Sunum – Tartışma – Panel Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf dil ve anlatım konularından olan sunum-tartışma-panel ile ilgili online testimiz sizlere bu konular ile ilgili çıkacak sorular konusunda bilgi verirken aynı zamanda kendinizi ölçme ve denemenizi de sağlayacaktır. Elbette önünüzde lys, ygs daha ileri ki yıllarda kpss, ales gibi gireceğiniz önemli sınavlar bulunuyor ancak okulda ki başarınızı da bu sınavlara çalışırken göz ardı etmeyin. İyi bir diploma notu hem motivasyonunuzu hem de puanınızı etkileyecektir. Okulda iyi bir derece ile mezun olmak için derslerinize zamanında ve günlük tekrar yaparak, çözümlü soru bankalarından yararlanarak çalışın. Güvender, fem, fdd yayınları sizlere bu süreçte yardımcı olacak kaynak kitaplar arasında yer alıyor bu kaynakların yaprak testlerinden konu anlatımlı kitaplarından yararlanabilirsiniz.

Sunum-Tartışma-Panel

Tebrikler - Sunum-Tartışma-Panel adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsanın duygu, düşünce, amaç ve deneyimlerini her türlü yolla başkalarına bildirmesine iletişim denir.İletişimde bilgiyi aktaran kişi - - - -; aktarılan bilgi, duygu ve düşünce - - - -; iletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortam- - - -; geri bildirim ya da mesaja verilen olumlu veya olumsuz tepki - - - - olarak tanımlanır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez?

A
dönüt
B
bağlam
C
gönderici
D
ileti
E
kanal
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanın görevlerinden biri değildir?
A
Konuyu ortaya koyup sınırlamak
B
Tartışmanın kurallara uygun yürütülmesini sağlamak
C
Konuyla ilgisiz ve gereksiz konuşmaları engellemek
D
Konuşmacıların birbirlerini suçlamaya yönelik konuşmalarına engel olmak
E
Konuşmacıların ele alınan konuya aynı bakış açısıyla bakmalarını sağlamak
Soru 3
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki sözlü anlatım türüyle uyuşmamaktadır?
A
Sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin bu tartışmalara daha aktif şekilde rol almalarını sağlayan tartışma türüdür.(Forum)
B
Bu tartışmada bir konuyu, kesin bir karara varmadan konunun çeşitli yönlerine temas etmek esastır.(Açık Oturum)
C
Öğrencilerin daha iyi yetişmesine, konuşma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olan bir tartışma biçimidir. (Münazara)
D
Belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin, kendi alanlarına ait herhangi bir problemle ilgili hazırladıkları bildiriyi sundukları toplantılardır. (Panel)
E
Yapılan tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur. (Bilgi Şöleni)
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tartışmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A
Aynı ses tonuyla konuşma
B
Hoşgörülü olma
C
Sabırlı olma
D
Konuşma sırasına uyma
E
Verilen zamana uyma
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A
Forum, dinleyicilerin konu üzerine daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.
B
Panelde konuşmacıların her biri, konunun uzmanı oldukları bir yönünü ele alır.
C
Münazara genellikle sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür.
D
Açık oturumda konuşmacılar konuyu ana hatlarıyla ele alır ve yorumu dinleyicilere bırakır.
E
Sempozyumda yapılan tartışmalar ve ele alınan kararlar bilimsel değer taşır.
Soru 6
s6
A
I. ve II.
B
II. ve III.
C
III. ve IV
D
III. ve V
E
IV. ve V.
Soru 7
- - - - bir çeşit düşünce alışverişidir. Bu düşünce alışverişi,sadece konuşmacılarla sınırlı değildir. Dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenen, bu nedenle de açık oturuma nazaran daha samimi bir ortamda gerçekleşen bir tartışma biçimidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi getirilmelidir?
A
Forum
B
Sunum
C
Konferans
D
Münazara
E
Sempozyum
Soru 8

Kıymetli Misafirler, Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolu’nun tarihi güzelliklerini görsel materyallerimizin de desteğiyle anlatacağım. Program sonunda konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz.Anadolu’nun milyonlarca yıl boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında hayvan ve insan göçlerine ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bu nedenle ülkemizde çok sayıda kalıntı var. Bu durum hem ülkemizden hem de dışarıdan çok sayıda bilim insanının ilgisini çekiyor. Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisine örnektir?

A
Münazara
B
Sunum
C
Panel
D
Açık Oturum
E
Mülakat
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi panel ile ilgili olarak söylenemez?
A
Herkesi ilgilendiren, sosyal problemlerle ilgili konular ele alınır.
B
Bir başkan ve konusunda uzman en az üç konuşmacı bulunur.
C
Konuşmacılar konuya bağlı kalma koşuluyla istedikleri kadar konuşabilir.
D
Ele alınan konu, dinleyici karşısında tartışılır.
E
Konuyla ilgili somut sonuçlara ulaşmaktan çok konu değişik yönleriyle ele alınır.
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I. ve II.
D
II. ve IV.
E
III. ve IV
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisinde sunumla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
Sunumun amacı kesin çizgilerle belirlenmelidir.
B
Sunumlarda dinleyicinin ilgisini çekebilmek için süslü, üstü kapalı bir dil kullanılmalıdır.
C
Sunumun bir paylaşım olduğu hissettirilmelidir.
D
Sunumun yapılacağı yer önceden görülmeli ve prova yapılmalıdır.
E
Sunum sırasında kullanılacak teknik donanım sunumdan önce kontrol edilmelidir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, sunumun amaçlarından biri değildir?
A
Bilgilendirme
B
İkna etme
C
Teşvik etme
D
Öğretme
E
Sezdirme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git