Cümlenin Ögeleri Online Deneme Sınavı

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Sizlere Cümlenin Öğeleri İle İlgili 15 Adet Çözümlü Deneme Sınavı Hazırladım. Soruları Çözdükten Sonra Sorulardaki Şıkların Çözümleri Doğru Şıkta Verilmemiş İse Diğer Şıklara Bakabilirsiniz. Bir Cümleye Yöneltilen Sorulara Yanıt Olan Sözcük Ya da Sözcük Öbeğine Öge Denir. Her Öge Bir Sorunun Yanıtıdır. Cümlenin Öğelerini Doğru Bulabilmek İçin Birtakım Kuralları Bilmek Gerekir. Bu Kuralları Konu Anlatımlı Kitaplarınızda Bulabilirsiniz. Bu Kurallar Bilinmezse Ögelerin Bulunması Zorlaşır.

Cümlenin öğelerini bulurken şunlara mutlaka dikkat et genç:

 • Deyimleri ayırma
 • Tamlamaları ( isim ve sıfat tamlamaları) ayırma yani bir bütün olarak al (“Çok safsın” dersem ayırma çünkü sıfat tamlaması; ama “çok konuştum” dersem ayır ve “çok” a zarf de, burda tamlama falan yok. )
 • Birleşik fiilleri ayırma ( yardım etti)
 • Sözcük gruplarını ayırma ( isim fiil grubu, edat grubu vs)
 • Bir ögenin ana yükleme mi yoksa fiilimseye mi bağlı olduğunu iyi düşün. Eğer o öge ana yükleme bağlıysa ayır, önündeki fiilimseye bağlıysa fiilimsiyle bir bütün olarak al. ( “Beni aldattığını yeni öğrendim” bu cümlede “beni” nesne olarak alamayız; çünkü “beni” sözcüğü ana yükleme (öğrendim) değil, fiilimsiye (aldattığını) bağlıdır. )
 • Bu kuralları öğren, aşağıdaki testi çöz,  KPSS’den harika bir puan aldığını ve atandığını 10 dakika boyunca hayal et, sonra tekrar derse başla.

Başarılar Dilerim Genç.

