Mektup Türü 2 Adet Online Mini Test Çöz AYT Hazırlık

Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf dil anlatım konularından olan mektup konu başlıklı online testimizi paylaşırken aklıma kaçınızın birine mektup yazdığı geldi biliyor musunuz ya da sanırım doğru soru şu olmalı kaçınız mektup yazmayı biliyorsunuz?

Bence buna cevap veren kişi sayısı çok azdır. Mektup kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyenler vardır eminim aranızda. Çünkü gelişen teknoloji bize bazı değerleri unutturma yolunda kızla ilerliyor. Peki mektup yazılmalı mı hala günümüzde buna ihtiyaç var mı bu kısım tartışılır hiç girmeyelim derim.

Siz gireceğiniz KPSS, LYS ve YGS sınavına yoğunlaşın. Bol yaprak test, cevaplı soru bankası, deneme sınavı ve çıkmış sorular çözerek hazırlanmaya tam gaz devam edin.

Mektup - 1

Tebrikler - Mektup - 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
Mektuplar belirli bir plan içerisinde yazılır. Bu planı oluşturan unsurlar her mektupta bulunur. Aşağıdakilerden hangisi, mektubu oluşturan plan ögelerinden biri değildir?
A
Mektubun yazıldığı tarih
B
Mektupta kullanılan dil
C
İmza
D
Hitap sözcüğü
E
Mektubun gönderileceği adres
Soru 3
Herhangi bir görüş veya düşüncenin açıklanması için sanatçılarca üslup kaygısı güdülerek yazılan mektup türüne - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki mektup türlerinden hangisi getirilmelidir?
A
dilekçe
B
özel mektup
C
edebî mektup
D
iş mektubu
E
resmî mektup
Soru 4
s4
A
Özel mektup
B
İş mektubu
C
Dilekçe
D
Edebî mektup
E
Resmî mektup
Soru 5
s5
A
Göndergesel işlev
B
Kanalı kontrol işlevi
C
Heyecana bağlı işlev
D
Alıcıyı harekete geçirme işlevi
E
Dil ötesi işlev
Soru 6
Mektupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A
Üslubunu, gönderici ve alıcı arasındaki ilişki ve gönderilme amacı belirler.
B
Konu sınırlaması yoktur.
C
İlk olarak haberleşme aracı olarak doğmuş ancak zamanla farklı işlevler de kazanmıştır.
D
Edebiyatımızda ilk mektup örneği Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmıştır.
E
Başka edebî türlerin içerisinde de kullanılabilirler.
Soru 7

Ticari işletmelerin birbirlerine, vatandaşlara; vatandaşların da bu işletmelere yazdığı mektuplara iş mektubu denir. Bu mektuplarda dil - - - - işleviyle kullanılır. Açıklayıcı ve emredici anlatımdan yararlanılır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
alıcıyı harekete geçirme
B
sanatsal
C
kanalı kontrol
D
dil ötesi
E
heyecana bağlı olma
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallarından biri değildir?
A
Dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri kâğıdın üstü kısmı ortalanarak yazılır.
B
Makam ve yer adını oluşturan kelimelerin tamamı ya da ilk harfleri büyük yazılır.
C
Tarih sol üst köşeye isim ve soy isim sağ alt köşeye yazılır.
D
Sol alt köşeye dilekçeyi verenin açık adresi yazılır.
E
Dilekçe, ‘‘Gereğini arz ederim’’ ifadesiyle tamamlanır.
Soru 9
s9
A
Resmî mektup
B
Özel mektup
C
İş mektubu
D
Edebî mektup
E
Dilekçe
Soru 10
s10
A
Resmî mektup
B
İş mektubu
C
Özel mektup
D
Dilekçe
E
Edebî mektup
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, mektubun dil ve anlatım özelliklerini etkileyen unsurlardan biri değildir?
A
Gönderici ile alıcı arasındaki ilişki
B
Mektubun yazıldığı dönem
C
Mektubun yazılma amacı
D
Mektubun içeriği
E
Mektubun planı
Soru 12
s12
A
Edebî mektup türüdür.
B
Dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır.
C
Kişisel görüş ve düşünceler dile getirilmiştir.
D
Öğretici metin örneğidir.
E
Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Mektup - 2

