Fıkra Türü Online Test

Merhaba arkadaşlar, şimdi bana bir fıkra anlatım desem hemen hepinizin aklına komik bir fıkra gelir diye umuyorum. Çünkü fıkralar oldukça yaygın olarak halk tarafından bilinen kimi zaman komik kimi zaman öğretici ders verici yazılardandır. Ancak buradaki fıkra öğretici metinler içinde yer alan gazete ve dergi yazılardır. 11. sınıf dil ve anlatım ders konuları içinde de yer alan fıkra konusu ile ilgili online test hazırladık ve bilmeniz gerekenleri okuyup çalıştıktan sonra bu testin de sizlere faydalı olabileceğini umuyoruz. TYT , AYT  LGS ve KPSS adaylarım sınavlara çalışırken mutlaka konu testi, çözümlü soru bankası, geçmiş yıllara ait çıkmış soru ve cevaplar çözmelisiniz. Bol test çözmeniz sınava sizi hem hız hem de doğru cevabı bulma açısından hazırlayacaktır. Hepinize bol şans dilerim…

Fıkra

Tebrikler - Fıkra adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir yazarın güncel bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan, akıcı bir üslupla yazdığı, gazete köşelerinde yayımlanan kısa fikir yazılarına ---- denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
deneme
B
sohbet
C
fıkra
D
makale
E
anı
Soru 2
s2
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün bir özelliği değildir?
A
Köşe yazısı olarak gazete sayfalarında okuyucuyla buluşur.
B
Hemen her konu hakkında ayrıntıya inilmeden yazılır.
C
Dile getirilen düşünceler kanıtlanmaya çalışılır.
D
Güncel bir olay, kişisel bakış açısıyla işlenir.
E
Yalın, içten, esprili bir üslupla oluşturulur.
Soru 4
Aşağıdaki parçaların hangisi fıkradan alınmış olabilir?
A
Türk çocukları ve gençleri için okunması gerekli olan kitapların bir listesini çıkarmak üzere son aylarda MEB’in, ilgililer arasında bir ön soruşturma yahut araştırma yaptırdığını duyduk.
B
Yazar ve mütercim. 12 Aralık 1917’de Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girdi.
C
Aracımıza bindik ve Ölüdeniz sahiline doğru yola koyulduk. Sahilde bizi bekleyen teknemize binerek Kelebekler Vadisi’ne doğru deniz yolculuğuna başladık.
D
Değerli arkadaşım, sizin de üzerinde çok durduğunuz, öğrenmekte zorluk çektiğim bir duygu vardı. Sözlüğü açıp baktım.
E
17. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkan bir akımdır. Eleştirmen Boileau “Şiir Sanatı” adlı eserinde dönemin edebiyat kurallarını belirler.
Soru 5
Aşağıdaki yazarlardan hangisi ‘‘Gülüp Ağladıklarım, Şehir Mektupları’’ gibi fıkra türünde yazdığı eserleriyle tanınmıştır?
A
Falih Rıfkı Atay
B
Halit Ziya Uşaklıgil
C
Ahmet Rasim
D
Ahmet Haşim
E
Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 6

Edebî metin, insanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konulan edebî yazılardır. Şair ve yazarlar bu etkiyi gerçekleştirmek için kelimeler üzerine yoğun ve derin anlamlar yükler, kimi şekil açısından bunu yakalamak ister kimi de anlam açısından. Edebî metinlerde amaç sadece anlamları sunmak değil aynı zamanda kişiyi etkilemektir. Şair ve yazarlar hayal dünyasını düşünceleriyle yoğunlaştırır ve bunu yazıya döker. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
A
Yaşanmış bir olaydan hareket edilmiştir.
B
Öyküleme ve benzetme gibi anlatım özelliklerinden yararlanılmıştır.
C
Dil, heyecan bildirme işlevinde kullanılmıştır.
D
Bir konu hakkında açıklama yapılarak bilgi vermeye çalışılmıştır.
E
Somut örneklerle fikirler kanıtlanmaya çalışılmıştır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün yazılış amaçlarından biri değildir?
A
Konuyla ilgili bir kamuoyu oluşturmak
B
Ele alınan konuyu bilimsel bir yaklaşımla ortaya koymak
C
Olumsuz durumları toplum önünde tartışmak
D
Güncel olaylar hakkında öznel değerlendirmeler yapmak
E
Okurun dikkatini çekip konu üzerine düşündürmek
Soru 8

İşin elbette ki etik ve ahlaki boyutları da var. Ama asıl sorun kesinlikle eğitimde. Çünkü eğitimle kazandırmak istediğimiz davranışları, o mimarlara, mühendislere, doktorlara, öğretmenlere, gazetecilere ve diğer vatandaşlarımıza verebilmiş olsaydık, sel suları dört çocuğu alıp yutar mıydı? Üretim sistemlerinin kalitesi ürettikleri ürünle ölçülür. Eğitim sisteminin ürünleri ise öğrenciler ve meslek adamları. Yani vatandaşlarımızın tümü. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Güncel bir konuyla ilgilidir.
B
Anlatımda tartışmacı teknik kullanılmıştır.
C
Bir düşünce yazısından alınmıştır.
D
Yazarın kişisel düşüncelerini içerir.
E
Bir fikri kanıtlama amacıyla kaleme alınmıştır.
Soru 9

Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiğine iyiden iyiye inandım. “Tandır” gibi “kağnı” gibi artık yaşanan hayatta, yeri kalmamış, şöyle böyle bir kelime değil; zarif, ince, medeni bir kelime. Kapıyı çalan çöpçünün pos bıyıkları arasında onu aradım. Yok!.. Bahşişini alan bekçinin kavlak dudaklarından onu bekledim. Yok!.. Bakkalın çırağından, sebzecinin yamağından, kasabın oğlundan onu işitmek istedim. Yok!.. İpek mendilini alan oğlan, eşarbını kıvıran kız, iki buçukluğu cebine indiren manav, üç gün kapımızı kim çaldıysa hediyesini kim aldıysa bana o beklediğim kelimeyi vermeden gitti! İki yüz kuruş yazan taksinin şoförüne iki yüz elli kuruş veriyorsunuz. Taş gibi bir sükût! Kitabından sevgiyle bahsettiğiniz genç adamla karşılaşıyorsunuz. Hakarete benzer hissiz bir selam! Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Nesnel bir anlatımdan yararlanma
B
Örneklere yer verme
C
Benzetme sanatına başvurma
D
Samimi bir uslüp kullanma
E
İkilemelere yer verme
Soru 10

Zelzele, dün gece, İstanbul’u uykusunun en derin yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu afetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa, bunun cana kastetmiş müthiş bir zekânın işi olduğuna hükmetmek lazım geliyor. Öyle ya! Muharebelerde düşmanı, dalgın karargâhları topa tutmak ve hırsızın soyacağı evin duvarına tırmanmak için intihap ettiği (seçtiği) saat, hemen daima zelzelenin de harekete geçmek için beklediği saattir: Gecenin ilerlemiş bir saati! Fıkra türündeki bir metinden alınan bu paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) B) C) D) E)

A
Açıklama ve örneklendirmeden yararlanılmıştır.
B
Yazının oluşmasında güncel bir olaydan hareket edilmiştir.
C
Öznel bir anlatım söz konusudur.
D
Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.
E
Yazar, duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git