İsimler Test – 4

Sözcük Türleri - Adlar Online Test

Tebrikler - Sözcük Türleri - Adlar Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki dizelerin hangisinde soyut ad kullanılmamıştır?
A
Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin
İpucu:
haz, alem: Soyut ad
B
Dur desek de durmaz ki akıp gidiyor zaman
İpucu:
zaman: Soyut ad
C
Çoban hicranlarını basar bağrına yayla
İpucu:
hicran: Soyut ad
D
Tekrar ediyor söylediğim şarkıyı dağlar
İpucu:
şarkı, dağ: Somut ad
E
Gönlümün akşamında güneş sensiz doğmuyor.
İpucu:
gönül: Soyut ad
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde tekil olmasına rağmen birden çok varlığı anlatan bir ad kullanılmıştır?
A
Siyasetçiler, halkın kararlarına saygı duymalı.
İpucu:
Soru kökünde “topluluk adlarının” tanımı yapılmıştır. Buna göre ilk seçenekte yer alan “halk” ismi tekil olduğu halde çokluk anlamı taşıdığı için topluluk adıdır.
B
Hepimiz, yeni çıkan tüm romanları soluk soluğa okurduk.
C
Okumak kişinin düşünme ve algılama gücünü geliştirir.
D
Çağdaş insan için gazete hayatın vazgeçilmezidir.
E
Türemiş sözcükler yapım eki almış olmak zorundadır.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad olarak kullanılmıştır?
A
Bu ıvır zıvırlara dünyanın parasını vermişsin.
İpucu:
ıvır zıvırlara: Ad
B
Yalan yanlış bilgilerle dolu sanal alem.
İpucu:
yalan yanlış (bilgi): Adı nitelediği için sıfat
C
Gün boyu doğru dürüst bir şey yemedi bu çocuk.
İpucu:
doğru dürüst (şey): Adı nitelediği için sıfat
D
Yavaş yavaş dükkanın müşterileri artıyordu.
İpucu:
yavaş yavaş (artıyordu): Fiili durum yönünden etkilediği için zarf
E
Her yerde hakkımda ileri geri konuşuyormuş.
İpucu:
ileri geri (konuşuyordu): Fiili durum yönünden etkilediği için zarf
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açık sözcüğü ad olarak kullanılmıştır?
A
Açık konuş, kimseden korkum yok benim!
İpucu:
açık (konuş): Fiili durum yönünden etkilediği için zarf (fiile nasıl sorusunu sorarak buluyoruz)
B
Açık yaraya tuz ekilmez, derler.
İpucu:
açık (yara): Adı nitelediği için sıfat (ada nasıl sorusunu sorarak buluyoruz)
C
Bu tüllerin rengi çok açık, odaya uymaz.
İpucu:
açık: Ad (yüklem görevinde kullanıldığında adlaşır.)
D
Türkiye’de de açık kalp ameliyatı yapılıyor.
İpucu:
açık (kalp ameliyatı): Adı nitelediği için sıfat
E
Açık tenli, uzun boylu bir gençle görülmüş.
İpucu:
açık (ten): Adı nitelediği için sıfat
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde renk bildiren sözcük diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A
En sevdiğim mevsimdi sarı sonbahar
İpucu:
sarı (sonbahar): Adı nitelediğine göre sıfat
B
Beyaz atlı prensim, çık artık ortaya!
İpucu:
beyaz (atlı prens): Adı nitelediğine göre sıfat
C
Mavi bir deniz saklı gülen gözlerinde
İpucu:
mavi (deniz): Adı nitelediğine göre sıfat
D
Dün gece rüyamda gördüm pembe mutlulukları
İpucu:
pembe (mutluluk): Adı nitelediğine göre sıfat
E
Bütün renkler içinde çabuk kirlenir beyaz
İpucu:
Sözcüğün farklı görevde kullanılması sorulduğunda sözcük türlerine bakarız. beyaz: Ad
Soru 6
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
sinsi (adım): Adı nitelediğine göre sıfat
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 7
Yeni bir sevda yangınına gebeydi gözlerin Her bakışın güneşten bir parçayı düşürüyor içime Bu dizelerde ad durum eki almış kaç sözcük vardır?