Cümlenin Öğeleri Online Deneme Sınavı

Tebrikler - Cümlenin Öğeleri Online Deneme Sınavı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan bellidir?
A
Şiirlerin imgelerle dolu olması, şiiri iyice anlamsız kılıyor.
İpucu:
anlamsız kılıyor / Yüklem Anlamsız kılan ne? / şiirlerin imgelerle dolu olması / Özne
B
Masal, mesel kelimesinin farklı bir söylenişidir.
İpucu:
Masal (Özne), mesel kelimesinin farklı bir söylenişidir. (Yüklem)
C
İki insanın gerçekten dost olabildiği ülkede uygarlık vardır.
İpucu:
vardır / Yüklem Var olan ne? / uygarlık / Özne
D
Sanatçıların çoğu ilgisizlikten değil, anlaşılmamaktan yakınır.
İpucu:
Eylemi yapan sorulduğunda, kişi öznesini, yani yükleme sorulan “kim” sorusunun cevabını bulmaya çalışırız. yakınır / Yüklem Yakınan kim? / sanatçıların çoğu / Özne
E
Çok sayıda kitap yayımlanması, onların değerlendirilmesini güçleştirir.
İpucu:
güçleştirir / Yüklem Güçleştiren ne? / çok sayıda kitap yayımlanması / Özne
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A
Dildeki gelişmeler / yavaş yavaş ve belli kurallar çerçevesinde / olur.
B
Her yazısında sanat çevrelerinin karşı olduğu görüşlerini açıklamaktan / çekinmedi.
C
Ön yargılarımdan / kurtulduğumda / uzunca bir bocalama devresi / yaşadım.
İpucu:
D
Hayatın zor yanları olduğu gibi yüzeysel yanları da / vardır.
E
Şairin her dizesi / doyumsuz bir yudumla / içiliyor.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır?
A
İyi bir eleştirmen, eseri iyice incelemeden eleştiri yazmaz.
İpucu:
blank
B
Başarılı, çalışkan insanlar emeklerinin karşılığını fazlasıyla alır.
C
Anlatacağı konunun inceliklerini kavrayamayan biri konuyu anlatmakta yetersiz kalır.
D
Karşılıklı çıkarların korunmadığı bir ilişkide gerçek sevgi yoktur.
E
Her zaman, doktorun reçetesi, hocanın muskasından önce gelir.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmamıştır?
A
Yazarın psikolojik ve sosyal gerçeklik taşımayan edebi eseri yok gibidir.
B
Televizyon yayınlarının sinemaya olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum.
İpucu:
blank
C
İnsanın severek yaptığı, sevdiği her şey sanattır.
D
Röportaj, temeli insana, insan sevgisine dayanan bir anlatımdır.
E
Halkın zevkiyle, dil bilimcilerin zevki çatışmaktadır.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin sayısı bakımından farklıdır?
A
Genç kuşak şairlerinin dilde yarattıkları boşluğun karşısındayım.
İpucu:
blank
B
Deniz kenarındaki genç, açık kumral saçlı ve beyaz yüzlü bir delikanlıydı.
C
Köye ve köylüye yönelişin ilk bilinçli ürünü Yaban’dır.
D
Türk köylüsünün içinde bulunduğu durum vurgulanmıştır.
E
Köylünün maddi ve manevi sefaleti anlatılmıştır.
Soru 6
Aşağıdaki sorulardan hangisi cümlenin farklı bir ögesini buldurmaya yöneliktir?
A
Dilde özleşme şiiri neden zayıflatsın?
B
Bulmacanın yaygınlaşmasının nedenlerini sayar mısınız?
İpucu:
Neden, niçin ve nasıl sorularının cevabı zarf tümlecidir. Ancak B seçeneğinde soru anlamı neden sözcüğünde değil “mı” edatındadır. Bu seçenekte soru “sayar mısınız”dır, cevap da “sayarım veya saymam” şeklinde olur. Dolayısıyla soruya verilen cevap bize yüklemi bulduracaktır.
C
Yazarı değerlendirirken niçin onun kişiliğini de irdelediniz?
D
Sizce şiir dili nasıl olmalıdır?
E
Toplumsal olayları anlatan eserler niçin çok sevilir?
Soru 7
“İlk şiirleri …. .” Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem olur?
A
aykırı bulunduğundan çok eleştiri topladı.
B
önemli edebiyat dergilerinde yayımlandı.
C
Garip akımının etkisiyle yazılmıştı.
D
getirdiği yeniliklerle edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırdı.
İpucu:
blank
E
söz sanatlarından uzak, sade bir üsluba sahiptir.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne…ne” bağlacı dolaylı tümleçleri birbirine bağlamıştır?
A
Sanat ne akla ne de mantığa aykırıdır.
İpucu:
blank
B
Yaşananları ne gazeteler ne dergiler yazdı.
C
Baskıcı eğitim çocuklarda ne benlik ne kişilik bıraktı.
D
Ne annen ne de ablan bu işin üstesinden gelebilir.
E
Ne çocuğu götürdü ne kendi gitti.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?
A
Öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilecek oyuncaklar satın alın.
B
Kestiğiniz kağıtların üzerine beraberce rakamlar yazın.
C
Eserlerinde insanı ve onun yaşadığı çevreyi bir bütün olarak ele alır.
D
Sanat ve bilimin amaçları aynı, yöntemleri farklıdır.
İpucu:
blank
E
Aynı programı yeni bir kanalda, farklı bir isimle yayınlıyor.
Soru 10
Bir çocuğa özgü bu tepkileri erişkin kişilerin göstermesini anlayamadım. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A
Özne – Yüklem
B
Nesne – Yüklem
İpucu:
Bir çocuğa özgü bu tepkileri erişkin kişilerin göstermesini (Belirtili Nesne (ben neyi anlayamadım)) / anlayamadım.(Yüklem)
C
Dolaylı Tümleç – Yüklem
D
Dolaylı Tümleç – Özne – Yüklem
E
Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem
Soru 11
“Okurun eserden düşünsel bir zevk almasını sağlar.” Aşağıdakilerden hangisi öge dizilişi bakımından bu cümleyle aynı değildir?
A
Yazarın okura güven vermesi gerektiğini savunur.
B
Genç şairlerin dilde başıboşluk yarattığını düşünüyor.
C
Yapay bir şiir ortamı yaratılmış olmasından şikayetçiydi.
İpucu:
Okurun eserden düşünsel bir zevk almasını (Belirtili Nesne) / sağlar. (Yüklem) Yapay bir şiir ortamı yaratılmış olmasından (Dolaylı Tümleç "Neyden") / şikayetçiydi. (Yüklem)
D
Eğitimde etkin yöntemler kullanılmadığını iddia etti.
E
Sanatın, sanatçının halkla bütünleşmesini arzu ediyoruz.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A
Gerçekçilik akımının hazırlayıcısı olmuştur.
B
Gerçek şairlerin değeri mutlaka anlaşılır.
C
Folklor ürünleri yeterince araştırılmıyor.
D
İnsanın sözcük dağarcığını geliştirmesi gerekir.
İpucu:
blank
E
Bilgisayar bağımlılık yaratabilir.
Soru 13
 Aşağıdaklerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A
Teknik buluşlar / insanların tembelleşmesine / neden olmuştur.
B
Çağdaşlaşmanın temelini / ekonomik kalkınma / oluşturmaktadır.
C
İlk çağda /toplumlarda hak ve hukuk gibi kavramlar / yoktu.
İpucu:
blank
D
Roman / bütün bilimlerden ve sanatlardan faydalanan bir türdür.
E
Subay olmak / bana / titiz olmayı / öğretmiştir.
Soru 14
“Düzenli kanunları bulunmayan toplumlarda yasal olmayan işler her zaman görülür.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A
Özne
B
Yüklem
C
Zarf Tümleci
D
Belirtili Nesne
İpucu:
blank
E
Dolaylı Tümleç
Soru 15
“Gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmek için eğitim kurumlarında Batıyı örnek almalıyız.” Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A
Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci – Nesne – Yüklem
B
Zarf Tümleci – Nesne – Yüklem
C
Özne – Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem
D
Dolaylı Tümleç – Özne – Yüklem
E
Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Nesne – Yüklem
İpucu:
blank
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git