TYT / AYT Coğrafya Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, coğrafya dersi konularından oluşan çözümlü bir deneme sınavı ile sizlerleyim. Gireceğiniz sınavlarda yardımcı olabilecek nitelikteki bu çözümlü online testimize katılarak gerek öss de gerek kpss ve ya lysdeki başarınızı artırabilirsiniz. Sizlerinde bildiği gibi sınavlarda başarılı olmanın yolu konu çalıştıktan sonra o konu ile ilgili bol bol deneme sınavları, yaprak testler, soru bankaları çözerek konuyu iyice pekiştirmenizdir. Özellikle çözümlü soru bankaları çözmeniz ve yanlışlarınıza cevap anahtarından baktıktan sonra çözümlerini öğrenmeniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Kpss, öss, lys ve ygs sınavlarında çıkan coğrafya sorularını kaçırmamanız için geçmiş yıllara ait çıkmış sorulardan çözmenizde de oldukça fayda vardır arkadaşlar. Sizler için deneme sınavı niteliğinde olan coğrafya çözümlü soru bankamızı çözerek kendinizi test edin bakalım, hepinize başarılar.

ÖSS Coğrafya Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - ÖSS Coğrafya Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye haritasında numaralanmış alanlarda en etkili doğal afetler sırasıyla heyelan, çığ ve depremdir.
Soru 2
blank
A
X yöresinde maki alanları yaygındır.
B
Y yöresinde tarımda makineleşme X yöresinden azdır.
C
X yöresinde yaz kuraklığı belirgindir.
D
Y yöresinde kış sıcaklıkları X yöresinden fazladır.
E
Y yöresinde çayır alanları yaygındır.
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de büyükbaş hayvancılık ve yaylacılığın yapıldığı yerlerde kışlar sert geçer.
Soru 3
blank
A
Delta
B
Mağara
C
Peribacası
D
Hörgüç kaya
E
Dev kazanı
3 numaralı soru için açıklama 
Volkan tüflerinin bulunduğu arazilerde yüzey sularının aşındırması sonucu peri bacaları meydana gelir.
Soru 4
blank
A
Yalnız I
B
I ve III
C
Il ve Ill
D
II ve IV
E
IIl ve IV
4 numaralı soru için açıklama 
Yünlü dokuma, küçükbaş hayvancılığa bağlı olarak gelişir.
Soru 5
blank
A
Hollanda
B
İngiltere
C
Almanya
D
Belçika
E
İsviçre
5 numaralı soru için açıklama 
Engebeli alanlarda kara ve demir yolları ulaşımını geliştirmek için köprü ve tünel yapımına daha çok ihtiyaç vardır.
Soru 6
blank
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
6 numaralı soru için açıklama 
l. haritada tütün, ll. haritada ise pamuk tarımının yaygın olduğu alanlar gösterilmiştir.
Soru 7
blank
A
I ve V
B
III ve VII
C
II ve VlI
D
IV ve V
E
II ve VIII
7 numaralı soru için açıklama 
Gelişmemiş ve gelişmiş ülkelerin bazı özellikleri numaralanmış olarak gösterilen tabloda bilgilerin tamamının doğru olabilmesi için ll. ve Vll. özellikler yer değiştirmesi gerekir.
Soru 8
blank
A
Yağış miktarının fazla olmasıyla
B
Nüfus artış hızının yüksek olmasıyla
C
Sıcaklık ortalamasının fazla olmasıyla
D
Ulaşım olanaklarının gelişmiş olmasıyla
E
Büyük pazarlara yakın olmasıyla
8 numaralı soru için açıklama 
Dünya’nın önemli orman üretim alanlarının ortak özelliği yağış miktarlarının fazla olmasıdır.
Soru 9
blank
A
K ve M merkezleri Güney Yarım Küre’de, L kenti ise Kuzey Yarım Küre’dir.
B
Kuzey Kutbuna en uzak K kentidir.
C
M kentinde alacakaranlık süresi en kısadır.
D
L kenti yıl içinde en uzun geceyi yaşamaktadır.
E
K, L ve M kentlerinin öğle vakitleri farklıdır.
9 numaralı soru için açıklama 
21 Aralıkta sadece gündüz süreleri verilen merkezlerin öğle vakitlerinin aynı olduğu söylenemez.
Soru 10
blank
A
Y noktasında gölge boyunun yıl içinde en uzun olduğu tarih 21 Aralık’tır.
B
X ve Y noktalarının bulundukları enlemler arasındaki bir yer, yıl için de güneş ışınlarını öğle vakti iki kez dik alır.
C
X noktasında gece-gündüz süreleri yıl boyunca eşittir.
