Paragraf Yorumu Test – 8

Paragraf Yorumu Test 30

Tebrikler - Paragraf Yorumu Test 30 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Orhan Veli Kanık’ın ölüm sonrasını anlattığı Ekim 1936 tarihli "Son Türkü", onun Garip öncesi şiirinin okurda karşılık bulan içten bir örneğidir. Eserde, ölüme ilişkin imgeler, aydınlık ve iyimserdir. Üstünden bir ay geçmeden Cahit Sıtkı Tarancı da "Ölümden Sonra"da aynı temayı işlemiştir. Fakat "Son Türkü"- deki bir uykudan uyanışla sevdiklerinin sesini duyup son bir türkü söyleme isteği; "Ölümden Sonra"- da boşlukta büyünün bozulması, kimsesizlik ve bir ağıt hâlini alır. "Son Türkü" yeni yaşamı kabulleniş ve selamlayıştır. "Ölümden Sonra"da derin bir umutsuzluk ve yadsıma vardır. Bu şiirin dizeleri sönmüş birer yıldızı andırır. Bu parçadan hareketle "Son Türkü" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
"Ölümden Sonra" ile yakın zamanda yazıldığı
B
Okuyucuya samimi hisler yaşattığı
C
Gözlerden ırak olma isteğini yansıttığı
D
Ölümden sonraki hayatı işlediği
E
Şairinin iyimser psikolojisini yansıttığı
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Bu parçadan hareketle "Ölümden Sonra" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Şairinin ölüm gerçeğini hazmettiği
B
Beklenenden hızlı yazıldığı
C
Yoğun bir beklenti duygusu içerdiği
D
Yalnızlık ve hiçlik hislerini yansıttığı
E
Şairinin yaşamdan bıkıp ölümü istediği
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
3. ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Dilimizde tabağımızda baharat ya da tuz kullanma işlemine ne diyoruz? Bu işlem için kullandığımız birçok fiil var: dökmek, eklemek, koymak, ilave etmek, katmak, ekmek, serpmek… Fakat bunlar içinde benim en sevdiğim kelime serpmek, en rahatsız olduğum ise dökmektir. Bir şeyi niye dökelim ki! Yeterince serpelim. Benim fikrim bu yönde olsa da kimimiz yaşamını “serperek” kimimiz “dökerek” sürdürür. Lüks ama az yaşayıp mesut olmayanlar olduğu gibi serpmekle yetinip mesut ve uzun yaşayanlar da vardır. Ama şu unutulmamalıdır: İnsanların kullandığı kelimeler, hayata bakış açısını özetler. Dünya görüşümüz eylemlerimizi, eylemlerimiz de tekrar dünya görüşümüzü oluşturur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Sözcüklerden ibaret dünyamız, gerçek dünyamızı yansıtan bir ayna gibidir.
B
Yaşamın bize neler getireceğini çoğu zaman bilemeyiz.
C
Önemli olan kafa yapımız değil, yaşamdan umutlu olmamızdır.
D
Bize ait olan şeyleri bilir ve bulursak hayattan tat alırız.
E
Problemlerden uzak durmak, hayattan aldığımız zevki artırır.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Kelimelerin zihniyetle olan bağlantısına
B
Aynı durum için kullanılan farklı sözcüklere
C
Fikirlerin eylemlere olan etkisine
D
Tasarruf etmenin vücut yapısına etkisine
E
Yetinmeyi bilenin mutlu olabildiğine
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
5. ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Kimi kelimeler, hayli zaman tez ve makalelerde alıkoyulmalarının ardından nedensizce ve aniden, medyada ve toplumda çokça kullanılma şansını bulur ya da şanssızlığına uğrar. Son derece felsefe tadı veren ve Eski Yunan’dan gelen kökeniyle Platon’u hatırlatan metafizik sözcüğü de bu saptamayı örneklercesine karşımızdadır. Yunancada “doğa üstündeki bilimler” demek olan metafizik, felsefe için çok önemlidir. Hegel ile birlikte metafizik irade dışılık ve bilinç dışılık ile anlamdaş hâle gelmiştir. Dolayısıyla günümüzde metafizik, duyularımızla değil sezgilerimizle ulaşılabilen bilgiye ulaşma yolunu ifade etmektedir. Yaygın ve kirli jargonda ise an itibarıyla enformasyon zehirlenmesi yoluyla bulamaç olmuş bir terim olmuştur. Her anlama geldiği için anlamsız hâle gelmiştir. Bu parçada altı çizili sözle metafizikle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Felsefenin geçmişindeki işlev ve değerini muhafaza edemediği için yaygınlığını yitirmiştir.
