İsimler (Adlar) Test – 3

İsimler (Adlar) Test 52

Tebrikler - İsimler (Adlar) Test 52 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç;/ Bu, son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç! Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Soyut isim
B
Türemiş isim
C
Basit isim
D
İsim tamlaması
E
Ek fiil alarak yüklem olmuş isim
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Bir uykuyu (I) cananla beraber (II) uyuyanlar,/ Ömrün bütün (III) ikbalini vuslatta duyanlar,/ Bir (IV) hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı,/ Görmezler ufuklarda (V), şafak söktüğü anı./ Bu şiirde altı çizili sözcüklerden hangileri isimdir?
A
I ve II
B
I ve V
C
III ve IV
D
II ve V
E
II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Senden boşalan bağrıma (I) gözyaşlarım (II) dolmuş!/ Gördüm ki yazın bastığımız otlar solmuş./ Son demde bu mevsim gibi benzim (III) de kül olmuş./ Geçtim (IV) yine dün eski hazan bahçelerinden! (V)/ Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik eki almamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
(I) Övülmek her kişi için, hele tuttuğu işi kendine gerçekten dert edinmiş her kişi için, gerekli azıktır. (II) Özenerek ortaya koyduğumuz şey beğenilsin, benzerlerimizi ilgilendirsin isteriz. (III) Pazara götürdüğü mala alıcı bulamayan adamın içi ne oluverir, bir düşünün! (IV) Bu dünya pazarında hepimiz bir malın satıcısıyız; alıcı çıkmadığında boynumuz bükülür, öz güvenimize bir kurt düşer. (V) Neymiş eksiğimiz, söyleseler bari çünkü eleştiri de bir bakıma övmenin kardeşidir, bir ilgiyi gösterir. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. cümlenin yüklemi sıfat tamlamasından oluşmaktadır.
B
II. cümlenin nesnesinde çekimli fiillere ve zamire örnek vardır.
C
III. cümlede zincirleme isim tamlaması vardır.
D
IV. cümlede hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması vardır.
E
V. cümlede ek fiil alarak yüklem olmuş isim tamlaması vardır.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
(I) Ne kadar cesur olursak olalım, yokluk insanı ürkütüyor. (II) İz bırakmadan silinmek, bir kurbağa gibi ölmek, bütün rüyalarımızla, bütün acılarımızla yok olmak… (III) İnsan zekâsı bu kadar trajik bir sonu zor kabul ediyor. (IV) Vücudumuzu aşmak, "ben"in dar ve sevimsiz geometrisinin ötesine geçmek, sonsuza yönelmek, bir insana sarılmak, hatıralarda yaşamak... (V) İşte bunlar aşkın, dinin ve kahramanlığın kaynaklarıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangilerinde durum eki almış bir isim yoktur?
A
I-V
B
II-IV
C
IV-V
D
II-V
E
III-IV
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Olur mu böyle (I) olur mu?/ Evlat (II), babayı (III) vurur mu?/ Sizi millet hainleri (IV),/ Bu dünya (V) size kalır mı? Bu şiirde numaralanmış sözcüklerin hangisi isim görevinde kullanılmamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Değişir rüzgârın yönü,/ Solar ansızın yapraklar;/ Şaşırır yolunu denizde gemi,/ Boşuna bir liman arar./ Bu dizelerde ad göreviyle kullanılmış kaç sözcük vardır?
A
5
B
6
C
7
D
8
E
9
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Ülkemize (I) göz dikenler anlaşmazlık içindeydiler (II). Bazıları topraklarımızı ele geçirmek istiyordu, bazıları bizi sömürerek sanayi ve ticaretlerini (III) geliştirmek. Birincisi (IV) gizli niyetini şairane sözlerle maskeliyordu: Acı çeken insanlığı rahata kavuşturacak, din kardeşlerini kurtaracak, ezilen kavimlerin zincirlerini kıracaklardı. Bu kutsal emeller uğrunda (V) ülkemize gireceklerdi. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi durum ve iyelik ekini birlikte almamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Bir romanı yaşanmış gibi etkileyici yapan, okurları da o yaşanmış serüvenin içinde yaşatan, yalnızca yazarın anlatım ustalığıdır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A
Ek eylem alarak yüklem olmuş zincirleme ad tamlamasına
B
Belirtme durum eki almış isme
C
Çoğul eki almış isime
D
Bulunma durum eki almış isime
E
Tamlananı sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlamasına
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
I. Farklı düşüncelere saygı göstermeliyiz. II. Sevgileri yarınlara bıraktınız. III. Rüzgârlar, burada hep kuzeyden eser. IV. Korkular, insanın hayatta kalmasını sağlar. V. Hiçbir zaman duygularını gizlemezdi. Numaralanmış cümlelerin hangisinde soyut, çoğul, tür adı özne görevinde kullanılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
İnsanın çaresizliği (I) ne kadar büyükse kendisini (II) teselli edebilecek en saçma hayallere (III) inanma (IV) ihtiyacı da o kadar büyüktür(V). Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
I. sözcük, soyut, türemiş bir isimdir.
B
II. sözcük, hem iyelik hem de durum eki almış bir zamirdir.
C
III. sözcük, sıfatlarla nitelenmiş soyut, çoğul bir isimdir.
D
IV. sözcük belirtisiz isim tamlamasının tamlayanıdır.
E
V. sözcük basit yapılı bir isimdir.
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel,/ Namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi eğer. Bu dizelerde ad göreviyle kullanılmış kaç sözcük vardır?
A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
12 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git