptıkları çalışmalarla bilime katkıda bulunmuş ve uluslararası bilim ödüllerine layık görülmüş çok sayıda Türk bilim insanı yetişmiştir. V. Böylece Osmanlı Türkiye’sinin son dönemlerinde canlanan bilimsel gelişmeler, Cumhuriyet’le birlikte daha da yükseğe ulaşmıştır. Numaralanmış cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
(I) Kandilli Gözlemevinden sonra 1933 yılında İstanbul Üniversitesinin bahçesine küçük bir gözlemevi kurulmuştur. (II) Bu gözlemevini diğer üniversitelerde kurulan gözlemevleri izlemiştir. (III) Optik gözlemevleri şehir ışıklarından uzakta, yüksek ve az bulutlu yerlerde kurulurlar. (IV) Bunun nedeni şehir ışıklarının parlaklığının gökcisimlerinin parlaklığını sönük bırakmasıdır. (V) Ayrıca otomobillerden çıkan egzoz gazları ve tozlardan meydana gelen hava kirliliği de görüşü engellemektedir. Bu parça, iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
(I) Evcilleştirilmiş gümüş tilki, 1950'lerden itibaren kürk çiftliklerindeki gümüş tilkilerden yapay seçilim yoluyla evrildi. (II) Tilkileri yapay seçilim yoluyla evrimleştirme çalışmaları, ilk olarak Sovyet bilim insanı Dmitri Belâyev tarafından yürütüldü. (III) Söz konusu bu çalışmada insanlara karşı saldırgan olan tilkilerden sadece daha az saldırgan olanların üremelerine izin verildi. (IV) Ülkemizde evrim temelli bilimsel çalışmalar, maalesef yeterince yapılmıyor. (V) Böylece 50 yıllık bir zamanda tilkiler gözle görülür bir evrim geçirdiler. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
(I) Matrix filmindeki olaylar çok ileri bir tarihte teknolojinin son derece gelişmiş olduğu, yapay zekaya sahip makinelerin yaratılmış olduğu bir dünyada geçmektedir. (II) Bu dünyada makineler ve insanlar arasında ortaya çıkmış savaş sonucunda insan ırkı, makineleri yenebilmek için onların enerji kaynağı olan güneş ışınlarının dünyaya inmesini engellemek adına gökyüzünü kimyasal silahlarla siyah bulutlar oluşturmak suretiyle kapatmıştır. (III) Bunun sonucunda enerji ihtiyacını karşılayamayan makineler, yeni enerji kaynakları bulmaya yönelirler. (IV) Böylece insanları köle olarak enerji üretimi için kullanmaya başlarlar ve herhangi bir isyan durumundan kaçınmak için insanların zihinlerini meşgul edecek bir program tasarlarlar. (V) Bunun sonunda da köle insanlar aslında bilinçsiz bir şekilde uyurken zihinleri makinelere bağlı bir şekilde Matrix programının içerisinde her şeyden habersiz sanal bir dünyada yaşamaya devam ederler. Yukarıdaki parçada anlam akışına göre “Çok geçmeden insan vücudunun çok iyi bir enerji motoru olduğunu fark ederler.” cümlesi, numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra getirilmelidir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git