Türkiye’nin Coğrafi Konumu Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, sizler için Türküye’nin Coğrafi Konumu başlıklı coğrafya dersi ile ilgili bir online test hazırladım. Bildiğiniz gibi her yıl girdiğiniz kpss, lys, ygs ve sbs sınavlarında caoğrafya dersi ile ilgili pek çok soru ile karşılaşıyorsunuz. Bu sorularda ki hata sayısını en aza indirmek içib ise bol bol çözümlü soru bankaları, coğrafya deneme sınavları, yaprak testler çözmelisiniz ki kpss ve ygs deki başarınızı en üst düzeye çıkarabilesiniz. Özellikle çözümlü soru bankaları yardımıyla konu testlerinizi çözdüğünüzde aytıntılı cevaplar ile hatalarınızı görüp düzeltme şansını yakalayabilirsiniz. Hem cevap anahtarının hem de çözümlerinin bulunduğu coğrafya çözümlü online testimize hemen şimdi katılın, başarılar.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Online Test Soruları

Tebrikler - Türkiye'nin Coğrafi Konumu Online Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
1 numaralı soru için açıklama 
Türkiye 36° - 42 Kuzey enlemleri ile 26 - 45° Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Verilen coğrafi koordinatlara bakıldığında Türkiye’nin Ekvator’un kuzeyinde başlangıç meridyeninin ise doğusunda yer aldığı görülür. Cevap: B
Soru 2
2. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle arasındaki kara sınırı en uzundur?
A
Bulgaristan
B
İran
C
Suriye
D
Yunanistan
E
Irak
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’nin en uzun kara sınırının bulunduğu ülke Suriye’dir. Cevap: C
Soru 3
s3
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
3 numaralı soru için açıklama 
c3
Soru 4
4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Kuzey Yarımküre’de ve orta kuşakta yer almasının bir sonucu değildir?
A
Ilıman iklimlerin görülmesi
B
Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
C
Güneş ışınlannın yatay bir düzleme dik açı ile düşmemesi
D
21 Haziran’da gündüzlerin gecelerden uzun olması
E
Sıcak su kaynaklannın yaygın olması
4 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de ılıman iklimlerin görülmesi, mevsimlerin belirgin olarak yaşanması ve güneş ışınlarının dik açı ile düşmemesi orta kuşakta yer almasının,21 Haziran’da ise gündüzlerin gecelerden uzun olması Kuzey Yarımküre’de yer almasının sonucudur. Sıcak su kaynaklarının yaygın olması ise yer yapısının kırıklı olmasından kaynaklanır. Cevap: E
Soru 5
5. Türkiye’nin matematik konumunun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
Güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması, kuzeyden esen rüzgârların düşürmesi
B
Batıdan doğuya doğru aynı enlem üzerindeki yerlerin sıcaklıklannın değişmesi
C
Kıyılarda deniz suyu sıcaklığının kuzeye gidildikçe azalması
D
Mevsimlerin belirgin olarak görülmesi
E
21 Aralık’ta en uzun gecenin yaşanması
5 numaralı soru için açıklama 
Batıdan doğuya doğru aynı enlem üzerinde gidildiği için güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Bu durumda sıcaklığın aynı olması gerekir. Ancak yükseltinin artmasından dolayı sıcaklık düşer. Cevap: B
Soru 6
s6
A
En uzun gündüzün yaşanması
B
Cisimlerin gölge boyunun en kısa olması
C
Yaz mevsiminin yaşanmaya başlaması
D
En yüksek sıcaklıkların yaşanması
E
Güneş ışınlannın en büyük açıyla gelmesi
6 numaralı soru için açıklama 
Şekilde belirtilen konuma bakıldığında KuzeyYarımküre’nin güneşe dönük olduğu, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne dik açı ile düştüğü ve Kuzey Kutup Dairesi’nin tamamen aydınlık olduğu görülür. Bu durumlar 21 Haziran tarihinde yaşanır. 21 Haziran tarihinde güneş ışınlan Türkiye’ye en büyük açıyla gelse bile ısı birikimi devam ettiği için en yüksek sıcaklıklar temmuz ve ağustos aylarında yaşanır. Cevap: D
Soru 7
s7
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Ergene ve Sakarya ovalarının yükseltisi 500 metreden az olduğu için fiziki haritalarda yeşil renkle gösterilir. Cevap: D
Soru 8
8. 29° Doğu meridyeni üzerinde yer alan İstanbul’da yerel saat  14.30 iken  44° Doğu meridyeni üzerinde yer alan Iğdır’da yerel saat kaçtır?
