Paragraf Yorumu Test – 4

Paragraf Yorumu Test 26

Tebrikler - Paragraf Yorumu Test 26 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğruyu söylemeye gelmezmiş; birtakım doğruları yaymamak, çokluktan, kamudan gizlemek gerekmiş. Peki ama bir doğruyu söylememek, gizlemek, yayılmasını önlemeye çalışmak o doğrunun yerinde duran yalanı sürdürmek demek değil midir? Yalanı, yalan olduğunu bilerek sürdürmeye hakkınız var mıdır? Bu yalanlar kutsalmış, onlara dokunmaya gelmezmiş. Bir şeyin yalan olduğunu anladık mı kutsallığına inanmıyoruz demektir. Bunun için “kutsal yalan” sözü bir şeyin hem köşeli hem de yuvarlak hem katı hem de biçimsiz olduğunu söylemek gibi bir saçmadır. Bu parçada yazar hangi görüşe karşı çıkmaktadır?
A
Her doğruyu söylemeye
B
Kutsal değerlere dokunmaya
C
Yalanı açığa çıkaranlara
D
Bazı doğruları gizlemeye
E
Kutsal yalanlara inanmayanlara
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Şair, farklı ve ilginç imgelerle süslenmiş özgün şiir yazayım derken garip ve gülünç olmamalıdır. Evet, imge bir hayaldir; bir durumun özgün ve öznel yorumudur ama onun kendi içinde de bir mantığı olmalıdır. Edebiyatımızda 2. Yeniler olarak bilinen ekole mensup pek çok şair farklı olmak adına öyle anlaşılmaz ve saçma imgeler uydurmuşlardır ki bazen gülünç duruma düşmüşlerdir. Gerçi bazı şakşakçılar bu mantıktan uzak kelime dizilerinde derin anlamlar olduğunu, bu şiirleri herkesin anlayamayacağını iddia etmişlerdir ama iddialarına kendileri de inanmamıştır. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A
İmgenin temelde hayale dayanması onun mantıksız olacağı anlamına gelmez.
B
Özgün imgeler ortaya koymak, komik olmayı gerektirmez.
C
2. Yeniler mantık dışılıklarıyla Türk şiirine hiçbir katkıda bulunmamıştır.
D
2. Yeniler, özgünlük uğruna uydurma imgeler kullanmışlardır.
E
2. Yenilerin uydurduğu imgeleri kimileri derin anlamlar olduğu gerekçesi ile desteklemiştir.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Bilim dili; bütün bilim dallarının araştırılmasında, eğitim ve öğretiminde kullanılabilen, bunun için gerekli terimlere ve zengin bir kelime kadrosuna sahip olan dildir. "Bilim dili en basit tanımı ile bir dilin genel kültür dilinden az çok ayrılan, çeşitli bilim dallarının, teknik ve sanat alanlarının gerekli kıldığı söz varlığını, üslûp ve anlatım özelliklerini ve terim ihtiyacını karşılayabilen bir dil demektir. Her bilim dalının dildeki genel kavramlar dışında özel kavramların karşılığı olan bir hayli terime de ihtiyacı olduğu için bilim dili bir bakıma "kültür dili + terimlerin oluşturduğu özel bir dil" olarak da tanımlanabilir." Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Bilim Dili
B
Kültür Dili
C
Eğitim ve Öğretim
D
Terimler
E
Söz Varlığımız
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Bir milletin bütün tarihi boyunca edindiği kültürü, değer yargılarını ve hayat tecrübelerini sinesinde toplayan, onu koruyan ve yaşatan kutsal bir hazinedir dil. O, sadece iletişim aracı olarak düşünülmemelidir. İletişim aracı olma niteliği yanında dilin hem fert hem de millet için daha önemli olan yönü; kültürel kimliği belirleyici, sonraki nesillere aktarıcı ve koruyucu olan yönüdür. Milletin iç dünyasını, ruhunu yansıtan dil, kişilerin mensubiyetlerinin, milletlerine olan bağlılıklarının da belirleyicisidir. Kişiyle kişinin bağlı bulunduğu millet arasındaki en sağlam bağ, dil ile sağlanır. Yukarıdaki paragrafta dilin hangi yönü üzerinde durulmamıştır?
