Paragraf Yorumu Test – 5

Paragraf Yorumu Test 27

Tebrikler - Paragraf Yorumu Test 27 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Modern çağda; sporda, sanatta, ticarette, endüstride ve diğer bütün iş sektörlerinde amacımız ruhsal doygunluğa ulaşırken bir problemle de karşılaşmamak. Oysa çok büyük işler başarıp alanında uzman olan iş, spor, sanat, bilim ve devlet adamları; istikrar ve gayretle ulaştıkları başarılara sevinirken başarıyı getiren sürecin içinde hissettikleri sancıları ve törpüledikleri pürüzleri de anmayı ihmal etmezler. Ne kadar da tutarsız iki durum değil mi? Kendi hayatımızdaki münasebetlerimizde her şey yolunda giderken istemsizce çıkardığımız sorunlar bu tutarsızlık düğümünün çözümü galiba. Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisidir?
A
Süreçteki sürpriz sorunları çözmek, neticenin kıymetini artırır.
B
Gerçek mutluluk, zahmet çekmeden ve zorlanmadan hedefe ulaşmaktır.
C
Yersiz, gayriihtiyari ve refleksle çıkarılan sıkıntılar; hedefe ulaşmayı kolaylaştırır.
D
Psikolojik tatmine ulaşırken hem o yoldaki güçlükleri yenmek hem de sonuç mühimdir.
E
Farklı seviyelerdeki zorluklarla savaşmak, problem çözme kabiliyetini geliştirir.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Ergenlik çağındaki bir insan, psikolojik yapısının normal seyri dolayısıyla sürekli var olan başarılı olma isteğini doyurma maksadıyla yaptığı yüksek motivasyonlu her spor faaliyeti kanalıyla, o maksadın neticesiyle karşılaştırılamayacak derecede köklü ve kesin kas gelişimi sağlar. Bu cümlede ergenlik çağındaki insanlarla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başarılı olma isteklerinin gayriihtiyari olduğu
B
Başarılı olunca özgüvenlerinin arttığı
C
Belli bir süre sonra bu isteğin sona ereceği
D
Yeterli spor olanağının sunulması gerektiği
E
Spor sürecinin başarıdan önemli olduğu
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Ali Rıza Bey de öğle yemeğine çıkmayan memurlardandı. Alüminyum bir sefertası içinde getirdiği kuru köftesiyle yeşil zeytinlerini yerken gayriihtiyari bu konuşmayla alâkadar olmuş, işittiği şeyler iştahını kesmiş, çatalını bırakarak başını kaldırmıştı. Misafir, bir kabahat işlerken yakalanmış gibi mahcuptu; fakat bozulduğunu belli etmek istemedi. Gülümseyerek: — Beyefendi, bu sözlerim herhalde hoşunuza gitmez, dedi, fakat ne yapalım ki hakikat... Ali Rıza Bey, mektep çocuğu mahcupluğu ile cevap verdi: — Bilirsiniz ki kimsenin fikrine karışmam, keyfinize ve menfaatinize uygun olan her şeyi yapmakta serbestsiniz. Ancak müsaade ederseniz size başka bir cihetten sitem edeceğim. Kendi köşesinde çalışan, belki de kendi hâlinden, hayatından memnun olan insanlarda olmayacak birtakım arzular ve isyanlar uyandırmak doğru mu? Vicdanınızdan eminim... Düşünürseniz bana hak vereceksiniz. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Hâkim bakış açısından yararlanılmıştır.
B
Psikolojik betimlemeler yapılmıştır.
C
Kişiler tartışma tekniği ile diyalog kurmuştur.
D
Zaman unsuru belirgin biçimde kullanılmıştır.