A
12.56
B
13.30
C
14.34
D
15.30
E
16.56
8 numaralı soru için açıklama 
C8
Soru 9
S9
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Dünya’nın dönüş hızı kutuplara doğru azaldığı için I nolu merkezde Dünya’nın çizgisel hızı en az olur. Cevap: A
Soru 10
S10
A
Güneş en erken Iğdır’da doğar.
B
Hatay’da gece süresi ile gündüz süresi arasındaki fark en azdır.
C
Ankara’nın Güneş’in karşısından geçiş hızı daha fazladır.
D
Yıl içinde en uzun gölge boyu Trabzon’da oluşur.
E
İzmir’de yerel saat en geridir.
10 numaralı soru için açıklama 
Verilen kentler içerisinde Hatay’da Ekvator’a daha yakın olduğu için Dünya’nın dönüş hızı daha fazladır. Bundan dolayı Ankara’nın değil Hatay’ın Güneş’in karşısından geçiş hızı daha fazladır. Cevap: C
Soru 11
S11
A
21 Mart tarihinde merkezlerin gündüz süresi eşittir.
B
II. ve III. merkezlerin yerel saatleri aynıdır.
C
V. merkezde güneş en erken doğar.
D
IV. merkezde yıl içerisinde gece gündüz süresinin değişimi V. merkezden daha fazladır.
E
II ve V numaralı merkezlerin başlangıç paraleline olan uzaklıktan eşittir.
11 numaralı soru için açıklama 
Ekvator’da gece ve gündüz süresi yıl boyunca eşittir. Eksen eğikliğinin etkisiyle Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe gece süresi ile gündüz süresinin değişimi artar. Bundan dolayı IV.merkezde gece ve gündüz süresinin değişimi V. merkezden daha azdır. Cevap: D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Online Test Soruları - 2

Tebrikler - Türkiye'nin Coğrafi Konumu Online Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
1 numaralı soru için açıklama 
c1
Soru 2
s2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
2 numaralı soru için açıklama 
21 Aralık tarihinde; - Güney Yarımküre’de yaz başlangıcıdır ve en uzun gündüz yaşanır. Bu nedenle en güneydeki Hatay’da gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur. - Sinop’a güneş ışınları daha küçük açıyla düştüğü için cisimlerin gölge boyu en uzundur. - Doğuda Güneş erken doğup erken battığı için Ardahan’da Güneş daha erken batar. Cevap: C
Soru 3
3. Aşağıdaki merkezlerden hangileri arasında Güneş’in doğuş vakitleri arasındaki fark daha fazladır?
A
Ardahan - Van
B
Samsun - İzmit
C
Kayseri - Ankara
D
Eskişehir - İzmir
E
Balıkesir - Kars
3 numaralı soru için açıklama 
Doğu batı yönünde birbirine en uzakta bulunan Balıkesir ve Kars kentlerinde güneşin doğuş saatleri arasındaki fark daha fazladır. Yani Güneş Kars’ta doğduktan sonra, Balıkesir’de doğana kadar geçen süre daha fazladır. Cevap: E
Soru 4
4. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının birbirine yaklaştığı bir yerde bulunmaktadır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
Önemli ulaşım yollarının Türkiye’den geçmesinde
B
Transit ticaretin gelişmesinde
C
Bazı enerji hatlarının Türkiye’den geçmesinde
D
Tarımsal üretim miktarının fazla olmasında
E
Bulunduğu bölgedeki sorunların çözümünde aktif görev üstlenmesinde
4 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de tarımsal üretim üzerinde jeopolitik konum değil, iklim ve toprak şartları ile uygulanan tarım yöntemleri etkilidir. Cevap: D
Soru 5
5. Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerden hangisi ile olan kara sınırı diğer ülkelere göre daha önce belirlenmiştir?