A
1
B
2
C
3
D
4
İpucu:
1. yangın – ı(iyelik eki) – n – a(yönelme durumu) 2. güneş – ten (ayrılma durumu) 3. parça – y – ı(belirtme durumu) 4. iç – im(iyelik eki) – e(yönelme durumu)
E
5
Soru 8
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
İpucu:
* (benim) sine – m(iyelik I. tekil) – de(durum eki) * çift – e(durum eki) * yara – lar(çoğul eki) * bu – n – lar(çoğul eki) – ın(tamlayan eki) * acı – s – ı(iyelik III. tekil)
Soru 9
blank
A
A ŞIKKI
İpucu:
Ankara – lı(yapım eki) – lar(çoğul eki)
B
B ŞIKKI
İpucu:
telefon – u(belirtme durum eki) /İyelik 3. tekil kişi ekiyle karıştırmamak için sözcüğün başına “onun” getirerek cümleyi okuyun.
C
C ŞIKKI
İpucu:
ülke – miz(iyelik 1. çoğul) – in(tamlayan eki)
D
D ŞIKKI
İpucu:
dal – gın(yapım eki) – lık(yapım eki) – ı(iyelik 3. tekil)
E
E ŞIKKI
İpucu:
çalış – ma(yapım eki) – ları(iyelik 3. çoğul)
Soru 10
Kimi zaman gerçekte somut olan bir isim, mecaz anlama gelerek soyut bir anlam kazanabilir. Bu açıklamaya uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Fuzuli’nin yazdığı aşk şiirlerini okuduk.
B
Aramızdaki buzları eritmenin zamanı geldi.
İpucu:
”buz” sözcüğü somut iken iki insan arasındaki soğukluk anlamında kullanılarak soyut anlam özelliği kazanmıştır.
C
Sıcak havalar kalp hastaları için tehlikelidir.
D
Dönem ödevinde birçok yazım hatası vardı.
E
Çadırda geceleri rüzgarın uğultusunu dinlerdik.
Soru 11
blank
A
A ŞIKKI
İpucu:
Bir adın yalın halde olması için “ad durum ekleri”nden hiçbirini almamış olması gerekir. patron – un(tamlayan eki)
B
B ŞIKKI
İpucu:
ingilizce – den(ayrılma durumu)
C
C ŞIKKI
İpucu:
insan – ı(belirtme durumu)
D
D ŞIKKI
İpucu:
güneybatıy – a(yönelme durumu)
E
E ŞIKKI
İpucu:
kirpiklerin – de(bulunma durumu)
Soru 12
Biliyorum gölgede senin uyuduğunu Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Durum eki almış ad
İpucu:
gölge – de (bulunma durum eki)
B
Soyut ad
İpucu:
haz, alem: soyut ad
C
Ad tamlaması
İpucu:
hazlar-ın alem-i: belirtili ad tamlaması
D
Çoğul ad
İpucu:
kirpik – ler – in: çoğul ad
E
Türemiş ad
İpucu:
Yapım eki almış ad yoktur. Hepsi basittir.
Soru 13
Aşağıdaki dizelerin hangisinde çoğul ad kullanılmamıştır?
A
Aşıklarda hayat gam ile tasa Böyledir kaderi, değişmez yasa
İpucu:
aşık – lar
B
Düz saçların omuzlarından aksın Mermer üzerinden geçen su gibi
İpucu:
saç – lar, omuz – lar
C
Bu akşam o kadar durgun ki sular İçimde maziden kalma duygular
İpucu:
su – lar, duygu – lar
D
Ne şair yaş döker ne âşık ağlar Tarihe karıştı eski sevdalar
İpucu:
sevda – lar
E
Yalnız okuyan yaşar, sözü derler ki doğrudur Yalnız duyan çeker, derim en doğru söz budur
İpucu:
Yoktur. (de- fiilinin aldığı -ler eki çoğul eki değildir. Çünkü çoğul eki sadece isimlere ve isim soylu sözcüklere gelir, fiillere gelmez. Bu, fiillerde 3. çoğul kişiyi bildirmek için kullanılan fiil çekim ekidir.)
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır?
A
Güçlü toplumlarda, sosyal yönü güçlü insanlar yetişir.
İpucu:
“toplum” sözü tekil olduğu halde çokluk anlamı taşıdığı için topluluk adıdır.
B
Güzel düşünceler güzel bir üslupla verilmezse sönük kalır.
C
Çocuklar, şiddet içerikli filmler izlememelidir.
D
Boyun eğmediğimiz sürece yaşlılığa yenilmeyiz.
E
Sanatçı öykücülüğümüze duyulmamış bir tını getirdi.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik hem de durum eki almış bir ad kullanılmıştır?
A
Geziden kucak kucak papatyalarla döndüler.
B
Buz gibi sudan hepimiz kana kana içtik.
C
Kasabada yağmurun şiddeti gittikçe artıyordu.
D
Düşüncelerini neden bizimle paylaşmıyorsun?
İpucu:
(senin) düşünceler – in (iyelik 2. tekil) – i (belirtme durumu)
E
Herkesin bir hayat hikayesi vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git