Paragrafta Yapı Test – 4

Paragrafta Yapı Test 37

Tebrikler - Paragrafta Yapı Test 37 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A
Daha sonra ülke yönetimini “İttihat ve Terakki” ele geçirmiş, siyasi kavgalarla ülke daha büyük sıkıntılar yaşamıştır.
B
Bu birleşim; romanın konusunu, dilini etkilemiştir.
C
Müziğe yakın bir ritmin, ahengin, söyleyişin ön planda olduğu ve içinde şiirsel ögelerin dışında hiçbir şey barındırmayan şiire "saf şiir" denir.
D
Dönemin siyasi sosyal olayları; romanların temasını bireysellikten kurtarmış; toplumsal temaların işlenmesini sağlamıştır.
E
Anadolu da savaşlardan son derece olumsuz etkilenmiş; her yerde, her ailede savaşın izleri görülmüştür.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Şemsettin Sami bir yazısında Avrupa dillerini öğrendikten, Shakespeare'in, Moliere'in, Racine'in, Schiller'in, Goethe’nin, Alfîeri'nin manzumelerini okuduktan sonra; leyleklerin Mecnun'un başında yuva yapmasından, Leylâ'nın mum ile konuşmasından, Ferhat’ın dağları yarmasından bahseden çirkin ve masalsı hikâyeleri yazmaya tenezzül edemeyeceğini söyler. Görülüyor ki Şemsettin Sami ... Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Batı kültürünü tanıdıktan sonra her iki kültürü kıyaslamış, nihayetinde kendi kültürüne hayranlığı daha da artmıştır.
B
İngilizceyi öğrendikten sonra Batı edebiyatını tanımış, Batı edebiyatının çirkinliklerine şahit olduktan sonra Batılı tarzda yazamayacağını dile getirmiştir.
C
böyle inanılmayacak şeyler anlatan yapıtlarımızı kaba ve çocukça bulduğu için onları uygar ve aydın kişilerin okuyamayacağı kanısındadır.
D
Batı edebiyatını temsil eden yapıtları okuduktan sonra Batı edebiyatının bir ürünü olan hikaye türünde eser veremeyeceğini açıkça dile getirmiştir.
E
bizim klasikleri Batı klasiklerinden daha fazla masalsı özellikler barındırdığı için üstün görmüştür.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Plastik, yapay olarak üretilen bir polimer türüdür ancak günlük hayatta çoğunlukla polimer kavramı yerine kullanılır. Polimerler ilk kez 1907’de yapay olarak üretildi. 1950’li yıllardan itibaren ise polimerlerin üretimi hızla artmaya başladı. Polimerler şekillendirilebilmeleri, elektrik ve ısı yalıtkanlığı sağlamaları, darbelere karşı dayanıklı, düşük maliyetli, esnek ve hafif olmaları gibi özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor. (1) Biz de benzer şekilde yapay polimerlerin keşfinden sonraki dönemi Polimer Çağı ya da Plastik Çağı olarak isimlendirebiliriz. Polimerler, çok sayıdaki küçük molekül parçalarının birbirine bağlanmasıyla oluşan çok uzun moleküllerdir. Giysilerimizin üretildiği kumaşlar, elektrik kablolarının dış kaplamaları, motorlu araçların tekerlekleri, su boruları ve daha birçok eşya polimerlerden üretiliyor. (2) Örneğin DNA molekülü, bitkilerin yapısında bulunan selüloz, nişasta, doğal kauçuk doğada bulunan polimerden bazıları. Günlük hayatta en yaygın kullanılan polimerlerden bazıları polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), polietilen tereftalat (PET) ve polivinil klorürdür (PVC). (3) Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için, I. Su, süt, içecek, deterjan ve başka sıvıların paketlenmesinde kullanılan plastik şişeler genellikle PE, PET ve PP’den üretilir. II. Tarih öncesi dönemlerde insanların araç gereç ve eşya yapımında kullandıkları malzemeler o döneme isimlerini vermişti. III. Polimerler 1900’lü yılların başında yapay olarak üretilmeye başlansa da doğal olarak bulunan birçok polimer türü var. (1), (2), (3) ile belirtilen yerlere numaralanmış cümlelerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