A
İran
B
Irak
C
Suriye
D
Yunanistan
E
Bulgaristan
5 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’nin İran’la olan sınırı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla (1639) belirlenmiştir. Diğer ülkelerle olan sınırlarımız ise Milli Mücadele sırasında ya da sonrasında imzalanan antlaşmalarla belirlenmiştir. Cevap: A
Soru 6
s6
A
Özel konum
B
Matematik konum
C
Jeolojik yapı
D
Jeopolitik konum
E
Denize göre konumu
6 numaralı soru için açıklama 
Türkiye ile ilgili verilen özellikler arasında denize göre konumu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Cevap: E
Soru 7
s7
A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I, II ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Haritada belirtilen X noktası 39° Doğu meridyeni ile 39° Kuzey paraleli üzerinde yer almaktadır. Bu özelliğinden faydalanılarak deniz seviyesinden yükseltisi dışında belirtilen diğer bilgilere ulaşılabilir. Cevap: C
Soru 8
8. Rize ve Bingöl il merkezinde yerel saatin aynı olması, aşağıdakilerden hangisinin aynı olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Başlangıç meridyenine olan uzaklıklarının
B
Ekvatora olan uzaklıklarının
C
Aynı boylam üzerinde yer aldıklarının
D
Yükseltilerinin
E
Ortalama sıcaklıklarının
8 numaralı soru için açıklama 
Rize ve Bingöl’de yerel saatin aynı olması bu merkezlerin aynı boylam üzerinde yer aldıklannı gösterir. Cevap: C
Soru 9
9. Yüzey şekilleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara gerçek alan, yükseklik ve çukurluklar dikkate alınmadan her yer düz kabul edilerek hesaplanan alana ise izdüşüm alan denir. Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark daha fazladır ?
A
Konya
B
Şanlıurfa
C
Edirne
D
Kastamonu
E
Manisa
9 numaralı soru için açıklama 
Yerşekilleri engebeli olan Kastamonu’da gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark diğer illere göre daha fazladır. Cevap: D
Soru 10
s10
A
İstanbul
B
Ankara
C
Trabzon
D
Antalya
E
Van
10 numaralı soru için açıklama 
c10
Soru 11
11. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada konumunda olmasının aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
İklim
B
Yeraltı suları
C
Tarım ürünleri
D
Ulaşım
E
Turizm
11 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının yeraltı suları üzerinde etkisi yoktur. Cevap: B
Soru 12
s12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
12 numaralı soru için açıklama 
c12
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Türkiye'nin Coğrafi Konumu Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
blank
A
Rize'de Güneş'in İzmir'den önce doğması
B
21 Haziran'da en kısa gündüz süresinin Adana'da yaşanması
C
izmir'deki sıcaklık ortalamasının İstanbul'dan yüksek olması
D
Kars'ta eşit boydaki bir cismin gölge boyunun öğle vakti Adana'dan uzun olması
E
Çizgisel hızın Rize'de Adana'dan az olması
1 numaralı soru için açıklama 
Enlem etkisi Türkiye'nin güneyinden kuzeyine gidildikçe değişen coğrafi olaylan kapsar. Buna göre;Gündüz süreleri,Sıcaklık ortalamaları (özel konumlan aynı olmak kaydıyla),Güneş ışınlarının geliş açısı,Gölge boyları,Çizgisel hız,Grup ve tan süreleri,Yer çekimi gibi olayların ülkemizin güneyinden kuzeyine doğru değişimi enlem ile açıklanır. Ancak Güneş'in doğma saati boylam derecelerinin sonucudur.
Soru 2
Aşağıdakilerden  hangisi  Türkiye'nin  özel konumunun sonuçlarından değildir?
A
Yıllık yağış tutarının Adana'da Mersin'den az olması
B
Yıllık ortalama sıcaklığın Sinop'ta Antalya'dan düşük olması
C
Doğu Anadolu'nun sıcaklık ortalamasının İç Anadolu'dan düşük olması
D
İç Anadolu'da yıllık yağış tutarının az olması
E
Marmara Bölgesi'nde akarsuların hidroelektrik potansiyelinin az olması
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'nin özel konumu; Kıtalara,Komşuları,Boğaz ve geçitler,Yer altı zenginlikleri,Turizm etkinlikleri,Jeolojik yapısı,Yer şekilleri,Transit ulaşım ve ticaret gibi özellikleri üzerinde etkili olmuştur.Yıllık ortalama sıcaklığın Sinop'ta Antalya'dan daha düşük olması enlem etkisinin sonucudur.
Soru 3
Aşagıdakilerden  hangisi Türkiye'nin  özel konumun sonuçları arasında ver almaz?
