Paragraf Yorumu Test – 9

Paragraf Yorumu Test 31

Tebrikler - Paragraf Yorumu Test 31 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
• Bugünlerde doktorların “kana mikrop bulaşması” veya “kana iltihap karışması” dedikleri bir hastalık görülmeye başladı. Hastalığın hâlsizlik, ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtileri var. • Uzmanlar, kana bulaşarak hastalığa sebep olan tek hücreli canlıların su kirliliği yoluyla geldiğini, ayrıca klimaların nem ve soğuk etkisiyle vücutta yayıldığını saptadılar. Son yapılan çalışmalar hastalıktan kurtuluş yolunun bol ve temiz su içmenin yanı sıra organik meyve yemekten geçtiğini söylemekte. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Aynı soruna farklı iki çözüm sunmuşlardır.
B
Aynı soruna farklı gerekçeler getirmişlerdir.
C
Aynı sorunla ilgili farklı tespitler sunmuşlardır.
D
Aynı sorunun farklı sonuçlarını belirtmişlerdir.
E
Aynı soruna aynı çözümü getirmişlerdir.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
• Modern çağda dünya global bir köye dönüştü. İnsanlar, artık internet ve uçaklar sayesinde, uzaktan veya yüz yüze, kolayca etkileşime geçebiliyorlar. Toplum bilimciler, bu duruma "küreselleşme" demektedirler. • Günümüzde insanların tek tipleşmesi sonucu basmakalıp bir insan topluluğu ortaya çıkmakta. Bilim insanları bu durumun yerli kültürü sürdürmekle aşılabileceğinden söz etmekte. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
İlk paragrafta sonuçları sunulan durumun ikinci paragrafta faydaları anlatılmıştır.
B
Birinci paragrafta faydaları verilen olgunun ikinci paragrafta gerekçeleri anlatılmıştır.
C
Birinci paragrafta zararı anlatılan olgunun ikinci paragrafta sebebi verilmiştir.
D
İlk paragrafta sebep ve yararları verilen olgunun ikinci paragrafta zarar ve çözümü sunulmuştur.
E
Baştaki paragrafta oluşumu anlatılan olayın sonraki paragrafta yararları verilmiştir.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Dünyaya geldik ve bir hiçliğin ortasında bulduk kendimizi. Evet, büyüdük, çalıştık, eğlendik, nadir de olsa mutlu olduk ama yaşadıklarımızın hepsi bir hiç olacak. Ve bir hiçliğin içerisinde yaşadığımızı bilmek, insan ruhuna vurulmuş en büyük darbedir. Bu parçaya konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mutlu Olmak
B
Hiç Olmak
C
İnsan Ruhu
D
Hayatın Zorlukları
E
Onurlu Yaşam
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
• Öğrencilerin öğretmenlerine karşı sınıf içinde takındığı tavır, oluşturduğu disiplinsizlik; günümüzün en büyük sorunlarındandır. Sınıf içinde öğretmenine saygı göstermeyen bir birey, topluma entegre olmakta yüksek olasılıkla zorlanacaktır. • Öğretmenler, sınıf içi disiplini sağlayamadığında genelde sorunu öğrencide görür. Oysa bir öğretmenin sınıf yönetiminde bilmesi gereken o kadar fazla parametre vardır ki belki de öğretmen bunlardan birini bile uygulasa sorun ortadan kalkacaktır. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Önceki paragrafta saptanan bir problemin sonraki paragrafta kesin çözümü verilmiştir.
B
Birinci paragrafta nedenleri sıralanan bir olgunun ikinci paragrafta avantajları sunulmuştur.
C
İlk parçada bir olguyla ilgili belirtilen olumsuz görüş, ikinci parçada olumluya dönmüştür.
D
Önceki parçada sebepleri üzerinde durulan bir olayın sonraki parçada sonuçları üzerinde durulmuştur.
