Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII. – XIV. yy.) / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10.sınıf Türk edebiyatı konularımızla ilgili online testlerimizi paylaşmaya devam ederek sınav sürecinde ve ders çalışma aşamalarınız da yanınızda olduğumuzu gösteriyoruz. Elbette sadece online testler yetmez arkadaşlar her konu ile ilgili olarak mutlaka cevaplı testler çözüp özellikle de geçmiş yıllarda çıkan edebiyat sorularına bakarak gerek LYS, gerek YGS ve KPSS sınavlarında hangi konu ile ilgi ne tür soru çıkıyor ve siz bu soruların kaç tanesine hangi sürede yanıt veriyorsunuz bunların mutlak suretle ölçme ve değerlendirmesini yapın. Sorulara cevap verme hızınız düşükse bunu artırmaya yönelik çalışın soruyu hızlı algılayıp hızlı bir şekilde doğru yanıtı bulmaya gayret edin. Yanlış cevapladığını soruları ise tekrar edin.

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII. - XIV. yy.) / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metin

Tebrikler - Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII. - XIV. yy.) / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metin adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

13. ve 14. yüzyıllarda gelişmeye başlayan Oğuz Türkçesi yazı dili ile dinî-tasavvufi olduğu kadar din dışı konularda da ürünler verilmeye başlanmıştır.Anadolu sahasında din dışı konularda şiir yazan ilk Divan Edebiyatı sanatçısıdır. Alaaddin Keykubat adına 20.000 beyitlik “Selçuklu Şehnâmesi” yazdığı bilinen sanatçının bu eseri günümüze ulaşmamıştır. Divan Edebiyatı’nın ilk sanatçısı kabul edilir. Bu parçada edebî kişiliği ile ilgili bilgiler verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoca Dehhani
B
Yunus Emre
C
Mevlana
D
Kadı Burhanettin
E
Seyyid Nesimi
Soru 2
s2
A
8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
Kafiye ve rediften yararlanılmıştır.
C
İlahi aşk temalı bir şiirdir.
D
Dili süslü ve sanatlıdır.
E
Uyak düzeni aaax şeklindedir.
Soru 3
s3
A
Mürit
B
İnsanıkâmil
C
Vahdetivücut
D
Fenafillah
E
Sâki
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki ilk ürünlerinde görülen temalardan değildir?
A
Sevgi ve hoşgörü
B
Çatışma ruhu
C
İlahi aşk
D
Beşeri aşk
E
Ahlaki Değerler
Soru 5
s5
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
s6
A
Aşık Paşa
B
Kadı Burhanettin
C
Yunus Emre
D
Mevlana
E
Sultan Veled
Soru 7
s7
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 8
s8
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Mevlana ile ilgili olarak söylenemez?
A
Türk ve dünya edebiyatının önde gelen sanatçıların dandır.
B
Tasavvuf düşüncesini hikâyeler yardımıyla anlatmaya çalışmıştır.
C
Arapça, Farsça ve Rumca da bilen sanatçı devrin edebiyat dili Arapça olduğundan şiirlerini Arapça yazmıştır.
D
Tasavvuf düşüncesini ilahî aşkla birleştirip şiir sanatıyla ölümsüz hâle getirmiştir.
E
Din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün insanlığa seslenmiş, insanı insan olduğu için sevmiştir.
Soru 10
s10
A
Dili anlaşılır ve yalındır.
B
Nazım birimi dörtlüktür.
C
8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D
Şiir devriye nazım türüyle yazılmıştır.
E
Lirik bir söyleyişle canlılık kazanmıştır.
Soru 11
s11
A
Farsça tamlamalar kullanılmıştır.
B
Ait olduğu şiirin son bölümüdür.
C
Şiir aruz ölçüsüne başarıyla uyarlanmıştır.
D
Kafiye düzeni ba, ca, da … şeklindedir.
E
Millî nazım birimi kullanılmıştır.
Soru 12
Gazelin konu bakımından benzerine, sözlü edebiyatta - - - -, halk edebiyatında ise - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
sagu - semai
B
koşuk - koşma
C
sagu - koşma
D
koşuk - nefes
E
destan - semai
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Oğuz Türkçesinin Anadoludaki İlk Ürünleri (XIII. - XIV. yy.) / Coşku Heyecanı Dile Getiren Metinler

Tebrikler - Oğuz Türkçesinin Anadoludaki İlk Ürünleri (XIII. - XIV. yy.) / Coşku Heyecanı Dile Getiren Metinler adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Uyak örgüsüne
B
Nazım birimine
C
Temasına
D
Yazıldığı tarihe
E
Ahenk unsurlarına
Soru 2
s2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 3

Dinî temellere bağlı Halk Edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bektaşî aşıklarınca yazılanlarına denir.Konusu genellikle tasavvuftaki vahdetivücud, AleviBektaşî ilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan bu nazım biçimi, biçim olarak koşmaya benzer. Parçada özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nefes
B
Tuyuğ
C
Şathiye
D
Devriye
E
Nutuk
Soru 4
s4
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
s5
A
Kafiye düzeni aa, ba, ca, … şeklindedir.
B
Mesnevi şeklinde yazılmıştır.
C
Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.
D
Teşbih ve nida sanatları vardır.
E
Ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
Soru 6
s6
A
Oğuz Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır.
B
Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ölçüsüdür.
C
Dili kendi dönemine göre ağır, süslü ve sanatlıdır.
D
Her iki şiir tasavvufi düşünceyi tansıtmaktadır.
E
Şairin mahlası bulunduğundan şiirlerin son dört- lüğüdür.
Soru 7
s7
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 8
s8
A
I. şiir gazel, II. şiir ilahiden alınmıştır.
B
Her iki şiirde de ahenk unsurları bulunmaktadır.
C
İlahinin dili sade, gazelinki ağır ve süslüdür.
D
Her iki şiir de sözlü dönem ürünleridir.
E
I. şiirde uyak düzeni aa, ba, … II. şiirde ise aaab’dir.
Soru 9
Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi dili ve nazım birimi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
Gazel
B
Nefes
C
İlahi
D
Şathiye
E
Devriye
Soru 10
s10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11
s11
A
Hacı Bayram-ı Veli
B
Hoca Dehhânî
C
Kadı Burhanettin
D
Pir Sultan Abdal
E
Sultan Veled
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi nefes türü için söylenemez?
A
Nefeslerde Hz. Peygamber, Hz. Ali, ehlibeyit sevgisi ve vahdetivücut gibi konular işlenir.
B
Yunus Emre, Mevlana bu türün önemli isimleridir.
C
Nazım birimi dörtlüktür, dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir.
D
Genellikle hece ölçüsüyle yazılır ve söylenir.
E
Nefesler, Bektaşi tekkelerinde düzenlenen törenlerde özel makamlarla okunur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git