Islahatlar ve III. Selim Döneminden İtibaren Görülen Demokratikleşme Hareketleri

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi konuları ile ilgili çözümlü sorular paylaşmaya devam ediyoruz. Sınav döneminize kadar tüm tarih konuları ile ilgili çözümlü soru bankalarını sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Gireceğiniz kpss, ygs, lys ya da öss sınavlarına yardımcı olacak bol bol yaprak test, konu testi, soru bankası ve özellikle çözümlü sorular çözmeye özen gösterin. Böylece sınavlarda ki bşarınızı artırıp rakiplerinizin bir adım önüne geçebilirsiniz. Özellikle tarih dersi biligye dayalı olduğu için zor bir sınav sorusudur. Bilmediğiniz soruları yapamazsınız ancak hepsini ezberlemekte oldukça zaman alan ve zor olan bir çalışma gerektirir. Bu yüzden tarih konuları çalıştıktan sonra özellikle geçmiş yıllarda çıkan öss, kpss, lys ya da ygs çıkmış sorularından çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Islahatlar ve III. Selim Döneminden İtibaren Görülen Demokratikleşme Hareketleri konu başlıklı tarih dersi çözümlü soruları online testini çözmeye hemen başlayın, başarılar.

Islahatlar ve III. Selim Döneminden İtibaren Görülen Demokratikleşme Hareketleri

Tebrikler - Islahatlar ve III. Selim Döneminden İtibaren Görülen Demokratikleşme Hareketleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki padişahlardan hangisi ıslahat­larına devlet adamlarından raporlar alarak planlı bir şekilde başlamıştır?
A
III. Selim
B
II. Mahmut
C
III. Mustafa
D
Abdülmecit
E
Abdülaziz
1 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarından rapor alarak ıslahatlarını planlı şekilde yapan padişah III. Selim'dir. III. Selim Nizam-ı Cedid adı verilen ıslahatlarına başlamadan önce devlet adamlarından ülkenin sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kapsayan raporlar istemiştir.
Soru 2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nin askerliği vatan görevi haline getirmesi ile cizye vergisi kaldırılmıştır. Çünkü cizye askerlik çağına gelmiş gayr-i müslim erkeklerden askerlik yapmadıkları için alınan bir vergidir. Askerlik vatan görevi olarak herkese gelince bu vergi anlamını yitirmiştir.
Soru 3
Osmanlı Devleti'nde halk aşağıdakilerden hangisi ile padişahın yanında yönetime ka­tılmıştır?
A
Paris Antlaşması
B
Kanun-u Esasi
C
Sened-i İttifak
D
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi
E
Hünkâr İskelesi Antlaşması
3 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katılması 1876'da kabul edilen Kanunuesasi ile olmuştur, Diğer gelişmelerin halkın yönetime katılması ile ilgisi yoktur.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyetin ila­nı ile ortaya çıkan gelişmeler arasında gösterilemez?
A
Halkın ilk kez yönetime katılması
B
İlk anayasanın ilan edilmesi
C
İlk meclisin açılması
D
İlk kez padişahın yetkilerinin kısıtlanması
E
İlk kez seçimlerin yapılması
4 numaralı soru için açıklama 
Halkın ilk yönetime katılması, ilk kez seçimlerin yenilenmesi, ilk meclisin açılması ve ilk anayasanın ilan edilmesi Meşrutiyetin ilanı ile görülen gelişmelerdir. Ancak Padişahın yetkileri ilk kez 1808 yılında Sened-i İttifak ile kısıtlanmıştır.
Soru 5
Osmanlı İmparatorluğunda halka hukuk eşitliği prensibi ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile getirilmiştir?
A
Sened-i İttifak Sözleşmesi
B
Tanzimat Fermanı
C
Islahat Fermanı
D
I.Meşrutiyet
E
II.Meşrutiyet
5 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nde tüm halka hukuksal eşitlik sağlamaya yönelik ilk gelişme Tanzimat Fermanıdır.
Soru 6
blank
A
I ve II
B
III ve V
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
6 numaralı soru için açıklama 
Tanzimat Fermanı ile eşitlik, adalet, mülkiyet gibi temel demokratik insan haklarını içeren düzenlemeler yapılmıştır.
Soru 7
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Siyasi partilerin kurulması ve seçimlerin 4 yılda bir yenilenmesi halkın yönetime katılımını sağlayan demokratik unsurlardır. Ancak ayan meclisinin padişah tarafından seçilmesi demokratik anlayışa uygun değildir.
Soru 8
III. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan parti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vatan ve Hürriyet
B
Ahrar
C
Hürriyet ve İtilaf
D
İttihat ve Terakki
E
İttihad-ı Osmani
8 numaralı soru için açıklama 
III.Meşrutiyet'in ilan edilmesi için II. Abdülhamit'e baskı yaparak ilanını sağlayan parti İttihat ve Terakki Partisi olmuştur.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Posta teşkilatının kurulması ve Divan örgütünün kaldırılması II. Mahmut Döneminde görülen yeniliklerdir. Ancak Cebeci Ocağı, kapıkulu ordusunun I. Murat Döneminde kurulması ile ortaya çıkmıştır. Yenilik hareketi değildir.
Soru 10
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki sadrazam­lardan hangisi göreve başlamadan önce bazı şartları saraya kabul ettirmiştir?
A
Sokullu Mehmet Paşa
B
Köprülü Mehmet Paşa
C
Tarhuncu Ahmet Paşa
D
Halil Hamit Paşa
E
Koca Ragıp Paşa
10 numaralı soru için açıklama 
Osmanlılarda sadrazam olmak için saraya şartlar sunan devlet adamı Köprülü Mehmet Paşa'dır. IV. Mehmet Döneminde Sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa işlerine karışılmaması, hakkında şikayet olursa yargılanması ve istediği adamlarla çalışabilme şartlarını kabul ettirmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git