Kelime (Sözcük) Grupları Test Çöz

Son zamanlarda gerek TYT gerek KPSS sınavlarında kelime grupları ile illgili sorular çokça çıkmaktadır. ÖSYM sözcük grupları konusunu seviyor anladığımız kadarıyla. Sözcük grupları konusunu iyi öğrendiğinizde cümlenin öğeleri konusunu da çok iyi anlamış olacaksınız. Peki kelime grupları konusu içinde hangi alt başllıklar var? Sayalım: Sıfat Tamlaması, İsim – Fiil Grubu, Sıfat – Fiil Grubu, Zarf – Fiil Grubu, Edat Grubu, Bağlama, Aitlik, Unvan, Ünlem, Sayı Grupları…

Kelime Grupları Test 96

Tebrikler - Kelime Grupları Test 96 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, O mücella çehreni izleseydim ebedî, II. Zaman, ayaklarımda tükendi adım adım, Heyûla, bir ağ gibi ördü rüyalarımı III. Yenilgi, ilmek ilmek düğümlendi tarihe, Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. IV. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin, Sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. V. Melekler sağnak sağnak gülümser maveradan, Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, Numaralanmış dizelerden hangisinde hem edat grubu hem de tekrar grubu vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Hem kendinize karşı hem de başkalarına karşı fark edilir sağlam bir duruş sergilemek için istemediğiniz şeylere "Hayır!" demeyi öğrenmelisiniz. Bu cümlede aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin örneği yoktur?
A
Bağlama grubu
B
Edat grubu
C
İsim - fiil grubu
D
Sıfat tamlaması
E
Belirtili isim tamlaması
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Kimse ile alay etme, asla kimseyi küçük düşürme, kalbinin en ücra köşesinde bile yapma bunu. İnsan yaşamı alaya alınmayacak kadar hüzünlü ve ciddidir. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi, yukarıdaki parçada altı çizili kelime gruplarından biri değildir?
A
Birleşik fiil
B
Edat grubu
C
Sıfat tamlaması
D
İsim tamlaması
E
Bağlama grubu
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
I. Neyse ki kötü günlerin iyi tarafları da vardır. II. İnsanın en büyük zaafı hemen pes etmesidir. III. Elindekinin değerini bilen bu hayatın tadını çıkartır. IV. Unutulmamalıdır ki gerçek sevginin özü güçlü saygıdır. V. Özgür ruhumun dalgalarıyla kaderin ördüğü ağlar arasında kaybolmuştuk. Numaralanmış cümlelerden hangisinde belirtili isim tamlamasının tamlayanı da tamlananı da birer sıfatla nitelenmiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
İnsanoğlu, doğduğu andan son kalp atışına dek yaşadığı her şeye "kader" demiş. Kimileri bu kaderi bir yaratıcının belirlediğine inanmış kimileri de Mireler’in elindeki birkaç düğüme. Peki gerçekte nedir kader? Eğer bu dünyada yaşanan her şey bir kaderse burada anlatılanlar da kaderimizin parçasıdır. Ben tesadüflere inanmam. Çünkü tesadüf değildir bizleri bir araya getiren kaderdir. Yukarıdaki parçada altı çizili kelime grupları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Sayı grubu
B
Sıfat-fiil grubu
C
İsim tamlaması
D
Sıfat tamlaması
E
Edat grubu
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Ey eski günler(I), artık bana yaklaşmayınız; Ey hayaller(II), vurmayın kalbimin sert taşına. Bütün bir hayat bile değmez bir gözyaşına(III), Ruhumun dalgaları(IV), köpürüp taşmayınız(V). Bu şiirde, numaralanmış sözlerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A
I. söz sıfat tamlamasıdır.
B
II. söz ünlem grubudur.
C
III. söz birleşik isimdir.
D
IV. söz isim tamlamasıdır.
E
V. söz zarf-fiil grubudur.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Kendi kendine yalan(I) söyleyip yalanını ciddiye alan insan sonunda ne kendinde ne etrafta(II) gerçeği seçe- mez olur. Böylece hem kendisine hem başkalarına(III) saygısızlık eder(IV). Saygının olmadığı yerde sevgi de kaybolmaya başlar. Bunun boşluğunu doldurmak, gönül eğlendirmek için(V) kendini çeşitli ihtiraslara, kaba zevklere bırakır, ahlaksızlığını hayvanlığa vardırır. Bu parçada, numaralanmış kelime gruplarından hangi ikisinin çeşidi aynıdır?
A
I ve V
B
II ve III
C
III ve IV
D
IV ve V
E
II ve V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak içinde verilen kelime grubunun adı ayraç içinde doğru verilmemiştir?
A
"Oğlunu hayatın en zorlu koşullarına alıştırmak" istiyordu. (İsim-fiil grubu)
B
"Hayattan ders almış" insanlar, aynı hataları yeniden yapmazlar. (Sıfat-fiil grubu)
C
"Salgın sebebiyle insanlar dışarı çıkmayınca" esnaf da iş yapamadı. (Zarf-fiil grubu)
D
İlkbaharda dağlardaki karların erimesiyle ırmak "gürül gürül" akıyordu. (Tekrar grubu)
E
"Anneme göre" komşunun çocuğu hep ders çalışıyor. (Bağlama grubu)
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Nuran Hanım, etrafında pek sevilen biriydi. Biraz çenesi düşüktü ama sohbeti tatlıydı ve sözüne sadıktı. Her ne kadar arada bir ağzını bozsa da sevimliliği bu kötü tarafını kapatıyordu. Bu parçada aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin örneği yoktur?
A
Unvan grubu
B
İsnat grubu
C
Vasıta grubu
D
Bulunma grubu
E
Yaklaşma grubu
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Size bir şey söylesem gülersiniz. Birkaç kez sokakta kibar bir kadınla konuşmayı aklımdan geçirdim. Doğaldır ki bu konuşmalar sadelik içinde, çekine çekine, saygılı ve içim ateşten yanarak yapılacaktı. Ona yalnızlıktan kahrolduğumu, hiçbir kadınla tanışmadığımı anlatarak beni yanından uzaklaştırmamasını isteyecek; benim gibi umutsuz bir erkeğin dileğini reddetmesinin kadının şanına yakışmayacağını söyleyecektim. Ondan bütün dileğim, bana kardeşçe söyleyeceği tatlı iki sözcük, evet iki sözcük olacaktı. Ağzımı açar açmaz beni kovmamasını, sözlerime inanarak dinlemesini, canı isterse söylediklerime gülebileceğini, bana yanıt vermesini, iki söz, yalnızca iki söz söylemesini, ondan sonra da bir daha görüşmeyeceğimizi bildirecektim. Bakın gülüyorsunuz. Zaten ben de bunun için anlatıyorum. Bu parçadaki altı çizili kelime grupları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Zarf-fiil grubu
B
Sıfat-fiil grubu
C
Deyim
D
Edat grubu
E
Tekrar grubu
10 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git