Ek Fiiller ( Ek Eylemler ) Test – 2

Ek Fiiller (Ek Eylemler) Test 84

Tebrikler - Ek Fiiller (Ek Eylemler) Test 84 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil düşmüştür?
A
En iyi arkadaşım sensin.
B
Dersten çıkınca yanıma gel.
C
Sözlerimi yanlış anlıyorsun.
D
Son sınavın nasıl geçti?
E
Bu semtin en iyi ustası o.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) Birbirimizi seviyoruz ama birbirimizle hayatı yaşayamıyoruz. (II) Başımıza bundan daha kötü bir şey gelebileceğini sanmıyorum. (III) Şimdi sen bir yerlerde oturmuş beni seviyorsun, ben bir yerlerde oturmuş seni seviyorum. (IV) Ama bu sevgi birlikte sürdürülebilecek kadar uyumlu değil. (V) Bunu kime nasıl izah edebilirim? Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi ek eylemle çekimlenmiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Ek eylem, isim soylu sözcükleri yüklem yapar. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde ek eylem alarak yüklem olmuş bir isim yoktur?
A
Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
B
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.
C
Başını bir gayeye satmış bir kahraman gibi, Etinle, kemiğinle, sokakların malısın!
D
Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta; Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
E
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta; Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
I. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;/ Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya./ II. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;/ Sen kıvrıl, ben gideyim, son Peygamber kılavuz!/ III. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;/ Sakarya, kandillere katran döktü geceler./ IV. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?/ Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur./ V. Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;/ Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?/ Numaralanmış dizelerden hangisinde zamir, ek eylem ile çekimlenerek yüklem olmamıştır?
A
I ve II
B
II ve III
C
IV ve V
D
II ve IV
E
II ve V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde bildirme eki, cümleye kesinlik anlamı katmıştır?
A
Acaba şu an babam eve gelmiş midir?
B
Arkadaşlar, ders bitmiştir, çıkabilirsiniz.
C
Kardeşim şu ana kadar çoktan çıkmıştır.
D
Geç kaldığına göre annesine uğramıştır.
E
O insanlar şu anda yaşamıyordur.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem iki göreviyle de kullanılmıştır?
A
Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin.
B
Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir.
C
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
D
Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir.
E
Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylenmiş sanki.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
I. Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden?/ II. Gözler ki birer parçasıdır sende İlahın./ III. Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik./ IV. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı,/ V. Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı./ Numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem birleşik çekimli fiil yapma göreviyle kullanılmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem vardır?
A
Gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu!
B
Gün, senden ışık alsa da bir renge bürünse
C
Ay, secde edip çehrene yerlerde sürünse
D
Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse
E
Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
I. Şiirlerim rüzgârdır uzak dağlardan esen./ II. Uzatma dünya sürgünümü benim./ III. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki./ IV. Bütün şiirlerde söylediğim sensin./ V. Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında./ Numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
(I) Aşkın kültürlü olmakla, bilgili olmakla da ilgisi yoktur sevgili. (II) Kanımıza karışan ilkel acı, o yaban ağrıyla hiçbir kitabın yazmadığı hakikatlere daha yakınızdır, inan. (III) Kim demişti hatırlamıyorum. (IV) Aşk varlığın değil, yokluğun acısıdır diye. (V) Belki de bu yüzden ilk gençliğimde, o yoğun aşık olduğum yıllarda, gözüme uyku girmez, dudağımda bir ıslıkla bütün gece şehri, o karanlık, o hüzünlü sokakları dolaşır, insanları uykularından uyandırmak isterdim. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin geniş zaman çekimi kullanılmamıştır?
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve IV.
D
III ve V.
E
IV ve V.
10 numaralı soru için açıklama 
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil ek eylem alarak cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır?
A
Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır.
B
Karşıma çıkması yanlışlıkla değil bilerektir.
C
Aşk, gözlerine baktığında erimektir içten içe.
D
Geç anladım, her şeyin başı sağlıkmış.
E
Onunla her akşam bir aşk filmi izlerdik.
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem vardır?
A
Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin.
B
Sana çirkin demedim ben, kâfir demedim.
C
Bence dinin gibi küfrün de mukaddesti senin.
D
Yaşadın beş sene kalbimde, misafir demedim.
E
Bu firar aklına nereden, ne zaman esti senin.
12 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git