(I) Edebiyat çevrelerinde sıkça kullanılan bir sözcüktür imge. (II) Bir şiir terimi olarak kullanılan “imge” hakkında sanal dergilerde yüzlerce makale bulabilirsiniz. (III) Fakat bu makaleleri anlamak, imgenin ne olduğunu kavramak oldukça güçtür. (IV) Bugünlerde internette herkes sanal bir dergi açıyor. (V) Çünkü bu söz konusu makalelerin hemen hepsinde imge farklı tanımlanmış ve hepsi ona farklı anlamlar yüklemiştir. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
... nedeni, bugün Türkiye’de bu konuya gösterilen ilgiye rağmen, edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerindeki yayınların yok denecek kadar az olmasıdır. Eleştiri yöntemlerini gözden geçirmek ve bazı sanat sorunlarını -çözmek değilse de- açıklığa kavuşturmak, özellikle edebiyat öğrencileri için yararlı olacak gibi geldi bana. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Roman ve hikâye türünde eser vermemin en önemli
B
Ülkemizde gerçek anlamda eleştirmenin yetişmemesinin en önemli
C
Şiir türündeki eserlerin gençler tarafından ilgi görmemesinin asıl
D
Edebiyat öğrencilerinin üniversitelerde gerçek bir eğitim alamamasının baş
E
Eleştiri ve edebiyat kuramları derslerini böyle bir kitap halinde çıkarmamın başlıca
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir?
A
Gelin görün ki dernek büyüklerinin ilk işi, atları öldürüp yemek olmuştur.
B
Bunu belki de kendi kitabını sadece Rusların okuyacağını düşünerek yapmıştır.
C
Daha derin bakışlı düşünürler ise bir ulusun bulunduğu yerden Asya’ya postalanmasının olanaksız, dahası akıl almaz bir şey olduğunu ileri sürüyorlar.
D
Sonra bu kent, uluslararası ilan edilir edilmez ingilizler donanmalarını İstanbul önüne kondururlar.
E
Dil, binlerce yılın tecrübe ve birikimini taşıyan çok özel bir araçtır.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Program Sunucusu: (I) ---- Konuk Prodüktör: — Sinema yapımcılığı sandığınız kadar kolay değil. Biz yapımcılar senarist, oyuncu, rejisör, kameraman, müzisyen bağlantısını sağlarken bazen soğuk terler döküyoruz. Filmin yapımında rol alan her elemanın ayrı bir kaprisi olabiliyor. Üstelik yeni gelen yasayla filmlerin tek sahibi artık yapımcılar değil. Program Sunucusu: (II) ---- Konuk Prodüktör: — Bir evladın başarılı olması gibi bir duygu. İnanılmaz bir haz. Bir sürü sıkıntının yaşandığı bir sürecin ardından önce şekillenip ardından hayata atılarak hedefine ulaşan bir evlat… Tabii bir de o işte emeği geçenlere duyduğum sonsuz saygı var. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A
I. Bir yapımcı olarak stresli bir hayatınızın olduğu doğru mu? II. Filminizin sadece yurt içinde izlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
B
I. Bu sektörde mutlu musunuz, tekrar dünyaya gelseydiniz bu işi mi yapardınız? II. Oyuncularınızın başka filmlerdeki performansları konusunda ne dersiniz?
C
I. Bu kadar tecrübeli bir yapımcı olarak artık rahat bir çalışma ortamı bulabildiniz mi, emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? II. Filmlerinizin gişe rekorları kırması karşısında neler hissediyorsunuz?
D
I. Bu kadar insanı bir arada nasıl tutuyorsunuz, sihirli değneğiniz mi var? II. Filminizdeki bir şarkıcının güzel bir şarkısını duyunca neler hissedersiniz?
E
I. Filmdeki oyuncuları neye göre seçiyorsunuz, en önemli ölçütünüz nedir? II. Bir yapımcı ile oyuncu arasında nasıl bir bağ olmalı, anlatır mısınız?
7 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
7 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git