A
İletişim aracı olması
B
Kültür taşıyıcılığı
C
Değer yargılarını yaşatması
D
Fert ile onun mensup bulunduğu millet arasında bağ kurması
E
Ana dilde eğitim verilmesi
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Her çeşit bilim dalında eğitim ve öğretimin ana dille yapılması, bilimde ilerleme için temel şarttır. Yabancı dille yapılan bir eğitimle bilimde ilerlemek, gelişmek, yaratıcı olmak mümkün değildir. Yaratıcılık kişinin, ulusun ve toplumun en derinliklerinden gelen bir güçtür. Bu gücün gelişmesindeki en önemli etken ise kişiliğin ve kültürün derinliklerinden gelen serbest çağrışımı destekleyecek olan anadildir. Yukarıdaki parçada yazar aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır?
A
Bilimde, teknikte daha da ileri gitmek için okullarda yabancı dil eğitimi verilmelidir.
B
Yaratıcılık, anadilde verilen eğitim sayesinde gelişir.
C
Bilim ve teknikte çağdaş medeniyetlerin seviyesine ulaşmak anadilde verilen eğitimle mümkündür.
D
Yabancı dille yapılan eğitim sayesinde bilimde ve teknikte ilerleyebiliriz.
E
Daha başarılı ve yaratıcı gençlerin yetişmesi, Türkçenin çok iyi öğretilmesine bağlıdır.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Bir yaşama sanatı var ki bütün sanatların en incesi ve yücesidir. Bütün sanatlar yaşama sanatının altında yer alırlar ve onun dallarıdırlar. Diğer sanatlar öğretilebilir ama yaşama sanatı öğretilemez. Bunu herkesin kendisinin öğrenmesi ve her defasında yeniden öğrenmesi gerekir. Bu sanatta her şey bir defalıktır, çünkü hayatın provası yoktur. İnsanın çeşitli durumlarda nasıl davranması gerektiğini kendisinin bulup çıkarması lazımdır. Kimse kimseyi taklit ederek yaşamayı öğrenemez. Yaşama sanatı; davranışlarda uyum, ahenk, zarafet, estetik ve yüceliği gerektirir. Çirkinlikle uyuşmaz yaşama sanatı. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Yaşama sanatı tüm sanatların en yücesidir.
B
Diğer sanatlardan farklı olarak yaşama sanatı öğretilemez.
C
Yaşama sanatını insanın kendisi öğrenmelidir.
D
Yaşama sanatı taklit edilerek öğrenilmez.
E
Yaşamayı ciddiye almak gerekir.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Cengiz Aytmatov’un kaleminden çıkan en özel romanlardan biri olan "Gün Olur Asra Bedel", bir milletin geleneğinden kopmamak için gösterdiği gayreti ve halkın baskıcı rejime karşı reaksiyonunu anlatmaktadır. Eser bir yandan da bilim kurgudan yola çıkarak sistem eleştirisi yapmaktadır. Romanda dünyadan daha gelişmiş uzaylı uygarlıklardan bahsedilmektedir. Eser, bu yönleriyle az bulunur türdendir. Bu parçadan hareketle Gün Olur Asra Bedel ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Yazarın yazdıkları içinde en niteliklisi olduğuna
B
Konuyu işleyiş biçimiyle benzeri yazılmayacak cinsten olduğuna
C
Komedi-trajedi sentezinin okuyucuya ustaca sunulduğuna
D
Kurgusunun eserin sık rastlanmayan eserlerden olmasını sağladığına
E
Döneminden kopuk bir anlayışla yazıldığına
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
… Türklerin vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce, Ulu Tanrı'ya şükrettiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye "Ergenekon" dediler. Zaman geçti, çağlar aktı; Kayı ile Tokuz Oğuz'un birçok çocukları oldu. Kayı'nın çok çocuğu oldu, Tokuz Oğuz'un daha az oldu. Kayı'dan olma çocuklara Kayat dediler. Tokuz'dan olma çocukların bir bölümüne Tokuzlar dediler, bir bölümüne de Türülken… … Ergenekon Destanı’ndan alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Doğa ile ilgili betimlemelere yer verilmiştir.
B
Farklı zaman dilimlerine değinilmiştir.
C
Zaman geçişleri hızlı biçimde kullanılmıştır.
D
Karakterlerin psikolojik portreleri çizilmiştir.
E
Öyküleyici anlatımdan faydalanılmıştır.
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git