E
Öyküleyici, betimleyici ve tartışmacı anlatım bir arada verilmiştir.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. "Bayan Daisy’nin Şoförü", Alfred Uhry’nin kendi anneannesi Fox ve anneannesinin şoförü Will Coleman’dan esinlenerek kaleme aldığı bir senaryonun ürünüdür. 1989 yapımı olan film, ölen eşinin büyük varlığıyla yaşayan emekli bir kadın öğretmen olan Bayan Daisy’nin sergilediği aşırı tutumluluğun cimriliğe evrilmesi ile başlar. Bu yaşlı, zengin ama cimri kadının, şoföre ihtiyacı olduğuna ikna olmadığı için şoför adayı Hoke’u işe almaya yanaşmaması üzerine Hoke’un verdiği şu cevap filmin önemli repliklerinden biri olmuştur: “Size iyi bir şoför lazım bana da iyi bir iş!” En başta yıldızı bir türlü barışmayan bu ikili, filmin sonuna doğru çok iyi iki dost olur. Film, bir siyahi olan Hoke üzerinden ırkçılık ve modern kölelik sistemlerini eleştirir. Film, izleyiciye sürekli “Peki ya sonra?” dedirtip bir türlü gereken gerilim ve çözüme ulaşamadığı için eleştirilmiştir. Bu durum, hazza ve tüketime dayalı film endüstrisinin mantalitesine uymamaktadır. Hâlbuki filmin orijinalitesi tevazuundan gelmektedir. Bu parçada söz edilen filmin eleştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Keyfi ve sarf etmeyi temele alan sinema sektörünün kafa yapısına hizmet etmemesi
B
Senaristin kendi hayatına dair kesitleri sunması
C
Gülmece unsurlarını kullanmamış olması
D
Aksiyon ögelerine yer vermemesi
E
Teknik açıdan merak duygusunu doyuracak bir seyir sergilememesi
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Film tat vermediğinden dikkat çekicidir.
B
Eserin ayrıksılığının nedeni monotonluğudur.
C
Yapıt, gösteriş kaygısı taşımadığı için eşsizdir.
D
Bu yaratı, sıradan olmasından ötürü özgündür.
E
Söz konusu ürün son derece niteliksizdir.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Söz konusu filmle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A
Gerçek hayattan ilham alınarak yazılmıştır.
B
Bayan Daisy tutumları gelişen bir karakterdir.
C
Zaman zaman izleyicinin dikkati çekilmiştir.
D
Popüler film tekniklerine uygun bir eserdir.
E
Bütün dünyaya vermek istediği bir ileti vardır.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Bir yaratı; genelde ruh dünyamızdaki ve zihnimizdeki sıra dışı his ve fikirlerin mat, renksiz bileşenlerinin ta kendisidir. Bu bileşenler, kompleks ve çok tabakalı bir birleşimden ayrılmıştır. Yaratı, sanatçının ilham aldığı bu kompleks ve çok tabakalı birleşim, yazarın zihin ve ruhunda kullanılmaya hazır biçimde bekler. Fakat sanatçıyı zora sokan şey, söz konusu birleşimin içinden bir tanecik bileşeni kullanarak kendini sınırlamaya mecbur oluşudur. Bu parçaya göre sanatçıyı zora sokan şey nedir?
A
Sanatçının ruhundaki ona ilham veren birleşenlerin sade yapıda olmaması
B
Lirik bir tarzla sunduğu yaşanmışlıklarının yeterli değeri görmemesi
C
Yazarın ruhunda kullanılmaya hazır bekleyen birleşimlerin, eserlerin ölümsüzlüğüne yetmemesi
D
Sanatçının ruhundaki çok katmanlı birleşimi eserlerine kısıtlı şekilde aktarabilmesi
E
Eserin özünü ve kıymetini belirleyen ölçütlerin yazarın özgürlüğünü fazla kısıtlaması
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Yeni dünyanın bulunması evresinde ortaya çıkan kolonileştirme ve emperyalizm esnasında Avrupalıları, Kızılderili otoktonlara karşı avantajlı ve galip kılan faktörlerden biri de Orta Çağ’daki savaşçıları anlatan eserlerden kaynaklanan yüksek motivasyonlarıdır. Söz konusu eserler, hem Amerika ve Avustralya ile bağdaşan sıra dışı ve etkileyici betimlemeleriyle hem de canı pahasına mücadele edip onurlanma mantığına dayanan ima ve atıflarla, yayılmacı felsefeye tesir etmiş; bu anlayışı pekiştirip görüşün yaşamasını sağlamıştır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Söz konusu eserlerde, canını ortaya koymanın onurlu bir tavır görüldüğü
B
Bu eserlerin işgalci-yerli münasebetinden bağımsız algılanmasının lüzumu
C
Yayılmacı hareketlerin söz konusu eserlerin konusunu oluşturduğu
D
Mevzubahis eserlerde, yerli halkların mistik gelenek ve ayinlerine yer verildiği
E
Yayılmacı karakterin oluşturulmasında zikredilen eserlerin önemli etkisinin olması
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git