A
Dağların genellikle doğu-batı yönlü uzanması
B
Nüfusun kıyı kesiminde toplanması
C
İç bölgelerde karasal iklimin görülmesi
D
Dört mevsimin belirgin yaşanması
E
Batıdan doğuya gidildikçe sıcaklı düşmesi
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de dört mevsimin belirgin yaşanması orta kuşak ülkesi olmasının sonucudur. Bu durum matematik konum ile açıklanır. NOT: Türkiye'de aynı anda farklı mevsim ko-şullarının yaşanmasında özel konum (yükselti, yerşekilleri) şartları etkili olmuştur.
Soru 4
Güneş ışınları Yengeç dönencesine dik gel­diği gün Türkiye'de aşağıdakilerden hangi­si yaşanmaz?
A
En uzun gündüz süresi Sinop'tadır
B
Güneş ışınları en yüksek açıyla gelir.
C
Gölge boyunun en kısa olduğu gündür.
D
Kuzeye gidildikçe gece süresi artar.
E
Güneyden kuzeye gidildikçe Güneş'in öğle yükseltisi azalır.
4 numaralı soru için açıklama 
Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne dik gel-diği gün 21 Haziran'dır. Bu tarihte Türkiye'de; En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.Güneş ışınlan yıl içinde en büyük açıyla gelir.Gölge boyu en kısa olur. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi kısalır, gündüz süresi artar.
Soru 5
blankDurumlarından hangisi gerçekleşmez?
A
I ve V
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II,III ve IV
5 numaralı soru için açıklama 
X noktasından Y noktasına gidildikçe yükselti artışı karasallığın şiddetini artırır. Bu durumda havadaki nem oranı azalır, kış uzun yaz kısadır. Kışların uzaması ve sıcaklıkların düşük olması tarım süresini kısaltır. Çizgisel hızın azalması, gece gündüz süresi arasındaki farkın artması ise enlemin sonucudur.
Soru 6
Aşağıda verilen hangi iki merkez arası yerel saat farkı daha fazladır?
A
Çanakkale - Iğdır
B
Sivas - Muş
C
Ankara - Hakkari
D
İzmit - Hatay
E
Muğla - Kars
6 numaralı soru için açıklama 
İki merkez arasında boylam farkı ne kadar fazla ise yerel saat farkları artar. Verilen kentlerden Çanakkale-lğdır arasındaki boylam farkı daha fazla olduğu için yerel saat farkı daha fazladır.
Soru 7
Türkiye'nin kara komşularına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kuzeybatısında Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur.
B
En fazla komşuya doğuda sınırı vardır.
C
Güneydoğu komşularının denize kıyısı yoktur.
D
Iran ile olan sınırı en eski kara sınır özelliğindedir.
E
Komşularının çoğunda sınırlar yerşekillerinden geçirilmiştir.
7 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'nin güneydoğu komşuları Suriye ve Irak'tır. Bu ülkelerden Suriye'nin Akdeniz'e kıyısı bulunmaktadır.
Soru 8
blank
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I,II ve III
E
II,III ve IV
8 numaralı soru için açıklama 
Söz konusu kent merkezlerinde gündüz süresinin birbirine yakın olması enlem derecelerinin benzer olmasının sonucudur. Enlem dereceleri aynı olan merkezlerde;Grup ve tan süreleri,Ekvator'a olan uzaklık,Çizgisel hız,Yer çekimi,Güneş ışınlarını alma açıları gibi özellikler ortaktır.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'nin koordinatları aynı kalmak kaydıyla . Ekvator'a yaklaşması durumunda;Doğu-batı genişliği artar. (Meridyenler arası genişlediği için) Çizgisel hız artar.Paraleller arası mesafe değişmediği için kuzey-güney kuş ucumu uzaklık aynı kalır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yer alan İstanbul ve İğdır'ın farklı boylamlar üzerinde yer aldığının kesin kanıtıdır?
A
Yıllık ortalama sıcaklıklarının farklı olması
B
Bitki çeşitliliğinin farklı olması
C
Ekvatora uzaklığının aynı olması
D
Tarım ürünlerinin farklı aylarda hasat edilmesi
E
Yerel saatlerinin farklı olması
10 numaralı soru için açıklama 
Aynı boylam üzerinde yer alan bütün merkezlerde yerel saat aynıdır. İğdır'ın yerel saati İstanbul'un yerel saatinden farklıdır. Diğer seçeneklerde verilen yargılar, bu iki merkezin farklı boylamlar üzerinde yer aldığını kanıtlamaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git