E
İlk paragrafta olumsuz sonuçları öngörülen bir olgunun ikinci paragrafta olası çözümü verilmiştir.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
• Bozkurt ve Ergenekon Destanı’nda geçen birçok olayda Türklerin Çinlilerle olan mücadelesi anlatılmaktadır. Çinlilerin entrikalarına kanıp yenik düşen Türkler, en sonunda tutsaklığa başkaldırarak genlerindeki özgürlük refleksini göstermişlerdir. • Köktürk Yazıtları'ndan birinde Bilge Kağan; Çin milletinin ipeğinin yumuşak ve sözünün tatlı olduğunu, Türklerin bu sözlere güvenirse ölüp yok olabileceğini örneklerle anlatmıştır. Yazıtlarda Köktürkler özelinde Türk milletinin hür yaşamaya ve üstünlük kurmaya olan düşkünlüğü vurgulanmıştır. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Aynı saptamayı farklı kaynaklarla açıklamışlardır.
B
Aynı olayı farklı bakış açıları ile özetlemişlerdir.
C
Farklı iki durumu farklı görüşlerle anlatmışlardır.
D
Aynı gerçeği farklı açılardan ele almışlardır.
E
Çok ayrı iki üslupla aynı kavramı sunmuşlardır.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
• Fosil yakıt tüketimi; günümüzde hava, su ve toprağı kirletip hem küresel ısınmaya neden olmakta hem de kanserojen bir yaşam ortamının oluşmasına yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl milyonlarca insanın hava kirliliğinden kaynaklı kanser vakasıyla hastanelere dolduğunu saptamıştır. • Son yıllarda petrole alternatif enerji kaynakları ortaya çıkmaktadır. Bir otomotiv şirketi yaklaşık yüz yıl önce zaten tasarlanmış olan “su ile çalışan araba”yı piyasaya sürmeyi planlıyor. Elektrik ile çalışan şarjlı motosikletin ardından “kendi elektriğini üreten yarı benzinli araç” ise çoktan yollara çıktı bile. Bir numaralı teknoloji harikası ise “güneş enerjili araç” olacak gibi görünüyor. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Aynı küresel sıkıntı için benzer çözüm yolları önermişlerdir.
B
İkinci parçada anlatılanlar ilk parçada anlatılanların çözümü gibi görülmektedir.
C
Aynı sorunun ilk parçada sonucu, ikinci parçada nedeni saptanmıştır.
D
Farklı iki evrensel problem, aynı anlatım tarzıyla ele alınmaya çalışılmıştır.
E
Birinci parçada anlatılanların nedeninin ikinci parçada anlatılanlar olduğu söylenmiştir.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Fosil incelemelerinde 450 milyon yıl öncesine kadar yaşadıkları tespit edilen ve ekosistemin omurgasız bileşenleri arasında yer alan deniz kestaneleri, kıyıdan beş bin metre derinliğe kadar olan kısımlarda yaşar; ayrıca kirliliğe karşı son derece duyarlı bir canlı olduklarından son yıllarda kirlilik tespiti çalışmalarında “biyotest canlısı” olarak kullanılmaktadır. Bu cümleden deniz kestaneleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
A
Deniz ortamı dışında da yaşam alanları bulunmaktadır.
B
Biyolojik araştırmalara göre bilinen en eski canlı türüdür.
C
Denizlerdeki kirliliğe tepki veren bir deniz canlısıdır.
D
Deniz kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla birçok ülkede çiftlik üretimine geçilmiştir.
E
Doğal ortamının dışında bir yerde yaşamını sürdürememektedir.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Kurmaca eserlerden oluşan türler, bir yaratma ürünüdür. Bu türler, bize doğrudan ya da dolaylı bir şekilde içinde yaşanılan dünyayı veriyor olmakla birlikte, bütünüyle yazarın kendi imgeleminde ürettiği bir ‘hayali oluş’ özelliği de gösterir. Bundan ötürü bu türler, içerik özellikleriyle dış dünyaya gönderme yaparken kuruluş yönüyle yazarın kendi içselliğini ön plâna çıkarır. Türlerin edebî oluşları, üslûp açısından sanatsal ya da edebî oluşlarına dayanır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine çıkarılamaz?
A
Kurmaca eserler, bize bir yönüyle gerçek dünyayı verirken bir yönüyle de hayali bir özellik gösterir.
B
Kurmaca eserler, muhteva yönüyle dış dünyaya gönderme yaparlar.
C
Kurmaca eserler kuruluş yönüyle yazarın kendi içselliğini ön plana çıkarır.
D
Kurmaca eserlerden oluşan türler, dış gerçekliği olduğu gibi yansıtırlar.
E
Bir türün edebî olup olmadığı onun üslubuna bakılarak anlaşılır.
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git