D
Y noktası 21 Haziran’da güneş ışınlarını öğle vakti dik açıyla alır.
E
Y noktasnın yıl içinde yaşadığı en uzun gece 23 Eylül’dedir.
10 numaralı soru için açıklama 
23 Eylül tarihinde dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri eşit olduğundan E seçeneğindeki ifade doğru değildir.
Soru 11
blank
A
X ülkesinde nüfus yoğunluğu Y ülkesinden azdır.
B
Y ülkesinde kişi başına düşen gelir, X ülkesinden fazladır.
C
X ülkesinin gelişmişlik seviyesi Y ülkesinden fazladır.
D
Y ülkesinde kentleşme oranı X ülkesinden daha fazladır.
E
X ülkesinde birincil sektörde çalışanların oranı Y ülkesinden fazladır.
11 numaralı soru için açıklama 
İki ülkenin dış satımı ile ilgili verilen bilgiden x ülkesinin Y ülkesine göre daha çok geliştiği söylenebilir.
Soru 12
blank
A
Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olmasının
B
Yer ekseninin Ekvator’a dik olmasının
C
Dönencelerden Ekvator’a doğru yıl boyunca rüzgâr esmesinin
D
Dünya’nın eksen hareketini batıdan doğuya doğru yapmasının
E
Güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesinin
12 numaralı soru için açıklama 
Dünya’nın şeklinden dolayı güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru eğik açıyla geldiğinden sıcaklıkta Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.
Soru 13
blank
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
13 numaralı soru için açıklama 
Paraleller arası uzaklık her yerde 111 km olduğuna göre 4995’i 111’e böldüğümüzde o yerin paraleli (45°) bulunur. Buna göre II. ve IV. öncüllerdeki bilgilere ulaşılabilir.
Soru 14
blank
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
14 numaralı soru için açıklama 
Aynı bölgeyi gösteren farklı ölçekli iki harita karşılaştırıldığında o bölgenin ölçeğe bağlı olmayan özellikleri her zaman aynı olacaktır.
Soru 15
Bir noktanın hangi yarımkürede yer aldığı aşağıdakilerden hangisine bakılarak saptanamaz?
A
En uzun gece süresinin yaşandığı tarihe
B
En düşük sıcaklıkların yaşandığı aya
C
Gece-gündüz süresinin eşit olduğun tarihe
D
Gece süresinin kısalmaya başladığı tarihe
E
Ekinokslarda öğle vaktinde cisimlerin gölge yönüne
15 numaralı soru için açıklama 
21 Mart - 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde gecegündüz süreleri eşit olduğundan bir yerin bulunduğu yarımküre hakkında bilgi vermez.
Soru 16
Bakı'nın sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak, aşağıdakilerden hangisi güneşe dönük yamaçlar için söylenemez?
A
Tarım ürünlerinin daha kısa sürede olgunlaştığı
B
Kalıcı kar alt sınırının daha alçakta olduğu
C
Yerleşmeye daha uygun olduğu
D
Orman üst sınırının daha yüksekte olduğu
E
Güneşlenme süresinin daha uzun olduğu
16 numaralı soru için açıklama 
Güneş’e dönük yamaçta sıcaklık daha fazla olacağından kalıcı kar alt sınırı daha yüksekte olacaktır.
Soru 17
blank
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
17 numaralı soru için açıklama 
Dünya’nın günlük hareketi sonucu oluşan dinamik basınç kuşakları her iki yarımkürenin 30° ve 60° enlemleri üzerinde bulunur.
Soru 18
blank
A
Esme yönleri yıl içinde değişir.
B
Esiş süreleri genellikle kısadır.
C
Etki alanları dardır.
D
Hava durumu üzerinde etkili olurlar.
E
Gün içerisinde sıcaklık değişikliklerine yol açarlar.
18 numaralı soru için açıklama 
Yerel rüzgârların etki alanı, esme süresi kısadır.
Soru 19
blank
A
Yıllık sıcaklık farklarının az olması
B
Biyoçeşitliliğin fazla olması
C
Gür bir bitki örtüsüne sahip olması
D
Topraklarındaki tuz ve kireç oranının fazla olması
E
Yıllık yağış miktarının fazla olması
19 numaralı soru için açıklama 
Ekvatoral iklimin özelliklerini yansıtan grafik incelendiğinde yağış miktarının fazla olduğu görülmektedir. Yağış miktarı fazla olan yerlerdeki topraklar tuz ve kireç bakımından fakirdir.
Soru 20
blank
A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
20 numaralı soru için açıklama 
Tabloda özellikleri verilen merkezlerin enlem ve rüzgâr yönleri farklı olduğundan yıllık ortalama sıcaklıkları farklıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git