Tebrikler - Mektup - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Mektup türü ilk olarak haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere doğmuştur.(II) İlk örnekleri Mısırlılar tarafından verilmiştir. (III) Batı edebiyatındaki ilk örnekleri Yunanlılara aittir, Türk edebiyatında ise bu türün ilk örneği Baki’nin ‘‘Şikâyetname’’ adlı eseridir.(IV) Günümüzde pek çok farklı amaç için kullanılan mektup, kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır. (V) Sıklıkla kullanılan davetiyeler ve tebrik kartları birer mektup örneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
s2
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3
Bu mektuplarda konu hizmettir. Bu hizmet; sipariş,satış, borç alıp verme, bilgi isteme ya da bir konuda şikâyet olabilir. Dil, herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmayacak şekilde sade ve anlaşılır şekilde kullanılır. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez. Bu parçada söz edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Resmî mektup
B
İş mektubu
C
Özel mektup
D
Dilekçe
E
Edebî mektup
Soru 4
s4
A
Emredici anlatımdan yararlanılmıştır.
B
Hayal kırıklığından dile getirilmiştir.
C
Edebî mektup örneğidir.
D
Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.
E
Mektup planına uygun olarak yazılmıştır.
Soru 5
- - - - birbirine yakın olan iki kişi arasında yazılan, gizliliği olan mektuplardır. Bu mektuplarda samimi bir üslup kullanılır. - - - - ise samimiyetten uzak, kesin anlaşılır bir dil kullanılır. Bu mektuplar ‘‘rica ederim’’, ‘‘arz ederim’’ gibi ifadelerden uygun olan ile bitirilir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilerler getirilmelidir?
A
Edebî mektuplar - İş mektubuplarında
B
Özel mektuplar - Edebî mektuplarda
C
Dilekçeler - İş mektubuplarında
D
Özel mektuplar - Resmî mektuplarda
E
Edebî mektuplar - Resmî mektuplarda
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinde edebî mektupla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A
Hitap ifadesiyle başlar.
B
Üslup kaygısı taşınır.
C
Fuzuli’nin Şikâyetname’si bu türün ilk örneğidir.
D
Kanalı kontrol işlevinde kullanılır.
E
Sanat ve edebiyatla ilgili düşünceler ortaya konulur.
Soru 7
s7
A
Tarih ve yer - hitap ifadesi - ad soyad
B
Tarih ve yer - giriş cümlesi - adres
C
Hitap ifadesi - giriş cümlesi - adres
D
Adres - hitap ifadesi - tarih ve yer
E
Adres - hitap ifadesi - ad soyad
Soru 8
Mektup türü başka edebî türlerin içerisinde de kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde yazılmış bir eser değildir?
A
Handan
B
Genç Werther’in Acıları
C
Bir Kadın Düşmanı
D
Vadideki Zambak
E
Yaban
Soru 9
s9
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
s10
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Resmî mektuplarda, mektubun ciddiyetini azaltacak süslü ifadelere yer verilmez.
B
Ek belgelerin bulunduğu dilekçelerde adres bölümünün altında ‘‘EKLER’’ bölümü bulunur.
C
Özel mektupların giriş bölümünde mektubun yazılış nedeni, gelişme bölümünde asıl konu, sonuç bölümünde sevgi, saygı ve iyi dilekler yer alır.
D
İş mektuplarında dilin alıcıyı harekete geçirme işleviyle heyecana bağlı işlevlerinden yararlanılır.
E
Mektuplar eski edebiyatımızda münşaat ve mektubat adı verilen eserlerde toplanmıştır.
Soru 12

Kimi yazarlar başka türlerde yazdıkları metinlerde mektupların özelliklerinden yararlanmışlardır. Örneğin Ahmet Rasim, mektup biçiminde yazılmış fıkra ve sohbetlerini “Şehir Mektupları” adlı eserinde bir araya getirmiştir.- - - - ise Hac Yolunda adlı eserinde mektup biçiminde yazdığı - - - - toplamıştır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A
Namık Kemal - makalelerini
B
Cenap Şehabettin - gezi yazılarını
C
Falih Rıfkı Atay - söyleşileri
D
Reşat Nuri Güntekin - gezi yazılarını
E
Nurullah Ataç - denemelerini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git