B
Kritik bir düşünce teriminden popüler ve değişken anlamlar taşıyan kullanışlı bir sözcüğe devşirildiği
C
Farklı bilimlerin kapsamında olduğu için tarifinin güçleştiği
D
Yaygın hatalı kullanımı sebebiyle gerçek anlamını kaybettiği ve anlam karışıklığına uğradığı
E
Toplumsal ve medyatik ortamdaki farklı kullanımı yüzünden felsefedeki anlamının değiştiği
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Hegel sonrasında metafizik, kişilerden ziyade toplumla ilgilenmiştir.
B
Günümüzde metafizik, beş duyunun dışında algılanabilen bilgiye ulaşma yolu demektir.
C
Platon dönemi felsefesindeki metafizik ile günümüzdeki metafizikten farklı şeyler anlaşılmaktadır.
D
Basında, sosyal yaşamda ve popüler üslupta metafizik ifadesinin yaygınlığı, ifadenin iletişim niteliğini düşürmüştür.
E
Sonradan yaygınlaşan bazı kavramlar gibi yaygınlaşma sebebi meçhuldür.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
• Yeryüzünde birçok melez hayvan yaşamaktadır. Bu hayvanlardan en bilineni katırdır. Katırın anne ve babası at ve eşektir. Fakat son on yıldır bu melez hayvanlar listesine bir hayvan daha eklendi: kaslan. Kaslan ya da dünyaca bilinen ismi ile “liger”ın ebeveynleri ise aslan ve kaplan. Biri Afrika, diğeri Asya kökenli olan bu iki hayvanın göçler sırasında bir araya geldiği tahmin ediliyor. • Avustralya’da bir hayvanat bahçesinin on yıl önce yeni birkaç misafiri oldu: kaslanlar. Kaslanlar, aslan ve kaplandan türemiştir. Aslan ve kaplandan daha iri yapılı olan bu hayvanların iki tarzı var. Birincisini çizgisiz ve yelesiz, ikincisini çizgili ve yeleli gibi düşünebilirsiniz. Bu dev hayvanların bir ilginç özelliği ise atalarının aksine insan canlısı ve bir kedi kadar evcil olmaları. Bu ilginç üreme olayını araştıran resmî kurumlar, olayda hayvanat bahçesi görevlilerinin ciddi ihmalini saptamıştır. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Aynı sonucu farklı sebeplere dayandırmışlardır.
B
Aynı sonucu aynı sebeplere dayandırmışlardır.
C
Farklı sonucu aynı sebeplere dayandırmışlardır.
D
Farklı sonucu farklı sebeplere dayandırmışlardır.
E
Aynı sonucun farklı sorumlularına değinmişlerdir.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
• Sindirim sistemimizde oluşan hazımsızlık, tükettiğimiz karbonhidratın yapaylığındandır. Karbonhidratın içindeki katkı maddelerinin midede şişkinlik ve yanma oluşturması, geceleri uykusuzluğa da yol açmaktadır. • Sindirim problemlerinin temel sebebi hareket eksikliğidir. Hareket etmeyen vücudun kas sistemi çalışmayınca mide de gerekli salgılarını geç devreye sokmaktadır. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Ortak bir mantıkla aynı noktaya varmışlardır.
B
Aynı sorunu, farklı sebeplere bağlamışlardır.
C
Benzer sorunları farklı üsluplarla ele almışlardır.
D
Aynı anlatım tarzıyla aynı çıkarımlara gitmişlerdir.
E
Aynı varsayımı farklı yanlarıyla sunmuşlardır.
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git