Makale Online Test Soruları

Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf dil ve anlatım ders konularından olan makale konusu ile ilgili online testimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu konular ile ilgili bol bol konu testi yaprak test ve özellikle cevaplı testler çözmeniz sizlere yazı türleri arasında ki net farklılıkları görmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Özellikle önceki yıllarda çıkmış kpss, lys ve ygs sorularını çözmeyi en azından bunlara göz atmayı unutmayın. Soruların çözüm yollarına bakmanız da en az test çözmeniz kadar önemli arkadaşlar. Çünkü bazen sonuca giderken oldukça uzun yollar ve yöntemler kullanabiliyorsunuz oysa bazı soruların cevabı son derece kısa oluyor bu nedenle zamanla yarıştığınız bu sınavda kısa sürede doğru cevabı vermek çok önemli.

Makale - 1

Tebrikler - Makale - 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Makale türü ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Her konu hakkında uzman kişilerce oluşturulur.
B
Yazarın ele aldığı konunun terminolojisine hâkim olması gerekir.
C
Düşünce açık bir anlatımla dile getirilmeli ve söz oyunlarından kaçınılmalıdır.
D
Yazar, konuyu genişlemesine ele alırken kendi duygu ve düşüncelerine de yer verebilir.
E
Açıklayıcı anlatım yönteminin kullanıldığı bilimsel içerikli yazılardır.
Soru 2

Sanat eserlerinde görülen evrensel anlamdaki insani öz, bilinçaltının zamanı ve mekânı aşan yönleriyle ancak simge değerlerle ortak görüntü seviyeleri oluşturabilir. Sanat eserinin evrensel dille ‘herkes’i kucaklamasındaki başarısı, onun simgesel anlamdaki değer derinliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Şerif Aktaş, metinde veya eserde ortaya çıkacak bu değer sisteminin çözümünü, üslup inceleme çalışmalarının ana hedefi saymaktadır. Okuyucunun, anlatı sistemindeki yapıyı çözebilmesi için kişiler ve kavramlar düzleminden çok bu simge değerler üzerinde yoğunlaşması ve bu değerleri çözümlemesi gerekmektedir. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A
Olay çevresinde oluşan göstermeye dayalı bir metindir.
B
Anlatmaya dayalı bir metindir.
C
Coşku ve heyecana dayalı oluşan bir metindir.
D
Kişisel yaşamı dile getiren bir metindir.
E
Bilgi vermeyi amaçlayan, öğretici bir metindir.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki terimin getirilmesi uygun değildir?
A
---- topluma mal olmuş bir kişinin yaşamının üçüncü bir şahıs tarafından ele alınıp anlatıldığı yazılardır. (Biyografi)
B
---- duygu ve düşüncelerin derinlemesine samimi, içten bir üslupla anlatıldığı yazı türüdür. (Makale)
C
---- bir sanatçının, bir yapıtın ya da bir durumun olumlu ve olumsuz özelliklerinin dikkate alınarak değerlendirildiği yazılardır. (Eleştiri)
D
---- yazarın gezip gördüğü yerler hakkında kendi duygu ve düşüncelerini dikkate alarak oluşturduğu yazı türüdür. ( Gezi yazısı)
E
---- gündelik meseleler hakkında açık ve samimi bir üslupla kanıtlama amacı güdülmeden oluşan gazete yazılarıdır. (Fıkra)
Soru 4
s4
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
Deneme ve makale türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Denemelerde kişisel düşünce yer alırken makalelerde yoruma yer verilmez.
B
Denemelerde düşüncenin kanıtlanmasına ihtiyaç duyulmazken makalelerde düşünce, belgelerle ortaya konulur.
C
Denemelerde sözcükler tek bir anlamda kullanılırken makalelerde sözcükler farklı anlamlara gelebilecek şekilde kullanılır.
D
Denemelerde ele alınan konular kesin sonuçlara bağlanmazken makalelerde ise kesin bir sonuca ulaşmak hedeflenir.
E
Denemelerde samimi bir anlatım varken makalelerde bilimsel bir anlatım tercih edilir.
Soru 6
Makale ve fıkra türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Makale yazarı konuyu derinlemesine ele aldığından belli bir plan gözetmez, fıkra yazarı ise düşüncelerinin tutarlı olması için yazısını bir plan dahilinde yazar.
B
Makalelerde geniş kitleleri ilgilendiren konu ve düşünceler ele alınırken fıkralarda ise basit güncel olaylar anlatılır.
C
Makale yazarı, okuyucuyu ikna etme çabası içerisindedir. Fıkra yazarının böyle bir zorunluluğu yoktur.
D
Makalelerde ciddi, ağırbaşlı bir üslup benimsenirken fıkralar, sohbet havası içerisinde samimi bir üslupla oluşturulur.
E
Makale yazabilmek belli bir konuda uzmanlık gerektirirken fıkrada ise güncel olayların yakından takip edilmesi yeterlidir.
Soru 7
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir makaleden alınmış olamaz?
A
Migren genellikle başın bir tarafında gerçekleşen şiddetli, zonklayan bir ağrı olarak ortaya çıkar ve çoğunlukla bulantı, ses ve ışığa karşı hassasiyetle devam eder.
B
Okçu balıklar, gruplar hâlinde yaşar. Avı görme, avlama, suya düştüğünde ava ulaşma ve onu yeme hususunda balıklar arasında bir yarış olduğu söylenebilir.
C
Çocuk ve kitap ile ilgili yapılan araştırmalar ışığında ortaya genellikle şu öneriler çıkmaktadır: Çocuk edebiyatı, çocuk yayınları alanında çalışacak olanlara rehberlik yapacak bir uzman heyeti oluşturulmalı; bunun için çocuk edebiyatı enstitüsü vb. kurulmalıdır.
D
Günümüz bilim ve tıp anlayışı insana biyopsikososyal açıdan bakmayı önermektedir. İnsan birçok yönü olan değerli bir varlıktır ve hiçbir yönü diğerinden ayrı değildir.
E
İnsan elinde ne illet var ki, dokunduğunu değiştiriyor; kendiliğinden iyi ve güzel olan şeyleri bozuyor. İyi olmak arzusu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki iyi olalım derken kötü oluyoruz.
Soru 8

