Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi ve Sınıflandırılması Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya konu testleri ile sizlere zorlu sınav sürecinde destek olmaya ve faydalı olacağını düşündüğümüz online testler paylaşmaya devam ediyoruz. Zorlu diyoruz bu sürece ama aslında istikrarlı ve düzenli çalışıldığında hiç de öyle zor bir süreç değil. Sadece çalışma esnasında zamanınız çoğunu test çözerek ders çalışarak geçirdiğiniz için zorlanıyorsunuz ama emin olun sınav sonucunda istediğiniz puanı alıp istediğiniz bölüme yerleştiğinizde tüm bu yorgunluklarınız uçup gidecektir. Sevgili ÖSS, KPSS, LYS ve YGS adayları gireceğiniz her sınavda başarının sırrı elbette çok çalışmaktan geçiyor. Bu nedenle geçmiş yıllarda çıkmış sorulara ve cevaplarına bakarak bol test çözerek deneme sınavlarına katılarak çalıştığınız konu hakkında ki bilginizi ölçüp değerlendirin.

Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi ve Sınıflandırılması

Tebrikler - Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi ve Sınıflandırılması adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin genel özelliklerinden biridir?
A
Nüfus artış hızı düşüktür.
B
Yaşam standardı düşüktür.
C
Hammadde ihracatı sanayi ürünleri ihracatında fazladır.
D
Nüfusun önemli bir kısmı birincil ekonomik faaliyet kolunda çalışır.
E
İhraç ürünleri içerisinde tarım ürünleri önemli yer tutar.
Soru 3
Gelişmiş ülkelerde aşağıdaki sektörlerin hangisinde çalışan kişi sayısının diğer sektörlere göre daha az olması beklenir?
A
Sanayi
B
Ticaret
C
Turizm
D
Tarım
E
Finans
Soru 4
s4
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 5
Gelişmiş ülkelerde üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışan nüfus oranı, birincil ve ikincil ekonomik faaliyet alanlarında çalışan nüfus oranına göre daha fazladır. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışanların oranı daha fazladır?
A
Kırgızistan
B
Mısır
C
Meksika
D
Brezilya
E
Kanada
Soru 6
s6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 7
Aktif nüfusunun büyük çoğunluğu çeşitli sanayi kollarında çalışan bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A
Tarım ürünü çeşitliliği azdır.
B
İhracatında hammadde oranı fazladır.
C
Sanayi ürünleri ithalatı tarım ürünleri İthalatına göre daha fazladır.
D
Üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışan kişi sayısı sürekli azalmaktadır.
E
İkincil ekonomik faaliyette çalışan nüfus oranı birincil ekonomik faaliyette çalışan nüfus oranından fazladır.
Soru 8
M ülkesinde birincil ekonomik faaliyette çalışan kişi sayısı ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan kişi sayısına göre daha fazladır. Bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Tarımda çalışan nüfus oranı sanayide çalışan nüfus oranından daha fazladır.
B
Temel geçim kaynakları arasında sanayi ürünleri ilk sırada yer alır.
C
İhracat gelirleri ithalat giderlerine göre daha azdır.
D
Teknolojik alt yapı bakımından dışa bağımlıdır.
E
Doğal nüfus artış hızı yüksektir.
Soru 9
K ve L ülkelerinde aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı benzerdir.Yalnızca bu bilgiye göre K ve L ülkelerin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer olması beklenir?
A
Gelişmişlik seviyeleri
B
Nüfus yoğunlukları
C
Nüfus miktarları
D
İklim özellikleri
E
Yüzölçümleri
Soru 10
Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı tarım sektöründe çalışan nüfus oranına göre daha azdır?
A
Türkiye
B
İsveç
C
Nepal
D
Finlandiya
E
Japonya
Soru 11
s11
A
Yalnız I
B
I. ve II.
C
I. ve III.
D
II. ve IV.
E
III. ve IV.
Soru 12
s12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I. ve II.
D
I.ve III.
E
II. ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git