Destan Dönemi Türk Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Online Test

Merhaba arkadaşlar, çalışmalarınızın yoğun şekilde ilerlediğini tahmin ediyorum. Ama bu yoğun süreçte kendinize de zaman zaman da olsa güzellikler yapmayı kendinizi iyi hissettiğiniz yerlerde olmak istediğiniz kişilerle vakit geçirmeyi de ihmal etmeyin. Sinemaya ya da pikniğe gitmek, sevdiğiniz bir arkadaşınızla kahve eşliğinde sohbet etmek ya da bir parkta müzik dinlemek tüm bunlar sizlere sınav içinde motivasyonunuzu artırma açısından iyi gelecek aktiviteler arkadaşlar. Elbette ki bol bol test çözecek deneme sınavlarına katılacaksınız ancak kendinizi ara sıra şımartın. Geçmiş yıllarda çıkmış lys ve ygs edebiyat sorularına bakarak kendinizi çıkacak edebiyat sorularına hazırlamış olursunuz. Çıkmış sınav soruları sizleri yönlendirecektir.  Ayrıca cevaplı testler çözmeyi de ihmal etmeyin.

Destan Dönemi Türk Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde İslam öncesi Türk edebiyatıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A
Şiirler, kopuz adı verilen sazla söylenir.
B
Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
C
Nazım birimi dörtlüktür.
D
Arı bir dil kullanılmıştır.
E
Şiirde genellikle zengin uyak kullanılmıştır.
Soru 2
s2
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
I. ve IV.
D
II. ve IV.
E
III. ve IV.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde Destan Dönemi Türk edebiyatı türleri bir arada verilmiştir?
A
Yuğ, sagu, sav, destan
B
Sagu, destan, sav, koşuk
C
Sav, koşuk, yuğ, destan
D
Koşuk, sav, sagu, sığır
E
Destan, yuğ, koşma, sav
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde Destan Dönemi’nde şiir söyleyen sanatçılara verilen isimler bir arada verilmiştir?
A
Kam, baksı, ozan, şaman
B
Baksı, âşık, ozan, şaman
C
Şair, baksı, kam, ozan
D
Ozan, şaman, derviş, kam
E
Şaman, kam, şair, baksı
Soru 5
s5
A
Koşuk
B
Mersiye
C
Sav
D
Destan
E
Koşma
Soru 6
s6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 7
S7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8
Koşukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren şiirlerdir.
B
“Sığır” ve “şölen” adı verilen törenlerde söylenir.
C
Aşk, sevgi, yiğitlik, savaş, doğa güzelliği gibi temalar işlenir.
D
Hece ölçüsü ile söylenir, nazım birimi dörtlüktür.
E
Konu bakımından benzeri halk şiirinde koşma,divan şiirinde gazeldir.
Soru 9
Destan Dönemi şiiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Şiirler yuğ, sığır, şölen gibi törenlerde söylenmiştir.
B
Sözlü olarak dilden dile aktarılmıştır.
C
Yabancı etkilerden uzak, millî bir özellik gösterir.
D
Doğa sevgisi, kahramanlık, ölüm gibi konular işlenir.
E
Dil yalın olmaktan uzak, süslü bir dildir.
Soru 10
s10
A
Konu bakımından koşuk türüne aittir.
B
Nazım birimi dörtlüktür.
C
7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
D
Çapraz uyak kullanılmıştır.
E
Ahenk unsurları kullanılmıştır.
Soru 11
“Sagu”yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Ölüm temasını işleyen şiirlerdir.
B
“Şölen” adı verilen törenlerde söylenen şiirlerdir.
C
Nazım birimi, ölçüsü ve uyak düzeni koşuk gibidir.
D
Alp Er Tunga için söylenen sagu, bu türün en önemli örneğidir.
E
Sagu’nun konu bakımından halk şiirindeki benzeri ağıt, divan şiirindeki benzeri mersiyedir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, savların özelliklerinden biridir?
A
Sözcükler sıklıkla yer değiştirebilir.
B
Yazılı dönemde ortaya çıkmıştır.
C
Nazım birimi bazen tek dize bazen dörtlüktür.
D
Tecrübeyi yansıtan kısa ve özlü sözlerdir.
E
Aşıklık geleneğinin temelini oluşturur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git