Güneş, klorlu ve tuzlu su, saçın protein yapısında bozulmalara neden oluyor. Bozulan protein yapısıyla birlikte saçlarda incelme, kopma ve kırılmaların yanı sıra saç renginde solma izleniyor. Saçımızın yılda 10 santim uzadığı düşünülürse 30 santimlik bir saç teli yaklaşık 3 yıldır bizimle ve birçok dış etkene maruz kalıyor. Güneş, deniz ve havuzun yanı sıra saç boyaları, sık fön çektirmek, çok gergin yapılan atkuyruğu ya da örgüler ve saç şekillendiricilerinin kullanılması da saçın yapısını bozuyor. Tüm bu etkenler bir arada düşünüldüğünde yaz aylarında saçların yaşlanmaması için ekstra özen göstermek gerekiyor. Bu parçayla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapmak doğru değildir?

A
Sağlıkla ilgili bir konu bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda ele alınmıştır.
B
Saçın yapısını bozan etkenlerden bahsedilmiştir.
C
Yazar kendiyle konuşuyormuş, sohbet ediyormuş havası içerisindedir.
D
Kişiden kişiye değişmeyen yargılara yer verilmiştir.
E
Sayısal veriler kullanılarak inandırıcılık artırılmaya çalışılmıştır.
Soru 9
s9
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
s10
A
I. ve II.
B
II. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve IV.
E
IV. ve V.
Soru 11
s11
A
Makale
B
Fıkra
C
Eleştiri
D
Sohbet
E
Gezi Yazısı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git